Sign in to my dashboard Create an account
Menu
Bit Technologies SpJ Logo

Bit Technologies SpJ

Our company has been offering delivery and integration of IT solutions for 35 years.
We have been a NetApp Partner since 2012.
We offer on-premises and cloud NetApp solutions.

Our clients are:

 • Enterprises from various sectors of the economy
 • Small and medium-sized private companies
 • Universities and Schools
 • Health care facilities
 • State Administration
 • Uniformed Services

We provide our clients with comprehensive service.
Please contact us.
email: bit@bit.com.pl, tel. +48 32 2587230

Firma nasza od 35 lat oferuje dostawy i integrację rozwiązań informatycznych.
Jesteśmy Partnerem NetApp od 2012 roku.
Oferujemy rozwiązania NetApp typu on-premises oraz cloud.

Naszymi klientami są:

 • Przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki
 • Małe i Średnie firmy prywatne
 • Uczelnie Wyższymi i Szkoły
 • Placówki Służby Zdrowia
 • Administracja Państwowa
 • Służby Mundurowe

Klientom zapewniamy kompleksową obsługę.
Zapraszamy do kontaktu.
email: bit@bit.com.pl, tel. +48 32 2587230

Solution Competencies

Hybrid Cloud

 • Monitoring & Optimization with NetApp Cloud Insights
 • Cyber Resiliency – NetApp Technologies for Security & Ransomware Protection
Contact Partner

Partner Information

Website

Headquarters

 • Katowice, Poland

Next Steps

Drift chat loading