Lösningar från NetApp hjälper CERN att lösa universums gåtor

Lösningar från NetApp hjälper CERN att lösa universums gåtor

Med hjälp av en agil infrastruktur analyserar CERN, världens största partikelfysiklaboratorium, data från 600 miljoner partikelkollisioner per sekund och hanterar mer än 20PB årlig datatillväxt.

STOCKHOLM 1 oktober 2012 - Forskare på CERN, den europeiska organisationen för kärnforskning och världens största partikelfysiklaboratorium, söker efter ledtrådar som kan lösa universums gåtor. I sitt sökande efter svar har forskarna samlat otroliga mängder data från de triljoner partikelkollisioner som sker i CERN:s väldiga partikelaccelerator LHC, Large Hadron Collider – den mest kraftfulla acceleratorn i världen. Med hjälp av dessa data gjordes i juli en av de största upptäckterna någonsin inom partikelfysik, higgsbosonen, en superpartikel som väntas vara svaret på varför partiklarna i universum har massa.

– Ett av de främsta målen för CERN är att öka människors förståelse för världen vi lever i, säger Tony Cass, Databases Services Group Leader, IT-avdelningen, CERN. Informationen som vi letar efter finns i ett hav av data, ungefär som att leta efter en nål i 20 miljoner höstackar. För att forskningen ska bli framgångsrik krävs en IT-infrastruktur som kan lagra och hantera enorma mängder data och ge oss ständig tillgång till den. Oracles® databaser körs ovanpå en lagringslösning från NetApp och är en nyckellösning för den här infrastrukturen.

Svaren vi får från CERN:s partikelforskning kommer inte bara att hjälpa till att förklara det universum vi har runt omkring oss, men även vara pådrivande i framstegen inom informationsteknologi. CERN, som har använt teknologi från NetApp sedan 2006, har drivit fram innovation och fantastiska vetenskapliga upptäckter:

  • LHC experiment skapar 600 miljoner kollisioner per sekund, en datahastighet på 1 miljon GB/sek. Den här massiva datavolymen distribueras till fysiker för analys i över 140 datacenter i 35 olika länder.
  • Förutom NetApp använder CERN databaser från Oracle, där en databas har 4,1 triljoner datarader. Det blir mer än 50TB data per år som forskarna måste ha tillgång till för att kunna lagra mätningar och kalibrera experimenten. NetApp hjälper till med hanteringen och skalbarheten som behövs för att CERN ska kunna driva forskningen framåt.
  • CERN använder också NetApp Flash Cache-teknologi för att öka prestandan.

– CERN:s arbete är verkligt inspirerande. Forskningen som de utför handlar om många av universums frågor och är svår att förstå, säger Dave Hitz, Cofounder och Executive Vice President, NetApp. CERN är väldigt beroende av teknologi i deras forskning, så det är ett perfekt exempel på hur viktigt det är att bygga rätt IT-infrastruktur. NetApp är väldigt glada över att kunna tillhandahålla delar av den infrastruktur som hjälper CERN framåt i sina upptäckter.

Mer information

About NetApp:
NetApp creates innovative storage and data management solutions that deliver outstanding cost efficiency and accelerate business breakthroughs. Discover our passion for helping companies around the world go further, faster at www.netapp.com/se.

Presskontakt:
Sofia Toll
Marketing Manager Nordic Region
NetApp
+46 722067808
sofia.toll@netapp.com