NetApp presenterar utökad strategi för datahantering i och mellan publika och privata moln

Nya lösningar och partnerintegrationer byggda på clustered Data ONTAP® ger en lagrings- och datahanteringsplattform som ger nya möjligheter att implementera hybridmoln.

– Oavsett var informationen kommer att behandlas behåller IT-chefen ägandekapet för organisationens data. Införandet av nya flermolnsarkitekturer gör kontrollen av data mer komplex eftersom den är distribuerade i olika tjänster och på olika platser, säger Jay Kidd, vice VD och teknikchef, NetApp. Vår vision är att skapa en lösning för hantering av företagens data baserad på operativsystemet clustered Data ONTAP®, som spänner över kundens lagringslandskap, oavsett datatyp eller plats.

Nyheten i korthet
IT-chefer går från att bygga och driva datacenter till att agera mäklare för applikationer och informationstjänster. De anammar nya tekniker och tjänstemodeller för att leverera IT snabbare, billigare och smartare så att deras organisationer blir mer responsiva och konkurrenskraftiga.

Publika moln ligger i framkanten av den här dramatiska förändringen inom IT. Företag försöker allt mer att integrera publika molntjänster för att kunna erbjuda förutsägbara kostnader, snabbare provisionering och oändlig skalbarhet. Allt oftare använder verksamheter hybridmolnmiljöer för att optimera kostnader, ta vara på möjligheter och minimera risker. I den här verkligheten måste det vara möjligt att sömlöst kunna transportera data över flera moln – från privata och offentliga moln till hybridmoln – samtidigt som IT får den nödvändiga kontrollen för att centralt kunna hantera, styra och transportera data över separata molnresurser.

Idag utökar NetApp sin strategi och sitt åtagande för att leverera sömlös molnhantering över alla typer av blandade privata och offentliga molnstrukturer. NetApp:s strategi är att använda världens ledande operativsystem för lagring, Data ONTAP, som en universell dataplattform över molnmiljöer. Data ONTAP möjliggör dynamisk dataportabilitet över alla moln och har stöd för omfattande valmöjligheter av applikationer, teknologier och molnleverantörer. Redan nu levererar mer än 175 molntjänstleverantörer, däribland 12 av de 15 största (enligt IDC), molntjänster byggda på Data ONTAP. IDC har utsett NetApp Data ONTAP till världens ledande operativsystem för lagring.*

Nyhetsfakta

 • Idag beskriver NetApp sin vision för sömlös datahantering över alla typer av privata och offentliga moln. Visionen centreras på tre strategiska pelare:

  • Utformning av en universell dataplattform byggd på NetApp:s clustered Data ONTAP som tar bort svårigheter med att hantera separata molnresurser. NetApp kommer att ytterligare integrera sin mjukvara i befintliga och framtida privata moln och storskaliga publika molnlösningar som hjälper företagen att optimera IT-leveransen och förbättra flexibilitet och ekonomi i det offentliga molnet.

  • Införa ny teknik för dynamisk dataportabilitet över molnresurser, oavsett om det är i eller utanför de egna lokalerna. NetApp utnyttjar sin universella datacontainer för att göra det enklare att flytta data och arbetslaster över instanser av Data ONTAP i flermolnsmiljöer och möjliggöra nya och innovativa hybridmolnarkitekturer.

  • NetApp fortsätter att leverera lösningar med stöd för omfattande valmöjligheter för kunder så att företagen kan välja de rätta molnlösningarna för sin verksamhet. NetApp har det mest omfattande ekosystemet av molnleverantörer och applikations- och teknikpartneralternativ. NetApp och våra globala partners kommer under de kommande månaderna att presentera nya lösningar som ökar möjligheterna att realisera hybridmolnarkitekturer. Dessa annonseringar omfattar djupare integrationer för affärsapplikationer i molnet, nya referensarkitekturer för konvergerad infrastruktur, säker säkerhetskopiering i molnet och lösningar för katastrofskydd.

Tekniknyheter på djupet

 • En universell dataplattform byggd på clustered Data ONTAP
  När allt fler IT-organisationer kompletterar privata molninfrastrukturer med publika molntjänster, ger NetApp:s clustered Data ONTAP en gemensam struktur för lagring och datahantering över alla molnresurser. Clustered Data ONTAP finns i NetApp-optimerade system (FAS-system), för tredjepartshårdvara (V-serien), inom konvergerade infrastrukturer (datacenterplattformen FlexPod®) och som ett virtuellt lagringsverktyg för diskenheter (Data ONTAP Edge) och är en flexibel och effektiv lagringsplattform som möjliggör avbrottsfri drift och nästintill oändlig skalbarhet.

  • Under de kommande månaderna kommer NetApp och Cisco att fördjupa integrationen av Clustered Data ONTAP i den konvergerade FlexPod-infrastrukturen i och med införandet av nya referensarkitekturer med inriktning på storskaliga multitenant-miljöer hos molntjänstleverantörer och företag. De nya funktionerna bygger på den framgång som över 2 400 kunder har haft genom att flytta till privata moln med FlexPod.

  • NetApp utökar sin ledande ställning inom marknaden för mjukvarudefinierade lagrings med clustered Data ONTAP och ger applikationsägare nya möjligheter via API-integrationer. Ledarskapet omfattar ökade investeringar för att ansluta till leverantörer av hyperscale-moln, robustare funktioner för tjänstekvalitet (QoS) och utökade API-integrationer med nya lösningar som OpenStack. Läs om fler kunder som flyttar till mjukvarudefinierade datacenter med NetApp för VMware-miljöer.

 • Dynamisk dataportabilitet över moln
  Med NetApp kan kunderna enkelt flytta data och arbetslaster över alla Data ONTAP-instanser i flermolnsmiljöer. På Oracle OpenWorld (24-27 september) kommer NetApp att visa teknik som möjliggör snabba byten av hypervisor när arbetslaster överförs mellan olika miljöer. Den här tekniken kompletterar en befintlig produktportfölj för datatransport som omfattar SnapMirror®, den ledande mjukvaran för datareplikering. SnapMirror kommer att förbättras för att stödja enkel replikering av data till privata eller punlika molnresurser för dataskydd och katastrofåterställning.

 • Omfattande alternativ för teknik, applikationter och publika molntjänstleverantörer
  NetApp fortsätter att leverera ett omfattande utbud av kundalternativ för hybridmoln samtidigt som man undviker att konkurrera med sitt ekosystem av molntjänsteleverantörer. Som en del av strategin har NetApp stöd för alla stora molnmiljöer, lösningar för virtualisering och applikationsdistribution samt molnhanteringslösningar. Under de kommande månaderna kommer företaget att presentera integrationer med de ledande leverantörerna inom vart och ett av dessa nyckelområden, däribland utökat stöd för OpenStack.

Mer än 175 molntjänstleverantörer levererar tjänster baserade på NetApp-lagring. Dessa partners erbjuder mer än 300 NetApp-baserade molntjänster på marknaden. Företagets teknikintegrationer har hyllats av globala partners, däribland Microsoft, som nyligen utsåg NetApp till sin Server Partner of the Year och förra året utsåg NetApp till sin Private Cloud Partner of the Year.

Om NetApp
NetApp skapar innovativa lösningar för lagring och datahantering som ger enastående kostnadseffektivitet och påskyndar innovation. Vi arbetar för långsiktig tillväxt och framgång, även för våra pathway-partner och kunder. Vi har uppmärksammats som ett bra ställe att arbeta på runt om i världen. Läs om vårt engagemang för att hjälpa företag jorden runt att nå längre, snabbare på www.netapp.com.

Presskontakt:
Max Leissner
Technical Manager Sweden
NetApp
+46 705 654 653
max.leissner@netapp.com