Open Solution for Hadoop

NetApp Open Solution för Hadoop Rack levererar implementeringsfärdiga, flexibla Hadoop-kluster för stordataanalys.

NetApp Open Solution för Hadoop är en implementeringsfärdig infrastruktur för Hadoop som företag kan använda för att kontrollera och få fram viktig information från sina data.

Validerade referensarkitekturer ger tillförlitliga Hadoop-kluster, sömlös integrering av Hadoop med befintlig infrastruktur och analyser av alla typer av strukturerade och ostrukturerade data:

  • NetApp Open Solution för Hadoop För företag som redan har egna servrar och nätverk och vill ha validerade lagringslösningar av företagsklass med Hadoop-distribution.
  • Cisco-plattform för NetApp Open Solution för Hadoop Gemensam arkitekturlösning med föranpassade komponenter av företagsklass för Hadoop som validerats på NetApp-lagring, Cisco UCS-servrar och Cloudera Hadoop.
  • NetApp Open Solution för Hadoop Rack Integrerad racklösning som du kan implementera omgående med HP-validerade servrar, Cisco Nexus-nätverk samt Hadoop- och NetApp-lagring.

Detta är ett öppet ekosystem med branschledande komponenter som levererar en Hadoop-stack som löser hanteringen av stordataanalyser och minskar stilleståndstid för Hadoop-kluster samt sänker både lagrings- och driftskostnader.

Läs mermore:

Delta i den stora analysdiskussionen på vår blogg, Big Data Bingo