Menu

Wat is een geëvolueerde cloud?

Welkom bij de volgende fase van de cloud, waar geen plaats meer is voor silo's, complexiteit, risico's en gescheiden omgevingen. Het is tijd dat de hybride multicloud waarmaakt wat ie belooft, zodat bedrijven maximaal kunnen innoveren.

Blue background with clouds
Inhoud

Deze pagina delen

Tegenwoordig maakt zo'n beetje elk bedrijf wel gebruik van de cloud. Ja, zelfs dat kleine tentje waar u vanmiddag uw lunch hebt gehaald. In onze branche wordt al meer dan tien jaar gesproken over de overgang naar de cloud en het traject naar digitale transformatie. Raad eens? De opstartfase van de cloud komt nu ten einde. De eerste grote golf van technologische opschudding ligt achter ons. Meer dan 95% van de bedrijven maakt nu gebruik van een bepaald soort cloudinfrastructuurservices. Dat wil echter niet zeggen dat het datacenter is afgeschreven. Het datacenter blijft. Wellicht hebt u al een hybride-multicloudomgeving, dus met zowel clouds als een on-premises datacenter. Het kan zijn dat u er toevallig in bent gerold, maar het kan ook een strategische beslissing zijn geweest.

Op zijn zachtst gezegd kunnen clouds niet altijd goed met elkaar overweg. Hoe meer clouds u met elkaar combineert, hoe complexer uw cloudlandschap wordt. Elke cloud heeft zijn eigen regels, tools en processen, en er zijn nooit genoeg mensen die gespecialiseerde kennis hebben voor één cloud, laat staan meerdere. Veel bedrijven hebben al ondervonden dat het echt lastig is om ongelijksoortige hybride-multicloudomgevingen en architecturen te beheren zonder een chaos te veroorzaken. U hebt interoperabiliteit, consistentie en flexibiliteit nodig. De meeste leveranciers bieden echter alleen een ‘omheinde tuin’ en verouderde technologiestacks aan.

De belofte van een betere hybride multicloud

De cloud staat op een keerpunt. Weliswaar heeft deze allerlei voordelen opgeleverd, maar er zijn ook grote uitdagingen voor teruggekomen nu we zijn overgestapt op hybride-multicloudomgevingen. Het is tijd voor de volgende evolutie van de cloud, waarbij de strategische voordelen niet meer worden omgeven door complexiteit. Waar de kosten automatisch worden geoptimaliseerd en bedreigingen autonoom worden geweerd. Waar silo's worden opengebroken, interoperabiliteit de norm is en IT-teams niet tal van specialisten nodig hebben. Waar data en applicaties overal kunnen worden ondergebracht waar ze nodig zijn: on-premises of in welke cloud dan ook. En waar duurzaamheidsdoelen eindelijk kunnen worden gerealiseerd.

We zijn met zijn allen toe aan iets beters. En met ‘iets’ bedoelen we de geëvolueerde cloud. Binnenkort kunt u uw huidige status ‘het is ingewikkeld’ voor uw relatie met de cloud aanpassen.

Maak kennis met de geëvolueerde cloud

De geëvolueerde cloud is een strategische benadering van hybride-multicloudomgevingen waarbij de cloud volledig is geïntegreerd in uw architectuur en bedrijfsprocessen. In de geëvolueerde cloud worden silo's opengebroken, wat eenvoudiger beheer, meer consistentie en overal volledige waarneembaarheid oplevert. Op basis van abstractie kunnen ongelijksoortige omgevingen worden geïntegreerd en beheerd, gemeenschappelijke policy's en processen op die omgevingen worden toegepast en applicaties en data tussen de omgevingen worden verplaatst. De IT-teams kunnen zich richten op een uniforme operationele aanpak, die forse voordelen heeft ten opzichte van de huidige manier van werken. U kunt meerdere, bij toeval gebruikte clouds doelgericht en strategisch inzetten en ook nog eens efficiënt, veilig en continu geoptimaliseerd laten zijn.

Dit zijn de belangrijke elementen van de geëvolueerde cloud:

 • Uniform beheervlak. Abstractie zorgt voor een consistente operationele aanpak en volledige zichtbaarheid in meerdere ongelijksoortige omgevingen. U profiteert van connectiviteit en interoperabiliteit tussen clouds en on-premises datacenters.
 • Gemeenschappelijke API's, services, policy's en open architecturen. Deze bieden consistentie en flexibiliteit, zodat u workloads, data en resources naar behoefte en met gemak kunt verplaatsen en beheren.
 • Krachtige automatisering op basis van AI. De intelligente automatisering neemt u de bewaking, taken en optimalisatie uit handen om enerzijds de efficiëntie en kostenbesparingen een impuls te geven en anderzijds duurzaamheidsdoelen na te leven.
 • Eenvoudige integratie, beheermogelijkheden en verplaatsing van data en resources. Hiermee worden afhankelijkheid en ingeperkte flexibiliteit vermeden. Alles kan zich vrij door het vliegtuig bewegen (mits de piloot niet het lampje van de gordels heeft aangezet).

Voordelen van de geëvolueerde cloud

NetApp en de geëvolueerde cloud hebben u veel te bieden. Hier volgt het korte verkooppraatje. De cloud werkt voor u, niet andersom. Risico's, kosten en overhead nemen fors af. U hebt minder behoefte aan gespecialiseerde kennis. En de innovatie en wendbaarheid nemen flink toe. Laten we er nu eens dieper op ingaan.

Vrijheid en flexibiliteit

Stelt u zich eens een wereld voor waarin applicaties hun data uit meerdere clouds kunnen halen en de data onbelemmerd kan worden verplaatst tussen on-premises datacenters, clouds en beschikbaarheidszones wanneer u snel moet kunnen inspelen op beleidswijzigingen. Dit is allemaal mogelijk in een geëvolueerde cloud. Het verplaatsen van data en het migreren van applicaties wordt opmerkelijk eenvoudig wanneer u zowel on-premises als in elke cloud dezelfde storagebasis hebt. Silo's horen immers thuis op de boerderij, niet bij uw data.

Cyberweerbaarheid

We hoeven u niet te vertellen hoe ernstig de beveiligingsrisico's tegenwoordig zijn. U moet constant op uw hoede zijn en maatregelen treffen voor het geval u met een beveiligingsrisico wordt geconfronteerd. Uiteraard wordt het aantal kwetsbaarheden exponentieel groter als u onsamenhangende policy's en processen hanteert ten aanzien van de databeveiliging, -bescherming en -compliance en de disaster recovery in uw datacenters en clouds.

In de geëvolueerde cloud worden uniforme processen gebruikt voor dataprotectie, -beveiliging, -compliance en -governance, met als resultaat totale cyberweerbaarheid. Doordat u ongelijksoortige omgevingen kunt inzien en bewaken, kunt u risico's en blinde vlekken voor uw data en infrastructuur verminderen. De automatisering maakt het plaatje compleet. U hoeft niet angstvallig te hopen dat u bedreigingen op tijd kunt tegenhouden; de bewaking en de opvolging van bedreigingen kunt u namelijk voor meerdere platformen automatiseren. Met andere woorden: ransomware maakt geen schijn van kans.

Innovatie en snelheid

Innovatie is de levensader voor elk bedrijf om te kunnen concurreren. In de wereld van nu, waarin technologische opschudding aan de orde van de dag is, moet u continu transformeren en snel en op schaal innoveren. Daarbij wordt u echter gehinderd door complexiteit, resourcebeperkingen en silo's. In de geëvolueerde cloud worden barrières die de innovatie in de weg staan op verschillende manieren weggenomen:

 • Ontwikkelaars kunnen het ontwikkelplatform van hun voorkeur gebruiken en applicaties kunnen overal worden geïmplementeerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk applicaties te ontwikkelen in de cloud en deze on-premises neer te zetten naargelang de benodigde beschikbaarheid en performance, zonder enorme complexiteit.
 • U kunt de beste services kiezen, waarbij het niet uitmaakt van welke cloud ze afkomstig zijn. Dankzij open source, open architecturen, open API's, microservices, gemeenschappelijke functies en gemeenschappelijke dataservices kunt u services abstraheren verspreid over public clouds en on-premises omgevingen.  
 • Belemmeringen bij de modernisering van de applicatieontwikkeling zijn verleden tijd. U kunt bijvoorbeeld nieuwe open-source databasetechnologieën implementeren. Ook kunt u uw applicaties moderniseren voor cloudeigen architecturen zonder dat u wordt meegezogen in de complexiteit die gepaard gaat met het betrouwbaar, efficiënt en op schaal uitvoeren van de applicaties.

Operationele eenvoud met krachtige automatisering

Laten we even terugkomen op het tekort aan personeel met de juiste cloudkennis. Dat tekort is er door de absurde complexiteit die de hybride multicloud met zich meebrengt. Het gaat niet alleen om het gebrek aan beschikbare mensen met de juiste vaardigheden. Al die ongelijksoortige services en protocollen brengen een hoop handmatig werk met zich mee, waardoor het tekort verergert. Er is steeds meer werk te verzetten en er is onvoldoende (of kundig genoeg) personeel om het werk gedaan te krijgen. En dan hebben we het alleen nog maar over het absolute minimum dat dagelijks benodigd is. Om al helemaal niet te spreken over de innovatie zelf.

In de geëvolueerde cloud met NetApp verlopen uw processen zowel on-premises als in de clouds op uniforme wijze. Hierdoor is er minder behoefte aan omgevingsspecifieke of cloudspecifieke vaardigheden en verbetert u uw wendbaarheid en reactiesnelheid. Bovendien worden teams dankzij de AI-gestuurde automatisering verlost van handmatige processen, zodat zij zich kunnen richten op winstgevender activiteiten.

Continu geoptimaliseerde efficiëntie en kosten

Uw financiële afdeling zal hier blij van worden. In de geëvolueerde cloud worden niet alleen processen vereenvoudigd en handmatige taken vermeden, maar is het ook mogelijk taken te automatiseren die zowel meerdere clouds als uw on-premises datacenter omvatten. Dit komt de efficiëntie ten goede, wat weer zorgt voor lagere kosten. Continue optimalisatie wil zeggen dat applicaties krijgen wat ze nodig hebben en dat data wordt opgeslagen tegen de laagst mogelijke kosten zonder dat u hoeft in te leveren op de performance. U hoeft ook niet te zijn afgestudeerd op het gebied van public-cloudfacturering om uw cloudfactuur te ontrafelen.

Ecologische duurzaamheid

Niet in de laatste plaats helpt de geëvolueerde cloud u bij het aanpakken van duurzaamheid. Ja, echt waar. Over het algemeen nemen het energieverbruik en de CO²-uitstoot toe naarmate de hoeveelheid wereldwijd gegenereerde data verder groeit. Er zijn echter tastbare oplossingen voor dit probleem die verder gaan dan holle ‘greenwashing’. Er is immers een groot verschil tussen duurzaam lijken en duurzaam zijn.

 • Door over te stappen van een on-premises datacenter naar de public cloud kunt u uw ecologische voetafdruk fors verkleinen. Grote hyperscale-campussen zijn veel efficiënter en hebben een veel lagere CO²-uitstoot dan on-premises datacenters. Ze zijn uitgerust met ultramoderne koelingstechnologie, bevinden zich meestal dichter bij de energiecentrale om spanningsverlies over lange afstand te verminderen en consolideren het gebruik van servers om een hogere bezettingsgraad te realiseren. De grote providers ontwerpen hun servers met maximale efficiëntie in het achterhoofd, terwijl ondernemingen zelf wellicht een oplossing moeten vinden voor andere kwesties, zoals hardware-redundantie en uitbreidbaarheid. Vergeet ook niet dat bedrijven zoals AWS, Microsoft en Google hun eigen strikte duurzaamheidsdoelen nastreven. Ze onderhandelen over hun contract voor groene energie en kopen credits voor groene energie in om hun CO²-uitstoot terug te dringen. Daarnaast letten ze op de efficiëntie.

  Waarom vertellen we u dit eigenlijk? In de geëvolueerde cloud wordt het gebruik van meerdere clouds een stuk eenvoudiger. Als u altijd hebt geaarzeld om workloads te migreren vanwege zorgen over interoperabiliteit en complexiteit, dan hoeft u daar niet meer over in te zitten. Dat wil zeggen dat u kunt profiteren van de efficiëntie die de grote public-cloudproviders u bieden om uw eigen milieu-impact te beperken. We staan niet afkeurend tegenover datacenters, maar het gebruik van public clouds waar mogelijk kan echt een verschil maken bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen.
 • Met NetApp krijgt u volledig inzicht in de benutting en het energieverbruik ten behoeve van uitstootgerelateerde beslissingen en beleidsregels. Hierdoor kunt u de juiste keuzes maken op basis van uw duurzaamheidsdoelen. Via onze services kunt u uw IT-omgeving inventariseren, de benutting analyseren en vaststellen welke workloads naar de cloud kunnen worden gemigreerd.
 • Met automatisering kunt u zelfs nog meer bereiken. Door de optimalisatie van infrastructuur en storage continu te automatiseren op basis van de applicatiebehoeften, verlaagt u niet alleen de kosten, maar dringt u ook uw CO²-uitstoot terug.

Wie profiteert van de geëvolueerde cloud?

In het kort: iedereen. Als u in de bedrijfsleiding zit of een functie op C-niveau bekleedt, zult u zeker blij worden van de kostenbesparingen die de geëvolueerde cloud oplevert en van het feit dat uw IT-team sneller kan innoveren. Als u milieubewust bent, is dit zo'n beetje de beste oplossing die u kunt kiezen om een duurzame IT te realiseren. Als u architect bent of verantwoordelijk bent voor de infrastructuur, zullen de zichtbaarheid en eenvoud u bekoren, waarbij het niet uitmaakt hoe uw omgeving eruitziet. Als u deel uitmaakt van het CloudOps-team, zal de geëvolueerde cloud uw werk radicaal veranderen. De FinOps-afdeling zal de flexibele afname van resources, de geautomatiseerde kostenoptimalisatie en de resourceallocatie waarderen. Bij SecOps hoeft men 's nachts niet meer wakker te liggen. En ontwikkelaars kunnen zich richten op dat waar ze zo goed in zijn: ontwikkelen, op welk platform dan ook. Wat een vrijheid.

Geëvolueerde cloud versus multicloud versus hybrid cloud

Dit is een korte uitleg van het verschil tussen de drie begrippen:

 • De geëvolueerde cloud is een hybride multicloud. In uw omgeving worden on-premises datacenters gecombineerd met meerdere clouds. Door middel van abstractie worden uw processen vereenvoudigd en krijgt u volledig inzicht in uw hele omgeving.
 • De multicloud geeft aan dat u meer dan één cloud gebruikt, maar hierbij is geen on-premises omgeving inbegrepen.
 • De hybrid cloud geeft aan dat u een combinatie van on-premises en cloud (public en/of private) gebruikt in uw omgeving, maar dat u nog niet beschikt over de nieuwerwetse voordelen van de geëvolueerde cloud.

Geëvolueerde cloud versus megacloud versus hypercloud

U hebt vast wel eens modewoorden uit de branche voorbij horen komen: supercloud, hypercloud, megacloud. Over het algemeen beschrijven deze begrippen allemaal een architectuur waarin gebruik wordt gemaakt van abstractie met onderliggende services die meerdere public-cloudproviders beslaan.

Deze begrippen verschillen om meerdere redenen van de geëvolueerde cloud. Ten eerste hebben niet alle modewoorden betrekking op frameworks die ook de on-premises omgeving omvatten. We zeiden al eerder dat het datacenter niet is afgeschreven, dus het is onpraktisch om het buiten beschouwing te laten. Ten tweede is de geëvolueerde cloud niet alleen een concept, maar levert deze echte operationele functionaliteit. En ten derde richt de geëvolueerde cloud zich op ecologische duurzaamheid, wat tegenwoordig een belangrijke onderscheidende factor is.

Lichtgroene achtergrond met een oranje ring

Wilt u uw toekomst met de geëvolueerde cloud ontdekken?

Zet de glazen bol maar neer. Een betere hybride multicloud wacht op u. NetApp staat voor u klaar om u op weg te helpen met de juiste tools die u daarbij nodig hebt. Onze toonaangevende services voor infrastructuur, data en applicaties zijn ontwikkeld met de kracht van AI en een aantal van onze eigen services uit ons portfolio is rechtstreeks beschikbaar in alle grote public clouds. Voor u het weet, beschikt u over een uniforme manier van werken. Fijn toch om zo voorop te lopen met geavanceerde technologie?

Meer bronnen van informatie

Wat is een geëvolueerde cloud?

De geëvolueerde cloud is een strategische benadering van hybride-multicloudomgevingen waarbij silo's worden opengebroken. Dit levert eenvoudiger beheer, meer consistentie en volledige waarneembaarheid voor on-premises datacenters en meerdere clouds op. U kunt met gemak ongelijksoortige omgevingen integreren en beheren, gemeenschappelijke policy's en processen op die omgevingen toepassen en applicaties en data tussen de omgevingen verplaatsen. Een geëvolueerde cloud is een cloud die volledig is geïntegreerd in uw architectuur en bedrijfsprocessen, zonder complexiteit maar met continue optimalisatie op het gebied van kosten, risico's en duurzaamheid.

Wat is een hybride multicloud?

De hybride multicloud is een soort IT-architectuur met zowel on-premises omgevingen als meerdere clouds (public of private).

Wat is een megacloud?

Een megacloud is een van de vele begrippen (samen met supercloud en hypercloud) die verwijzen naar de orkestratie van een multicloudomgeving via een abstractielaag.

Wat is een hypercloud?

Een hypercloud is een van de vele begrippen (samen met supercloud en megacloud) die verwijzen naar de orkestratie van een multicloudomgeving via een abstractielaag.

Wat is hybrid-cloudmanagement?

Hybrid-cloudmanagement verwijst naar het beheer van data en resources in een omgeving waarin een on-premises datacenter wordt gecombineerd met public en/of private clouds.

Wat is een supercloud?

Een supercloud is een van de vele begrippen (samen met megacloud en hypercloud) die verwijzen naar de orkestratie van een multicloudomgeving via een abstractielaag.

Drift chat loading