Menu

Wat is datamigratie?

Lavendelkleurige, afgeschuinde plateaus
Onderwerpen
Complete oplossingen voor datamanagement

Deze pagina delen

Datamigratie verwijst naar het proces waarbij data wordt verplaatst van de ene locatie naar de andere, van de ene indeling naar de andere of van de ene applicatie naar de andere. Een datamigratie volgt meestal op de introductie van een nieuw systeem of een nieuwe locatie voor de data. De aanleiding is meestal een migratie van een applicatie of een consolidatie waarbij legacy-systemen worden vervangen door of uitgebreid met nieuwe applicaties waarvoor dezelfde dataset zal worden gebruikt. Tegenwoordig vinden datamigraties vaak plaats wanneer bedrijven overstappen van on-premises infrastructuur en applicaties naar cloudstorage en -applicaties om bedrijfsprocessen te optimaliseren of te transformeren.

Waarom wordt datamigratie als lastig en riskant beschouwd?

Het korte antwoord hierop is ‘datazwaarte’. Dit concept bestaat weliswaar al enige tijd, maar de uitdaging wordt steeds serieuzer vanwege datamigraties naar cloudinfrastructuren. Kortom: datazwaarte is een metafoor voor:

 • Hoe de groei van data andere data naar zich toe trekt
 • Hoe data wordt geïntegreerd in een bedrijf
 • Hoe data in de loop der tijd wordt aangepast

Gartner raadt bedrijven die applicaties en data willen verplaatsen naar omgevingen waar deze meer tot hun recht komen aan die data en applicaties te ‘ontwarren’ om de datazwaarte het hoofd te bieden. Door aan het begin van het project tijd te maken om complexiteit met data en applicaties uit te zoeken, kunnen bedrijven hun datamanagement verbeteren, applicatiemobiliteit realiseren en de dataregulering beter uitwerken.

Het grootste probleem is dat elke applicatie het datamanagement compliceert door stukjes applicatielogica aan de datamanagementlaag toe te voegen. Bovendien houdt de ene applicatie geen rekening met de manier waarop data door de andere applicatie wordt gebruikt. Voor elk bedrijfsproces wordt gebruikgemaakt van gescheiden data en wordt data in een eigen indeling uitgevoerd. Integratie in een ander proces is daardoor geen optie. Dat betekent dat het applicatieontwerp, de data-architectuur en bedrijfsprocessen allemaal op elkaar moeten zijn ingespeeld. Alleen loopt de verandering vaak spaak bij een van deze aspecten. Hierdoor worden applicatiebeheerders gedwongen af te zien van de ideale en eenvoudige workflows die ze voor ogen hadden en moeten ze genoegen nemen met ontwerpen die niet optimaal zijn. Hoewel een tijdelijke oplossing op dat moment wellicht nodig was, moet de technische onvolkomenheid uiteindelijk worden aangepakt tijdens een datamigratie of -integratie.

Met het oog op de complexiteit kunt u overwegen de datamigratie een ‘strategisch wapen’ te noemen, zodat u de juiste bijval krijgt binnen uw bedrijf. Om ervoor te zorgen dat het project de juiste aandacht krijgt, richt u zich op het meest verstorende element van de migratie: het feit dat het legacy-systeem wordt uitgeschakeld. U krijgt beslist aandacht van belangrijke belanghebbenden. Gegarandeerd.

Soorten datamigratie

Het upgraden van systemen of het uitbreiden van een datacenter naar de cloud biedt tal van bedrijfsvoordelen. Voor veel bedrijven is dit een zeer natuurlijke ontwikkeling. De reden voor veel bedrijven om over te stappen op de cloud is dat ze personeel willen kunnen inzetten op andere belangrijke iniatieven, de omzet willen verhogen, het aanpassingsvermogen willen verbeteren en de kapitaaluitgaven willen verlagen zodat de bedrijven alleen naar verbruik hoeven betalen voor resources die ze afnemen. Het soort migratie is echter bepalend voor de hoeveelheid tijd die IT-personeel kan besteden aan andere projecten.

Laten we eerst de soorten migraties definiëren:

 • Storagemigratie. Dit is de verplaatsing van data van disksystemen naar modernere versies waar de data voor andere systemen toegankelijk is. Deze migratie levert een forse verbetering van de performance en rendabelere schaling op. Tegelijkertijd krijgt u er nieuwe datamanagementfuncties bij, zoals klonen, snapshots én backup en disaster recovery.
 • Cloudmigratie. Dit is de de verplaatsing van data, applicaties of andere bedrijfselementen van een on-premises datacenter naar een cloud of van de ene cloud naar de andere. In veel gevallen brengt deze migratie ook een storagemigratie met zich mee.
 • Applicatiemigratie. Dit is de verplaatsing van een applicatieprogramma van de ene omgeving naar de andere. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het verplaatsen van de volledige applicatie van een on-premises IT-centrum naar een cloud, van de ene cloud naar de andere, of gewoonweg het verplaatsen van de onderliggende applicatiedata naar een nieuwe vorm van de applicatie die wordt gehost door een softwareprovider.

Een datamigratie plannen

Een datamigratie omvat drie basisstappen:

 1. Data extraheren
 2. Data transformeren
 3. Data laden

Het verplaatsen van belangrijke of gevoelige data en het buiten gebruik stellen van legacy-systemen kan belanghebbenden nerveus maken. Een solide plan is een must, maar u hoeft natuurlijk niet het wiel opnieuw uit te vinden. Op het web zijn talloze voorbeelden van datamigratieplannen en -checklists te vinden. Data Migration Pro, een community van datamigratiespecialisten, heeft bijvoorbeeld een uitgebreide checklist opgesteld met een proces in zeven fasen:

 • Planning voorafgaand aan de migratie. Ten behoeve van stabiliteit beoordelen welke data wordt verplaatst.
 • Opstarten van het project. Belangrijke belanghebbenden vaststellen en informeren.
 • Landschapsanalyse. Een robuust proces voor het beheer van regels ten aanzien van datakwaliteit opstellen en aan medewerkers uitleggen wat de doelen van het project zijn, waaronder het buiten gebruik stellen van legacy-systemen.
 • Oplossingsontwerp. Bepalen welke data moet worden verplaatst en kwaliteitseisen voor die data voor en na de verplaatsing vaststellen.
 • Bouwen en testen. Migratielogica coderen en de migratie testen met een mirror van de productieomgeving.
 • Uitvoeren en valideren. Aantonen dat de migratie aan de vereisten heeft voldaan en dat de verplaatste data geschikt is voor gebruik door het bedrijf.
 • Buiten gebruik stellen en bewaken. Oude systemen afsluiten en afvoeren.

Dit lijkt misschien een enorme hoeveelheid werk, maar niet al deze stappen zijn nodig voor elke migratie. Elke situatie is uniek en elk bedrijf benadert de taak anders.

De 10 grootste uitdagingen op het gebied van datamigratie

Datamigratie behoort al tientallen jaren tot het takenpakket van IT, maar toch verschijnen er jaarlijks nog steeds horrorverhalen. Dit zijn de tien grootste uitdagingen voor bedrijven bij het verplaatsen van data:

 1. Geen contact opnemen met belangrijke belanghebbenden. Hoe groot de migratie ook is, er is altijd wel iemand, ergens, die zich zorgen maakt over de data die u verplaatst. Zorg dat u iedereen benadert en leg uit waarom het project nodig is en wat de gevolgen voor de medewerkers zijn voordat u aan de slag gaat. Als u dat niet doet, laten ze later zeker van zich horen. De kans is groot dat ze u flink ophouden.

 2. Niet communiceren met het bedrijf. Wanneer u het project aan de belanghebbenden hebt uitgelegd, moet u hun op de hoogte houden van uw voortgang. U kunt het beste wekelijks op dezelfde dag een statusrapport verstrekken, vooral als u vertraging oploopt. Regelmatige communicatie draagt in grote mate bij aan het winnen van het vertrouwen van alle betrokkenen.

 3. Gebrek aan dataregulering. Zorg ervoor dat u duidelijk weet wie de rechten heeft om data in het bronsysteem te maken, goed te keuren, te bewerken of te verwijderen, en documenteer die rechten schriftelijk in uw projectplan.

 4. Gebrek aan expertise. Hoewel de migratie een eenvoudige taak is, is het verplaatsen van data erg ingewikkeld. Neem een ervaren professional met een goede staat van dienst in de arm om het proces soepel te laten verlopen.

 5. Gebrek aan planning. Een gemiddeld gezin besteedt 10 tot 20 uur aan het plannen van de vakantie. IT-teams daarentegen besteden wellicht slechts de helft van die tijd aan het plannen van een kleine datamigratie. De tijd die wordt besteed aan de planning is niet altijd de sleutel tot succes, maar een solide datamigratieplan bespaart wel veel tijd als het gaat om de daadwerkelijke verplaatsing van de data.

 6. Ontoereikende software en vaardigheden voor het voorbereiden van data. Als het een grote migratie betreft (miljoenen records of honderden tabellen), investeer dan in hoogwaardige datakwaliteitssoftware en overweeg een gespecialiseerd bedrijf in te huren om u te helpen. Het goede nieuws is dat externe firma's de software meestal aan u verhuren, zodat u kosten kunt besparen.

 7. Wachten op perfecte specificaties voor het doelsysteem. Als het implementatieteam nog aan de ontwerpcriteria werkt, gaat u alvast verder met stap 2 en 3. De gereedheid van het doelsysteem komt pas later in het project aan de orde. Laat u daar nu niet door ophouden.

 8. Onbewezen migratiemethodologie. Doe wat onderzoek om er zeker van te zijn dat de dataverplaatsingsprocedure goed heeft uitgepakt bij andere bedrijven zoals het uwe. Weersta de verleiding om gewoon in te stemmen met de generieke procedure die een leverancier u aanbiedt.

 9. Leveranciers- en projectmanagement. Leveranciers en projecten moeten worden beheerd. Als u de migratie uitvoert naast uw dagelijkse werkzaamheden, zorg dan dat u genoeg tijd hebt om het project en de betrokken leveranciers te beheren.

 10. Afhankelijkheden tussen objecten. Ondanks de technologie en de mogelijkheden van de datamanagementtools vandaag de dag, is het een zeer onaangename verrassing als u erachter komt dat een afhankelijke dataset niet in het oorspronkelijke plan is meegenomen. Omdat afhankelijkheden tussen objecten vaak pas erg laat in het migratieproces worden ontdekt, moet u een noodplan instellen, zodat de uiteindelijke opleverdatum niet in gevaar komt.

Datamigratie versus dataconversie versus data-integratie

De termen ‘datamigratie’ en ‘dataconversie’ worden soms door elkaar gebruikt op internet. Voor de duidelijkheid: ze hebben beide een andere betekenis. Zoals eerder al is aangegeven, verwijst ‘datamigratie’ naar het proces waarbij data wordt verplaatst tussen locaties, indelingen of systemen. Een datamigratie omvat dataprofilering, data-opschoning, datavalidatie en de continue borging van de datakwaliteit in het doelsysteem. In een doorsnee datamigratiescenario is dataconversie slechts de eerste stap in een complex proces.

Het begrip ‘dataconversie’ verwijst naar het proces waarbij data van de ene naar de andere indeling wordt getransformeerd. Een dataconversie is nodig wanneer data wordt verplaatst van een legacy-applicatie naar een geüpgradede versie van dezelfde applicatie of een geheel andere applicatie met een nieuwe structuur. Voor de conversie moet de data uit het bronsysteem worden geëxtraheerd, worden gewijzigd en in het nieuwe doelsysteem worden geladen op basis van een reeks vereisten.

Een ander begrip dat soms wordt verward met datamigratie is ‘data-integratie’. Dit begrip verwijst naar het proces waarbij data uit verschillende bronnen wordt gecombineerd, zodat gebruikers een uniforme weergave van alle data krijgen. Het integreren van data uit meerdere bronnen is essentieel om data-analyses te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van data-integratie zijn datawarehouses, datalakes en NetApp® FabricPools, waarmee data automatisch wordt verplaatst tussen on-premises datacenters en clouds of tussen AWS EBS-blokstorage en AWS S3-objectstores.

NetApp en datamigratie

Overstappen op Infrastructure as a Service (IaaS):

 • Opnieuw hosten (lift and shift). Data en applicaties opnieuw implementeren op basis van IaaS zonder wijzigingen aan te brengen.
 • Reviseren (herontwerpen). Bestaande applicatiecode aanpassen of uitbreiden om de nieuwe cloudomgeving te ondersteunen.
 • Vervangen. On-premises gehoste en beheerde legacy-applicaties buiten gebruik stellen en vervangen door vergelijkbare applicaties die in de cloud worden gehost, bijvoorbeeld Office 365.

Overstappen op Platform as a Service (PaaS):

 • Herstructureren. Code toevoegen en de applicatie uitvoeren op basis van de cloud.
 • Opnieuw opbouwen. Code voor een bestaande applicatie negeren en de applicatie herontwerpen op basis van de cloud.

Het kiezen van een implementatiemodel dat is afgestemd op de bedrijfsbehoeften is essentieel om ervoor te zorgen dat de datamigratie soepel en succesvol verloopt en meer performance, betere beveiliging en hoger rendement op de investering oplevert.

Datamanagementoplossingen voor absolute controle

De datamanagementoplossingen van NetApp leveren meer efficiëntie op met softwaremanagementtools die op elkaar zijn afgestemd.

Een clouddatacenter opzetten

Integreer uw applicaties met nieuwe services in de cloud en betaal zelfs een deel van uw technische schuld terug!

Datacentermigraties

Versnel de migratie van uw datacenter, verminder risico's, vermijd onderbrekingen of beperk deze tot een minimum, en bereid uw datacenter voor op de cloud.

NetApp, de wereldleider op het gebied van oplossingen voor datastorage en -management

Van kunstmatige intelligentie tot datacenters in de cloud: NetApp is de gouden standaard voor datastorage en -management.

Ontsluit de kracht van kunstmatige intelligentie

Voor AI moeten grote hoeveelheden data efficiënt worden beheerd en verwerkt. NetApp ontwerpt AI-oplossingen die aan de meest uitdagende behoeften kunnen voldoen.

Blauwe en witte spiralen tegen een blauwe achtergrond

Zet uw digitale transformatie in gang

NetApp loopt met zijn all-flash systemen, en de daarbij behorende robuuste dataservices, voorop in de storagebranche. 

Abstracte vorm tegen een lichtroze achtergrond

Floreer in een wereld vol data

Moderniseer uw IT-omgeving met de beste experts en specialisten op het gebied van datamanagement.

Blauw-witte kubus tegen een blauwe achtergrond
Blauwe en witte zeshoeken tegen een blauwe achtergrond

Toonaangevende managementsoftware voor bedrijfsdata

U hebt een solide basis nodig voor uw naadloze hybrid cloud. NetApp® ONTAP®-datamanagementsoftware biedt u alle mogelijke voordelen, overal.

Verder lezen

Drift chat loading