Sign in to my dashboard Create an account
Menu
hpt knowing IT

HPT Vietnam Corp.

Founded on January 13, 1995, HPT Vietnam Corporation has 28-year experience of mastering and implementing advanced ICT technologies for customers in Vietnam and worldwide. HPT has now developed throughout Vietnam and gradually reached the world market: Headquarter is in Ho Chi Minh City, Branch in Hanoi and Representative Offices in Da Nang, Cambodia.

Từ ngày thành lập (13/01/1995), trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT Vietnam Corporation) kiên định với sứ mệnh thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam. HPT hiện nay đã phát triển khắp Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường thế giới: Trụ sở chính tại TP.HCM, Chi nhánh tại Hà Nội, VPĐD tại Đà Nẵng, VPĐD tại Campuchia.

Contact Partner

Partner Information

Website

Headquarters

  • Ho Chi Minh City, Viet Nam

Next Steps

Drift chat loading