Menu

Met NetApp werkt de cloud als een zonnetje

Het NetApp-portfolio omvat intelligente cloudservices, dataservices en storage-infrastructuur. Hiermee kunt u uw applicaties en data overal in uw hybride multicloud beheren.

Renderen van verschillende vormen

Ons bedrijf

NetApp is opgericht in 1992 en het hoofdkantoor staat in San José, Californië. 

Onze mensen

Ontdek wie wij zijn en zie wat onze achtergrond, onze expertise en onze passie is.

Onze bedrijfscultuur

We verwachten en belonen respect, integriteit, diversiteit en teamwork.

Laten we contact leggen

We horen graag van u. Laten we beginnen.

Wat doet NetApp?

Wij omarmen alles wat met de cloud te maken heeft

We ontwikkelen services die beheren, ontsluiten en automatiseren. Onze klanten vertrouwen op ons om hun applicaties te versnellen, hun datacenter beter te laten werken en hun bedrijf nog beter te laten presteren.

NetApp-vestiging in San José

Onze geschiedenis

NetApp levert al sinds 1992 innovatieve technologie.

Kaart met logo van NetApp TV

Nieuws en NetApp TV

Kijk het NetApp-nieuws en raadpleeg ons streamingplatform, dat dag en nacht beschikbaar is.

Handen schudden tijdens een prijsuitreiking

Lofbetuigingen: NetApp aan kop

NetApp legt de lat hoger en bepaalt nieuwe normen in de branche.

Twee mannen die op het werk naar een laptop kijken

Informatie voor investeerders

Raadpleeg alle openbare financiële informatie van NetApp op één plek.

Wij hebben prachtige klanten

NetApp heeft samen met alle grote public clouds een relatie opgebouwd waar alle partijen de vruchten van plukken sinds de cloud, zeg maar, begon op te bloeien. Ook u kunt meeprofiteren.

Werken bij NetApp

We zijn toekomstgerichte technische mensen met gedrevenheid, en daarom nemen we talent aan met dezelfde denkwijze; mensen met visie en passie. Idealiter zien we kansen die anderen in onze branche missen. En dat loont. Bedrijven die bijvoorbeeld meer willen weten over cloudtechnologie, komen als eerste naar ons voor advies en een samenwerkingsverband. Zo open zijn wij.

Het management van NetApp

Alleen goed uit de voeten kunnen met technologie is niet genoeg. U moet ook goed zijn in wat daarna volgt. Onze leiders zijn een kei in beide. Lees meer over hen en ontdek hun visie voor data, de cloud en transformatie.

Man die een presentatie geeft

Waar we waarde aan hechten

De volgende kernwaarden liggen ten grondslag aan elke beslissing die wij nemen, van interacties met klanten en sociale aangelegenheden tot het ontwerpen van oplossingen en het ondersteunen van onze werknemers. Voor NetApp is het essentieel dat we deze waarden kunnen uitdragen.

U wordt een uiterst betrouwbare, onmisbare partner als u naar uw klanten luistert, zich in hun situatie kunt verplaatsen en uw verhaal kunt verdedigen met een duidelijk standpunt.

Zorg voor elkaar en voor onze gemeenschappen

De zorg voor elkaar en onze gemeenschappen verlangt van ons dat we bescheiden en behulpzaam blijven, en dat we hechte, authentieke connecties aangaan gecombineerd met een ongeremde toewijding aan samenwerking.

Elke dag erbij horen

Door diversiteit en integratie in ons achterhoofd te houden bij elke beslissing die we nemen, stellen we ons open voor andere meningen, andere perspectieven en, als allerbelangrijkste, het benutten van ons werkelijke innovatiepotentieel.

Een denkwijze gericht op groei

We stappen uit onze comfortzone, ook als het eng is, en leren van onze fouten en onze successen. Hierdoor voorkomen wij een ‘tunnelvisie’.

Denken en handelen als eigenaren

Topprestaties leveren, toerekenbaarheid en het vermogen om snel en integer te handelen zijn essentieel om het gevoel van eigenaarschap te verkrijgen dat nodig is om de toekomst vorm te geven.

Een informele bijeenkomst op het werk

Diversiteit, inclusie en erbij horen

We integreren diversiteit, inclusie en een gevoel van erbij horen in onze bedrijfscultuur, kernwaarden en bedrijfspraktijken.

Twee vrouwen aan het werk

Maatschappelijke invloed

NetApp gelooft in het omarmen van iets wat groter is dan uzelf. Uitmuntendheid nastreven ten dienste van anderen. Integraal deel uitmaken van een diverse en inclusieve cultuur. Kom er meer over te weten met onze initiatieven gericht op maatschappelijke invloed.

Luchtfoto van een weg door een bos

Impact op het milieu

Onze producten en services voldoen ten minste aan internationale milieunormen, en wij streven ernaar die naleving voortdurend te blijven verbeteren.

Twee vrouwen aan het werk

Vertrouwenscentrum

Wij hechten erg aan een diepgaande cultuur van respect, integriteit en teamwork, en wij stellen onze klanten in staat hun data en privacy te beschermen met transparante toezeggingen voor de basisprincipes van privacy en beveiliging.

Twee mannen die een zakelijke bespreking voeren

Laten we contact leggen

We horen graag van u. Zie op welke manieren u met ons in gesprek kunt gaan.

Drift chat loading