Menu

ESG-criteria (milieu, maatschappij, bestuur)

NetApp weet dat de wereldproblematiek vraagt om innovatieve oplossingen. Wij combineren ons unieke vermogen om de kracht van data te benutten dan ook met onze sterke kernwaarden, zodat we de maatschappij en de gemeenschap kunnen helpen en kunnen werken aan een duurzamere toekomst.

Onze inzet voor ESG

Een nieuwe visie op duurzaamheid

We nemen de ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) steevast mee in onze algehele bedrijfsstrategie. Om onze inspanningen meer kracht bij te kunnen zetten, hebben we in 2022 een externe expert in de arm genomen, die uitgebreid heeft beoordeeld in hoeverre wij aan de criteria voldoen. Zo konden wij bepalen welke criteria wij de komende jaren meer prioriteit moeten geven. Onze systematische, datagestuurde werkwijze om de standpunten van interne en externe belanghebbenden te analyseren heeft ons doen besluiten de aan te pakken kwesties te heroverwegen en beter tegen elkaar af te wegen. De meest prangende kwesties zijn energiebeheer, CO²-emissies, productontwerp en -levenscyclus, dataprivacy en -beveiliging, diversiteit, inclusiviteit en erbij horen, gezondheid en veiligheid van werknemers en beheer van de toeleveringsketen.

Duurzame innovaties

De milieuproblematiek, waaronder energiebeheer en CO²-emissies, staat boven aan de agenda van onze belanghebbenden. Wij begrijpen welke impact de datastorage heeft op ons milieu; naarmate de data groeit, neemt ook de benodigde hoeveelheid energie (en de bijbehorende CO²-voetafdruk) om die data te beheren toe. Samen met onze klanten en leveranciers kunnen we nu al veranderingen doorvoeren, zodat we met zijn allen de milieuschade kunnen beperken.
Een zonnig bos

Investeren in mensen

Een diverse bedrijfscultuur is alleen te realiseren als we elke dag weer nieuwe kansen creëren ten aanzien van inclusiviteit, diversiteit en erbij horen. De inclusieve bedrijfscultuur van NetApp levert een hechte gemeenschap op waar innovatie tot uiting komt. Door de maatschappelijke invloed die we uitoefenen kunnen we een actieve bijdrage leveren aan het creëren van een wereld waarin alle mensen en gemeenschappen goed gedijen.
Collega's samen aan het werk aan een tafel

Vertrouwen vergroten

Onze relaties met klanten, partners, aandeelhouders, toezichthouders en werknemers zijn gebaseerd op vertrouwen. Transparante communicatie over onze producten, services en processen is dan ook essentieel om het vertrouwen van onze klanten niet te schaden.
Foto van grote conferentiezaal met tafel en stoelen

Wapenfeiten in FY22

  • 100%
  • Van de elektriciteit in ons nieuwe kantoor in Wichita, met een oppervlakte van ruim 15.600 m², wordt opgewekt door windmolens
  • 99%
  • Van het e-afval wordt hergebruikt, doorverkocht of weer in gebruik genomen
  • 29.269
  • Uur aan vrijwilligerswerk dat door medewerkers is geregistreerd

NetApp is van mening dat een ESG-visie veel meer is dan slechts een deel van onze waardepropositie en ook niet gewoon een concurrentievoordeel is. Een ESG-visie is namelijk een essentieel onderdeel van de invloed die onze organisatie kan uitoefenen op de wereld om ons heen.

George Kurian, Chief Executive Officer

George Kurian, Chief Executive Officer van NetApp

NetApp bekroond met GOLD-medaille

EcoVadis is toonaangevend in de berekening van ESG-scores op basis van wetenschappelijke onderbouwing. De instantie beoordeelt leveranciers op het gebied van milieuprestaties, arbeidsomstandigheden en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. NetApp behoort hierdoor bij de beste 7% van alle bedrijven die door EcoVadis zijn beoordeeld (peilmoment: najaar 2022).

Duurzame-ontwikkelingsdoelen

De Duurzame-ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's) van de Verenigde Naties zijn een blauwdruk en een aansporing voor ons allemaal om te werken aan een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. De 17 doelen zijn gericht op mondiale uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuschade en recht. NetApp levert op diverse manieren een zakelijke of filantropische bijdrage aan een aantal van die doelen.

Duurzaamheidsonderscheiding door EcoVadis 2022
Drift chat loading