Sign in to my dashboard Create an account
Menu
signati logo

Signati

For the past 15 years, our company has been a leading provider of NetApp solutions, catering to businesses of all sizes. We take pride in our expertise and extensive experience in selling NetApp products and services, enabling our clients to harness the power of cutting-edge data management and storage technologies. 

As an authorized NetApp reseller, we offer a comprehensive range of NetApp storage solutions, including storage systems, data management software, and cloud-based storage options. Our team of dedicated professionals is committed to understanding our clients' unique needs and tailoring NetApp solutions to meet their specific requirements. 

Our contribution to promoting the brand is our website https://macierze-netapp.pl, ("macierze" - means storage in polish) which we have been creating for 15 years. 

We are sure that it contributed significantly to the promotion of NetApp technology and brand recognition in Poland. 

Przez ostatnie 15 lat nasza firma jest wiodącym dostawcą rozwiązań firmy NetApp, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw o różnych rozmiarach. Jesteśmy dumni z naszej wiedzy i bogatego doświadczenia w sprzedaży produktów i usług NetApp, co pozwala naszym klientom wykorzystać potęgę nowoczesnych technologii zarządzania danymi i przechowywania.

Jako autoryzowany partner NetApp, oferujemy kompleksową gamę rozwiązań przechowywania, w tym systemy przechowywania, oprogramowanie do zarządzania danymi oraz opcje przechowywania w chmurze. Nasz zespół zaangażowanych profesjonalistów zobowiązuje się do zrozumienia unikalnych potrzeb naszych klientów i dostosowania rozwiązań NetApp, aby sprostać ich konkretnym wymaganiom.

Nasz wkład w promocję marki to nasza strona internetowa https://macierze-netapp.pl („macierze” - oznacza "storage" po angielsku), którą tworzymy. Jesteśmy pewni, że znacznie przyczynia się ona do promocji technologii NetApp i zwiększenia rozpoznawalności marki w Polsce.

Solution Competencies

Hybrid Cloud

  • Hybrid Multicloud with VMware
  • Monitoring & Optimization with NetApp Cloud Insights
  • Cyber Resiliency – NetApp Technologies for Security & Ransomware Protection
Contact Partner

Partner Information

Website

Headquarters

  • Niepołomice, Poland

Update Your Profile

Next Steps

Drift chat loading