NetApp.com
Contact Us banner image

פנה לתמיכה

תשובות מהירות וקריאות לא מורכבות במיוחד. מומלץ עבור קריאות P3 ,P2 או P4 שאינן מאובטחות (נדרשת כניסה למערכת).תחילה בדוק את סטטוס הקריאה.

צ'אט ברשת NetApp 

פתרון בעיות מונחה, תיעוד המוצר, ניהול מקרים, בסיס ידע, הורדות, כלים ועוד.

קבל תמיכה

עזרה מיידית בבעיית P1. 
+00 800 44 638 277

מצא מספרים נוספים

פנה לצוות המכירות

דבר איתנו בצ'אט

צ'אט חי

שלח לנו דוא"ל

צרו אתי קשר

חפש שותף

מאתר שותף

מידע תאגידי כללי

אנשי קשר לתקשורת

קשרי משקיעים

שלח לנו דוא"ל 

Local Information

www.netapp.co.il

מיקום משרדים