Tjänster

Övergång till klustrad Data ONTAP

Tjänster från NetApp kan hjälpa dig att få ut det mesta av klustrad Data ONTAP och få bättre avkastning på dina lagringsinvesteringar.

Optimera dina investeringar

NetApps professionella tjänster kan hjälpa dig att planera ett nytt lagringssystem, implementera en lagringslösning eller uppgradera din befintliga infrastruktur.

Bättre tillgänglighet

Med NetApp Support and Onsite Services får du hjälp med att använda och optimera dina lagringssystem och du får högre tillgänglighet, bättre stabilitet och mer effektivitet.

Utbildning

Support

Kom igång

Grupper och forum


Kontakta oss

Läs mer