Menu

Uitgelicht

: The World's Largest Lesson

NetApp neemt samen met UNICEF en met ondersteuning van UNESCO deel aan The World's Largest Lesson (een programma van Project Everyone). Hiermee willen we jongeren in staat stellen in actie te komen voor hoogwaardig onderwijs (Duurzame-ontwikkelingsdoel 4 van de VN) door de kracht van data te benutten.

Onze maatschappelijke invloed

Iets terugdoen voor de gemeenschap past helemaal in ons straatje

NetApp heeft een duurzamere en eerlijkere wereld voor iedereen voor ogen. Dankzij onze initiatieven voor maatschappelijke invloed kunnen onze medewerkers en ons bedrijf als geheel actief worden betrokken bij het creëren van een wereld waarin alle mensen en gemeenschappen zich verder kunnen ontwikkelen. 

Over de hele wereld zoeken we naar manieren om ondersteuning te bieden aan de lokale gemeenschappen waarin NetApp-medewerkers wonen en werken. Wij zetten ons vooral in op het gebied van datageletterdheid, voedselbanken, onderdak en hulp bij rampen.

Inzet voor jongeren en onderwijs

De missie van NetApp Data Explorers bestaat eruit tieners uiterst belangrijke vaardigheden en zelfvertrouwen op het gebied van datageletterdheid te laten ontwikkelen, zodat ze goed kunnen meekomen in een wereld waar alles om data draait.

Data Explorers

Inzet voor betrokkenheid en invloed van medewerkers

Via NetApp Serves zetten onze medewerkers hun vaardigheden en expertise in voor goede doelen die zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld om jongeren relevante STEM-educatie (Science, Technology, Engineering, Mathematics) te kunnen bieden op het gebied van exacte wetenschap, technologie, techniek en toegepaste wiskunde.

Mensen die planten kweken

Inzet voor investeringen in de gemeenschap, wereldwijd

Via bedrijfssubsidies kunnen wij een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschappen waar NetApp-medewerkers wonen en werken. Zij verrichten vrijwilligerswerk en dragen hun steentje bij op het gebied van voornamelijk deze aandachtsgebieden: onderwijs, voedselbanken en onderdak.

Mensen met een medisch mondmasker

Het beste van de cloud ontsluiten om iets goeds te doen daar waar het telt

  • $ 3 mln.

  • Corporate Giving FJ21

  • 2141

  • Vrijwilligers

  • 26.477

  • Uur vrijwilligerswerk

NetApp-logo

Wij vinden dat niet alleen jongeren een vloeiende beheersing van data horen te hebben voor hun toekomstige loopbaan, maar die beheersing is voor ons allemaal essentieel om dringende (nationale en wereldwijde) maatschappelijke en milieugerelateerde problemen aan te pakken.

Michelle Mann | Social Impact Director bij NetApp

Iemand die naar de camera kijkt
Personen tijdens een bespreking

Laten we een betekenisvolle samenwerking opbouwen

Als u het beste van de cloud weet te ontsluiten, profiteert de gehele gemeenschap daarvan. Het Social Impact-team van NetApp werkt aan een betere toekomst van de gemeenschap, van voedselbanken tot het stimuleren van de interesse in datawetenschap voor de volgende generatie. Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn.

Drift chat loading