Menu

Wat houdt backup en recovery in?

Grijs vergrootglas op zijn zijkant

Backup en recovery is het maken en opslaan van kopieën van data om uw organisatie te beschermen tegen dataverlies. Dit wordt ook wel operationele recovery genoemd. Wanneer de data wordt teruggehaald uit een backup, wordt de data meestal teruggezet naar de oorspronkelijke locatie of naar een andere locatie waar de data dient ter vervanging van de verloren gegane of beschadigde data.

De backupkopie wordt idealiter opgeslagen in een ander systeem of medium, zoals tape, dan het systeem of medium van de primaire data. Op deze manier kan er geen data verloren gaan als gevolg van een storing in de primaire hardware of software.

Het belang van backup en recovery

Een backup dient ertoe om een kopie van data te maken die in het geval van een probleem met de primaire data kan worden teruggehaald. Het probleem kan het gevolg zijn van een hardware- of softwarestoring, beschadigde data of een menselijke handeling, zoals een kwaadwillige aanval (virus of malware) of onopzettelijke verwijdering van data. Aan de hand van de backupkopie kan de data worden teruggezet vanaf een eerder tijdstip, zodat het bedrijf weer verder kan.

Het is belangrijk dat de kopie van de data op een afzonderlijk medium wordt opgeslagen ter voorkoming van verlies of beschadiging van primaire data. Voor dit afzonderlijke medium volstaat een externe disk of USB-stick, maar u kunt ook kiezen voor een substantiëlere oplossing, zoals een diskstoragesysteem, een cloudstoragecontainer of tape. Het medium kan zich op dezelfde locatie als de primaire data bevinden of op een externe locatie. De kans op een natuurramp zou het bewaren van datakopieën op een externe locatie kunnen rechtvaardigen.

Voor de beste resultaten maakt u de backupkopieën volgens een gelijkmatig, periodiek interval om de hoeveelheid data die tussen twee backups in valt tot een minimum te beperken. Hoe meer tijd er tussen twee backupkopieën verstrijkt, hoe groter het risico dat er data verloren gaat wanneer u een backup terugzet. Als u meerdere kopieën van data bewaart, hebt u de zekerheid en flexibiliteit dat u data kunt terugzetten naar een tijdstip waarop de databeschadiging of kwaadwillige aanval zich nog niet had voorgedaan.

Download het rapport

Verlaag de TCO voor backups met storage die zichzelf beschermt.

Drift chat loading