Menu

Waarom dataprotectie van NetApp?

Dataprotectie komt samen met dataperformance. Met NetApp®-oplossingen gaan dataprotectie en dataperformance hand in hand. Het draait allemaal om een geïntegreerde en uniforme aanpak om in alles te voorzien, van dataverlies tot locatie-uitval, applicatie- of hardwarestoringen, onopzettelijke verwijdering alsook malware, ransomware en virussen.

Vier witte bollen waarvan een kwart is uitgesneden
 • Beschermen. Houd aanvallen buiten de deur en minimaliseer dataverlies en downtime.
 • Detecteren. Stel interne en externe bedreigingen proactief vast.
 • Terughalen. Zet data, workloads en applicaties snel terug.

Met onze aanpak en oplossingen wordt de tijd om databackups te maken en weer terug te zetten verkort van dagen tot uren, wordt de disaster recovery verkort van uren tot minuten en wordt de continue beschikbaarheid van parallelle systemen teruggebracht van minuten tot seconden. Uw dataprotectiebehoeften zijn de drijfveer achter alles. Wij bouwen oplossingen met uw RTO's (Recovery Time Objectives) en RPO's (Recovery Point Objectives) in het achterhoofd.

Bescherming tegen kostbare dataverliezen en downtime

Hoe fors belasten bestaande dataprotectie-oplossingen uw resources in productiestorage? Bedenk dat veel leveranciers van infrastructuursystemen tijdens hun performancetests de dataprotectie uitschakelen om de cijfers op te krikken. NetApp niet. Wij pakken dataprotectie goed aan door deze fundamenteel deel uit te laten maken van het datamanagement.

Moderne datastorage, gebouwd op NetApp ONTAP®-datamanagementsoftware, biedt uniforme storage met toegang tot S3-objectstorage. U krijgt ook gelijktijdige datatoegang tot blok- en bestandsdata van clients en bedrijfsapplicaties op basis van Microsoft Windows of Linux. Via NetApp-technologieën kunt u de storagebenutting met maar liefst 70% verminderen en tegelijkertijd toch beschikken over sterke encryptie en efficiënte datamobiliteit. Daarnaast kunt u met onze gecombineerde technologieën ransomware en andere bedreigingen effectief bestrijden, terwijl u data intelligent kunt beheren tussen clouds. Er is geen betere plek om uw data te beheren dan op NetApp-systemen.

 • Verminderen. Verkort de tijd voor backup en disaster recovery tot enkele seconden, en tegelijkertijd verlaagt u de kosten van backupservers en verbetert u de applicatieperformance.
 • Optimaliseren. Verbeter de databeveiliging en -retentie met inline en in-place encryptie, met meerstapsauthenticatie om toegang door onbevoegden te voorkomen en met onveranderlijke, onuitwisbare datakopieën voor een betere beveiliging en dataretentie.
 • Maximaliseren. Verhoog de efficiëntie en het hergebruik van data door gelijktijdige backups en disaster recovery. Onze oplossingen bieden uniforme replicatie, systeemeigen datatoegang met de mogelijkheid om data te hergebruiken in productieworkloads en archivering naar objectstorage om de storagekosten te verlagen.

De toenemende kosten en risico's van de status quo

‘Complex’ is te zwak uitgedrukt om de hybrid-cloudomgevingen van nu te beschrijven. Systemen zijn verspreid over on-premises, private- en public-cloudomgevingen en herbergen honderden applicaties en workloads die data ontvangen van talloze IoT-apparaten (Internet of Things) en apparaten van eindgebruikers. De lagen en onderlinge afhankelijkheden (en verborgen beveiligingshiaten) kunnen ronduit verbijsterend zijn. Als u dacht dat traditionele maatregelen voor backups, disaster recovery en beveiliging de beste manier waren om alles te beschermen, zou u hier niet zijn. Traditionele benaderingen voor dataprotectie kunnen immers geen gelijke tred houden met de realiteit in het IT-landschap.

 • Tijd. Gelet op de vereiste om rond de klok de hoogste performance te leveren en een jaarlijkse datagroei van 40% tot 50%IDC: “Worldwide Data Replication and Protection Software Forecast, 2019–2024: Rough Waters Ahead” op te vangen, kunnen de acceptabele backup- en recoverytijden bijna niet verder worden opgerekt.
 • Kosten. U geeft meer uit aan hardware en software om snel groeiende data te beschermen, terwijl u liever zou willen investeren in winstgevendere initiatieven.
 • Risico. Over frustrerende budgetproblematiek gesproken… u kunt het zich niet veroorloven om op dataprotectie te bezuinigen in het licht van voortdurende bedreigingen en strenge regelgeving met betrekking tot dataretentie, -verplaatsing en -storagelocaties.

Radicale verandering: tijd voor een strategische verschuiving

$ 20 miljard: de geschatte schade door ransomware in 2021Cybercrime Magazine: “Global Ransomware Damage Costs Predicted to Reach $20 Billion (USD) by 2021”

Bij de meeste organisaties houdt een groot aantal medewerkers zich bezig met dataprotectie. Beveiligingsteams zijn belast met firewalls en virusbescherming aan de rand van het netwerk. Storageteams richten zich op backup en disaster recovery. Applicatie-eigenaren nemen vaak op zijn minst gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor hun oplossingen. Toch zijn belangrijke overwegingen en updates die de hele hybride omgeving omspannen gemakkelijk over het hoofd te zien. Het enige wat daarvoor nodig is, is een simpele menselijke fout, cyberbeveiligingsdreiging of onvoorziene calamiteit waardoor de hele organisatie gevaar loopt. Door één gecompromitteerd wachtwoord is de bedrijfsvoering van Colonial Pipeline stilgelegd, met catastrofale gevolgen voor de brandstoflevering in de Verenigde Staten.

Traditionele oplossingen voor backup, restore en disaster recovery kunnen niet de performance leveren die nodig is om de systemen te laten werken als een zonnetje. Het kan immers dagen duren om kopieën van data terug te halen van tapebackups. Met disk-to-diskoplossingen gaat het sneller, maar de procedure kan nog steeds vele uren in beslag nemen. Bovendien is het repliceren van data met de meeste disaster recovery-oplossingen inefficiënt en kostbaar.

Hoe kunt u dus, met alle mogelijke hiaten in de recovery en de beveiliging, snel bedreigingen herkennen, aanpakken en te boven komen? Hoe kunt u dataprotectieworkflows samenbrengen? En hoe kunt u alles realiseren terwijl u de kosten in de hand houdt, zodat u meer kunt investeren in nieuwe initiatieven?

NetApp biedt degelijke dataprotectie en rappe recovery voor tal van verschillende calamiteitssituaties, menselijke fouten en cyberbeveiligingsdreigingen, zonder de nadelen van traditionele backup-, beveiligings- en recoveryoplossingen.

Ransomware, virussen en andere grote bedreigingen detecteren

Een effectieve data-analyse kan u helpen bij het detecteren en weren van de meeste grote bedreigingen. De uitdaging ligt erin de aanwijzingen op tijd op te volgen en de mogelijkheden te hebben om er iets aan te doen.

Met NetApp Cloud Insights worden patronen in bestandstoegang gecontroleerd op verdachte gebruikersactiviteiten, zodat u potentiële doelwitten van ransomware-aanvallen kunt herkennen en de aanvallen kunt stoppen.

NetApp ONTAP waarschuwt voor ongebruikelijke storage-aanwijzingen, waaronder onverwachte datagroei en reservecapaciteit voor NetApp Snapshot™-kopieën, evenals verminderde efficiëntie, om mogelijke infecties vast te stellen. Met ONTAP kunt u ook bestanden met bekende kwaadaardige extensies blokkeren of juist bestanden met veilige bestandsextensies toestaan, integreren met andere antivirussoftware en auditlogboeken bijhouden.

Data terughalen binnen enkele seconden of minuten

Complexiteit is een belangrijke oorzaak voor de extra kosten en tijd die gepaard gaan met backup en disaster recovery. Traditionele dataprotectiemethoden kunnen duur en omslachtig zijn. Het terugzetten van data van tape of streamingbackups kan uren duren, met potentieel omzetverlies en inperking van de gebruikersproductiviteit tot gevolg.

Niet met NetApp. Wij kunnen geïntegreerde dataprotectieoplossingen leveren waarmee u de tijd voor backup en disaster recovery verkort tot minuten of seconden. Hierdoor is van downtime in feite nauwelijks meer sprake. De voordelen van onze oplossingen:

 • Bedrijfsprocessen sneller hervatten: gebruik Snapshot-kopieën om bestanden, directory's en volumes binnen enkele seconden terug te halen. Minimaliseer het dataverlies door gebruik te maken van granulaire point-in-time-kopieën.
 • Data sneller terughalen van secundaire on-premises of cloudgebaseerde kopieën. Door data op blokbasis te beschermen, zijn onnodige dataoverdrachten tussen apparaten niet meer nodig.
 • Vlotte disaster recovery: zet petabytes binnen enkele seconden of minuten terug van schone lokale of externe Snapshot-kopieën.

IGZ, oplossings- en serviceprovider voor SAP-klanten, behaalt bijna 100% uptime door de mogelijkheid om data snel terug te halen met behulp van NetApp Snapshot-technologie.

Verder lezen