Handla hos NetApp

Med NetApp kan du nå längre, snabbare och se hur våra lösningar kan göra din verksamhet kostnadseffektiv och skapa ny kapacitet. Kontakta oss på numret nedan eller hitta en NetApp-partner. Vi svarar på dina frågor och ger dig all information du behöver för ditt inköp.

För dig som...

Samarbeta med

Kontakta

Förlitar dig på interna resurser för att utforma och ta fram IT-lösningar

Vill ha en lösning som betalas allt eftersom och tillhandahålls som tjänst

Vill ha tillgång till konsulttjänster, hanterade tjänster och outsourcinglösningar som bygger på NetApp-teknik

NetApps säljare

08 594 695 80
Om du befinner dig utanför Sverige, välj land från listan nere till vänster.

NetApp-kanalpartner

Vill ha information om OEM-partner
som använder NetApp-teknik i sina
lösningar

E-baserade OEM-partner