Menu

Wat is public-cloudstorage?

roze kaarten die op een roze achtergrond zweven

Public-cloudstorage is een eenvoudige manier waarop bedrijven en eindgebruikers een licentie kunnen nemen op storagecapaciteit van derden om hun digitale data op te slaan. Dit artikel categoriseert public-cloudstorage in twee klassen: bestandsstorage voor delen en samenwerken en storage voor bedrijfsapplicaties. 

Public-cloudbestandsservices van bedrijven zoals Dropbox, Box, Google, Microsoft SharePoint en Apple iCloud bieden gebruiksvriendelijke repository's voor het delen, gezamenlijk bewerken en archiveren van bestandsdata. De doelgroep bestaat uit individuen en organisaties van elke grootte. 

Bedrijven zoals Microsoft, Amazon, Google, IBM en anderen bieden Storage as a Service (StaaS) aan om bedrijven in staat te stellen eenvoudig licenties te nemen en provisioning uit te voeren voor en toegang te krijgen tot storagecapaciteit die is geoptimaliseerd voor het gebruik van bedrijfsapplicaties en om softwareontwikkeling, data-analyse, databases en andere bedrijfsworkloads te ondersteunen. Dit artikel richt zich op deze klasse van public-cloudstorage. Algemene kenmerken van public-cloudstorage zijn onder meer:

 • Eenvoudig te implementeren, zelf toegekende capaciteit
 • Sterk geautomatiseerd management met uitgebreide API's
 • Dynamische capaciteits- en performanceschaling
 • Flexibele storageoplossingen, waaronder toegang tot bestands-, object- en blokstorage

Tarieven op basis van verbruik of abonnement

Voordelen van het gebruik van public-cloudstorage

Public-cloudstorage biedt IT-gebruikers een aantal voordelen.


 • Public-cloudstorage is eenvoudig te implementeren via een webportal die wordt beheerd door de cloudprovider of via een Marketplace-aanbieding, zoals de AWS Marketplace. Er is geen belangrijke technische kennis vereist om een storagecontainer te implementeren, omdat de cloudprovider het management en onderhoud van de omgeving verzorgt.
 • De storagecapaciteit kan dynamisch worden opgeschaald of verlaagd naarmate de behoeften veranderen. En de capaciteitsbeperkingen zijn hoog genoeg voor de meeste workloads.
 • Cloudstorage is vanaf vrijwel elke locatie toegankelijk, omdat de interface naar de storageomgeving via een webbrowser via internet verloopt. Cloudproviders bieden hun services meestal aan op verschillende geografische locaties over de hele wereld, waardoor gebruikers een regio kunnen kiezen die het dichtst bij hun bedrijf ligt of kunnen voldoen aan geografische of wettelijke vereisten. Bovendien bieden de meeste cloudproviders meerdere storageoplossingen, zoals bestandsservices, objectstorage en blokstorage om aan de behoeften van de meeste applicaties te voldoen.
 • Wendbaarheid, de mogelijkheid om de service snel te implementeren, is een primair voordeel van elke cloudservice. Dit geldt ook voor storage. Licenties en implementatie kunnen vaak binnen een uur worden uitgevoerd, wat veel sneller is dan het aanschaffen van hardware, of in veel gevallen zelfs sneller dan het indienen van een ticket voor capaciteit bij de IT van het bedrijf.
 • De meeste cloudproviders bieden flexibele performanceniveaus, waardoor eindgebruikers de juiste storage voor de applicatie kunnen implementeren. Met performancetiers kunnen gebruikers de vereiste performance selecteren en betalen, en zelfs de tier dynamisch wijzigen om tijdelijke verhogingen of dalingen in performancebehoeften aan te kunnen. Naarmate organisaties meer services in de cloud gebruiken, biedt de nabijheid van hun data tot de computeservices bovendien performancevoordelen ten opzichte van het on-premises onderhouden van data.
 • Hoewel er over de economische voordelen van cloudstorage op de lange termijn kan worden gedebatteerd, zullen er maar weinigen discussiëren over de economische voordelen van het aanschaffen van cloudstorage voor tijdelijk gebruik, zoals zware workloads, voor cyclische of seizoensgebonden projecten, of zelfs voor backup en archivering. De hoeveelheid kapitaal- en managementoverhead die voor dit gebruik met on-premises storage in verband wordt gebracht, kan hoger zijn dan de kosten van de storagecapaciteit. Naarmate applicaties in de cloud een hogere prioriteit krijgen, wordt het opslaan en onderhouden van data in de buurt van de applicaties nog voordeliger.

Nadelen van het gebruik van public-cloudstorage

Zoals met de meeste dingen in het leven, kan een kracht ook een zwakte zijn.


 • Het opslaan van data in de cloud kan leiden tot hogere storagekosten dan verwacht. Dit geldt vooral als de data vaak buiten de cloud wordt gebruikt, omdat de kosten voor uitgaande data om data uit de cloud te halen relatief hoog zijn. Afhankelijk van de tier of het type storage kan het gebruik van langetermijnstorage in de cloud bovendien snel oplopen.
 • De performance van public-cloudstorage is over het algemeen prima voor de meeste applicaties. Omdat de storage zich echter in een gedeelde omgeving bevindt, is de performance doorgaans niet zo goed als wat on-premises haalbaar is. Dit geldt voor doorvoer, IOPS en latency.
 • Public-cloudstorage wordt geïmplementeerd als een virtuele storagecontainer die wordt beheerd door een cloudprovider in diens eigen datacenter(s). Als gevolg hiervan heeft de eindgebruiker weinig kennis of controle over waar de data zich bevindt buiten de geselecteerde geografische regio of de geselecteerde storageklasse/-tier. Deze beperkte controle kan een uitdaging zijn voor organisaties die gereguleerde data of waardevolle data zoals intellectueel eigendom beheren.
Beschikbaarheid. Er wordt vaak geadverteerd dat public-cloudstorage drie negens beschikbaarheid of 99,9% uptime ondersteunt. Dit betekent niet dat er gemiddeld echt 9 uur downtime per jaar, of ongeveer 10 minuten downtime per week is. Om een hogere uptime te bereiken, repliceren sommige gebruikers storage tussen twee instanties van cloudstorage. Deze aanpak leidt tot hogere totale kosten.

Verschillen tussen public- en private-cloudstorage

Private-cloudstorage is een aanpak waarbij u on-premises over de mogelijkheden van een public-cloudstorage beschikt. Het doel van private-cloudstorage is om de voordelen van de public cloud te bieden terwijl de bijbehorende nadelen worden geminimaliseerd. De gebruikte technologieën, zoals schaalbare storage, virtuele of softwaregedefinieerde technologieën, implementatieautomatisering en uitgebreide API's, stellen organisaties in staat om hun storageomgeving zo te configureren dat deze het beste voldoet aan hun applicatie- en gebruikersbehoeften. 

Voordelen

 • De totale kosten van storage kunnen worden verlaagd door een private cloud aan te schaffen en te beheren. Voor de implementatie van een private-cloudstorage-infrastructuur zijn kapitaaluitgaven of financiering nodig om de aankoop over een vooraf bepaalde periode te verlengen. Vaak betekent de mate waarin van de storage-infrastructuur gebruik wordt gemaakt echter dat de kosten per capaciteit gedurende de levensduur van de aankoop doorgaans lager zijn dan bij een implementatie in een public cloud.
 • De private-cloudstorage-infrastructuur is een gedeelde infrastructuur binnen de organisatie, maar de omgeving kan effectiever worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf. Bovendien worden latency en andere verminderingen van de performance die verband houden met grote, openbaar gedeelde datacenters geminimaliseerd.
 • Er kunnen hogere niveaus van controle en beveiliging worden bereikt met private-cloudstorage in vergelijking met public-cloudstorage. Private clouds worden geïmplementeerd in het datacenter of in een gecontroleerde omgeving, zoals een colocatiefaciliteit, die wordt beheerd door IT-personeel binnen de organisatie.

Nadelen 

Kosten. Hoewel de kosten van capaciteit doorgaans veel lager zijn met een private-cloudomgeving, moeten organisaties die een private cloud implementeren rekening houden met de extra IT-resources, faciliteiten en omgevingskosten die gepaard gaan met het aanschaffen, beheren en implementeren van IT-apparatuur.

Kosten van het uitvoeren van een public-cloudstorage

De prijsstelling van public-cloudstorage kan niet in één zin worden beantwoord, omdat er verschillende soorten storageproducten beschikbaar zijn. Het is echter belangrijk om te begrijpen waar u over het algemeen kosten voor zult maken.

 1. Storagetype. Elke public-cloudprovider biedt meerdere storageservices, zoals objectstorage, bestandsstorage en blokstorage. Elk van deze storagetypen heeft zijn eigen capaciteits- en performancelimieten, en vele bieden verschillende kosten- en performancetiers binnen elk storagetype. Meestal is objectstorage de meest rendabele en laagst presterende storage en is blokstorage de duurste en best presterende storage.
 2. Diskcapaciteit. Elk storagetype wordt meestal gelicentieerd op capaciteitsbasis en in veel gevallen is de performance gebonden aan capaciteit tot een maximale limiet. Als u hogere performance nodig hebt, krijgt u deze met een hogere capaciteit.
 3. Zoals eerder vermeld, is het schalen van de performance voor de meeste storageservices nauw verbonden met de capaciteit. Hoe hoger de vereiste performance, hoe meer capaciteit wordt geleverd. Sommige storageservices bieden ook tiered performanceniveaus waarmee kosten en performance beter kunnen worden afgestemd en minder afhankelijk zijn van capaciteit.
 4. Kosten voor uitgaande data. Een van de kostenposten die vaak niet is gepland, zijn de kosten die worden berekend voor de hoeveelheid data die de gateway van de serviceprovider verlaat. Voor gebruikers die data naar en van de cloud overdragen, kunnen deze kosten na verloop van tijd even hoog of hoger zijn dan de onderliggende storagekosten. Daarom moeten de I/O-kenmerken van applicaties en workloads in overweging worden genomen bij het beoordelen van public-cloudstorage.
Geavanceerd datamanagement. Voor degenen die op zoek zijn naar geavanceerdere functies dan de functies die cloudproviders te bieden hebben, bieden andere leveranciers datamanagementsoftware aan die de diskcapaciteit van systeemeigen public-cloudstorage aanvult met geavanceerd datamanagement, zoals deduplicatie, compressie, snapshots, klonen en andere mogelijkheden om de waarde van de cloudstorage te verhogen. Dit geavanceerde datamanagement is een incrementele kostenpost voor de diskcapaciteit van de systeemeigen storage, maar in sommige gevallen kan het mogelijk maken van de datareductiefuncties resulteren in een gecombineerde kostenpost die veel lager is dan alleen de systeemeigen storagekosten.
Drift chat loading