NetApp lanserar nyheter i ny version av Data ONTAP som banar väg för mjukvarudefinierad lagring

NetApp (NASDAQ: NTAP) presenterar idag en ny version av sitt ledande lagringsoperativsystem – Clustered Data ONTAP®. Den nya mjukvaran gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt leverera nya tjänster i en robust och driftsäker infrastruktur. Clustered Data ONTAP 8.2 skär rakt igenom prestanda-, tillgänglighets- och effektivitetsbegränsningar hos traditionella hårdvarusilos och gör det möjligt för IT att anpassa lagringsinfrastrukturen till ändrade verksamhets- och tillämpningskrav utan driftsavbrott.

Branschledande funktioner i Clustered Data ONTAP:

 • En robust och driftsäker infrastruktur med mer än 99,999 procents tillförlitlighet, vilket ger kontinuerlig dataåtkomst under schemalagda driftsstopp och dynamisk lastbalansering utan störande datamigreringar.
 • Sömlös skalbarhet med upp till 69 PB lagring och 24 noder, 49 000 LUN, 12 000 NAS-volymer med stöd för mer än 100 000 klienter och enskild volym på upp till 20 PB.
 • Beprövad lagrings- och driftseffektivitetinom en enhetlig arkitektur med multitenant-teknik som möter behoven hos små, medelstora och större företag.

Ytterligare viktiga funktioner och förbättringar:

 • Kostnadseffektiva och flexibla anpassningsmodeller som omfattar konfigurationer med enklast möjliga start med en nod och som möjliggör avbrottsfri infrastrukturskalning efter behov.
 • Granulär QoS som uppfyller servicenivåerna för tillämpningsprestanda i multitenant-miljöer med flera arbetsbelastningar för SAN och NAS.
 • NetApp® SnapVault® D2D-säkerhetskopiering: komprimerings- och dedupliceringsbesparingar bevaras över nätverket och återställningar av datauppsättningar i petabytenivå, tillämpningar och virtuella maskiner (VM) blir tillgängliga direkt.
 • Virtuellt lagringssystem (SVM) som stöder mjukvarudefinierade initiativ och möjliggör flexibilitet genom att leverera lagringstjänster från pooler av heterogena maskinvaruresurser.
 • Förbättrade virtuella Microsoftmiljöer med inbyggt stöd för SMB3.0 och ODX ger överlägsen hantering, skalbarhet och flexibilitet för Microsoft Windows 2012 Hyper-V.
 • Förbättrade gemensamma VMware-infrastrukturer och –hybridmolnmiljöer med utökat stöd för VMware vSphere® Storage API, Horizon™ Suite och VCloud® Suite.
 • Utökad kontinuerlig dataåtkomst under uppgraderingar.
 • De senaste lagringsprotokollen omfattar SMB 3.0, pNFS v4.1, iSCSI, FCoE och Fibre Channel.
 • Nya tjänster för utvärdering, migrering och optimering, plus förbättrade implementeringstjänster.
 • Automatiserings- och övervakningsförbättringar för administrationssviten NetApp OnCommand®.

NetApp:s vision för mjukvarudefinierad lagring
Mjukvarudefinierad lagring (SDS) är en komponent i den växande mjukvarudefinierade datacentermodellen (SDDC), som fokuserar på flexibilitet för leverans av IT-tjänster samtidigt som drifts- och IT-resurseffektiviteten förbättras. Precis som med virtuella maskiner och servervirtualisering, abstraherar Clustered Data ONTAP fysisk lagring till en uppsättning virtuella lagringsmaskiner (Storage Virtual Machines, SVM; tidigare Vserver). Det innebär att NetApp kan leverera inbyggda, policybaserade lagringstjänster med multitenant-teknik via programmerbara API:er och integrering av tillämpningar.
Clustered Data ONTAP är den första lagrings- och datahanteringslösningen som kan infria löftet om SDS.

– CIO:er går från att vara programbyggare och operatörer i datacenter till att förmedla informationstjänster till verksamheten, säger Jay Kidd, vice vd och teknikchef på NetApp. Det kräver teknik som kan minska IT-svarstiderna och driva på drifts- och resurseffektiviteten. Clustered Data ONTAP kan tillgodose det behovet genom fördelarna med mjukvarudefinierade lagringsmodeller och ersätter befintliga långsamma och ineffektiva silolösningar. Vår nya mjukvara ger IT en oöverträffad flexibilitet, inklusive möjligheten att driftsätta över flera plattformar.

Förbättringar av tjänstekvalitet och dataskydd hjälper IT att automatisera provisionering av tillämpningar baserat på tjänstenivå och att realisera driftsfördelar från förinställd policybaserad säkerhet och delegering. De här funktionerna och möjligheterna gör att IT-avdelningar kan skala infrastrukturen så att den passar verksamhetsbehoven, minska kostnaden för att köra tillämpningar och uppnå högre driftseffektivitet.

Situationer där Clustered Data ONTAP är särskilt användbart:

 • Virtualiserade miljöer. Organisationer använder privata moln för att konsolidera flera applikationer till delade miljöer, och leverera tjänstebaserad IT. Clustered Data ONTAP:s enhetliga arkitektur stödjer ett brett utbud av workloads på en och samma plattform.
 • Scale Out-NAS. Traditionellt har NAS använts för att lagra filer på ett nätverk för åtkomst för några få eller för backup. Med Clustered Data ONTAP kan kunderna växa från några få terabyte till tiotals petabyte utan att konfigurera om aktiva applikationer.
 • Företagsapplikationer. Driftsstopp på affärskritiska applikationer innebär en negativ inverkan på budget och produktivitet. Clustered Data ONTAP förbättrar tjänstenivåerna under en applikations livscykel med möjlighet att dynamiskt tilldela, lyfta fram och dra tillbaka lagringsresurser.

Clustered Data ONTAP fortsätter att leverera upp till 50 procent större lagringseffektivitet än miljöer som inte kommer från NetApp. Mjukvaran ger också mer än 99,999 procents tillgänglighet enligt rapporter från AutoSupport™, NetApp:s globala fjärrautomatiserings- och förutsägande ledningslösning som utnyttjar en intelligent dataanalysmotor för att identifiera risksystem. Den innovativa tekniken i Clustered Data ONTAP- skyddas av mer än 1 500 amerikanska och internationella patent och patentansökningar.

Kundframgångar som drivs av Clustered Data ONTAP

 • Dominion Enterprises. Dominion Enterprises, ett media- och informationstjänstföretag, underhåller 40 marknadsledande webbplatser med totalt mer än 20 miljoner unika besökare varje månad. Var och en av Dominions kunder kräver en komplex datalagringsinfrastruktur med stöd för både SAN- och NAS-arbetsbelastningar. Med Clustered Data ONTAP kan Dominion enkelt flytta stora datavolymer – foton, videofilmer och annat innehåll – oberoende av den underliggande maskinvaran, vilket gör att IT-gruppen kan dela upp verksamheter, skapa olika lagringsnivåer och lyfta upp eller degradera volymer, alltsammans transparent inom ett enda namnutrymme.

 • Cirrity: Clustered Data ONTAP är idealiskt för tjänsteleverantörer som konsoliderar flera applikationer på en delad miljö. NetApp:s kund Cirrity, en ledande tjänsteleverantör för reglerade branscher, tillhandahåller ett stamnätför sina hanterade tjänsteleverantörskunder, vilket ger tid att ta hand om oförutsägbara kritiska arbetsbelastningar och gör isolering av arbetsbelastningar avgörande. De startar upp hundratals virtuella maskiner varje vecka och balanserar arbetsbelastningen över klustret. Med Clustered Data ONTAP kan Cirrity få igång kunderna inom några timmar och garantera en drifttid på 100 %.

Nya heltäckande tjänsteerbjudanden för Clustered Data ONTAP
NetApp presenterade nya och uppdaterade tjänster, tillgängliga från NetApp och företagets partners för att hjälpa kunderna att förverkliga fördelarna med Clustered Data ONTAP snabbare och öka avkastningen på deras lagringsinvesteringar.

Med NetApp:s Clustered Data ONTAP-tjänster kan företagen anpassa IT efter sina strategiska mål, driftsätta validerade arkitekturer, snabba upp vägen mot avbrottsfri och välfungerande drift.

 • Utvärderingstjänst inför Clustered Data ONTAP: Experter analyserar miljön och hjälper kunder att sätta upp en handlingsplan i förberedelse för Clustered Data ONTAP
 • RDS+ lagringsimplementeringstjänst: Experter konfigurerar driftsfärdiga Clustered Data ONTAP-system
 • Migreringstjänst för Clustered Data ONTAP: Experter migrerar NetApp-data till ett fullt konfigurerat, testat och verifierat klustrat Data ONTAP-system
 • Lagringsoptimeringstjänst: Experter skapar och implementerar en plan för optimering av nya Clustered Data ONTAP-system inklusive Storage Function Review, Workload Characterization Review samt Operations Consulting Service

Läs mer på NetApp:s webbplats för tjänster och support.

Som en del av dagens presentation meddelade NetApp också att kopplade PCIe-intelligenta cacheminneskort för Flash Cache™ 2 nu är allmänt tillgängliga, vilket ökar systemets minneskapacitet med 100 %, till 2 TB, jämfört med föregående generationer. Den nya flash-tekniken, baserad på NetApp:s patenterade och patentsökta flash-teknik, ökar prestanda för arbetsbelastningar som är slumpvis läsintensiva, som filtjänster, meddelanden, OLTP-databaser samt server- och klientvirtualisering.


Om NetApp

NetApp skapar innovativa lösningar för lagring och datahantering som ger enastående kostnadseffektivitet och påskyndar innovation. Vi arbetar för långsiktig tillväxt och framgång, även för våra pathway-partner och kunder. Vi har uppmärksammats som ett bra ställe att arbeta på runt om i världen. Läs om vårt engagemang för att hjälpa företag jorden runt att nå längre, snabbare på www.netapp.com.