CIO/LinkedIn Report

Har du en molnstrategi för hela företaget?

Det finns ekonomiska fördelar med det flexibla molnet, därför råder det stark tillväxt för datamolnet. De flesta IT-företag kommer att ha både offentliga och privata moln. Att skapa en molnstrategi för hela företaget, särskilt för infrastruktur som t.ex. lagringssystem, är väldigt viktigt och kan kraftigt öka fördelarna, särskilt i en molnmiljö.

Contact information * Mandatory fields

Privacy and Subscription Information