Affärsapplikationer upp till 90 procent snabbare med nya Server Cache-lösningar från NetApp

NetApp presenterar Flash Accel, utökar sitt Technology Alliance-program samt skriver nytt återförsäljaravtal för att integrera Server Cache-lösningar med Data ONTAP för End-to-End Storage Management

Stockholm, 22 augusti, 2012 - Idag utökar NetApp (NetApp: NTAP) sin strategi för virtuell storage tiering (VST) genom att dels introducera nya lösningen NetApp Flash Accel, dels expandera sitt Technology Alliance-program till att även inkludera hårdvara för server caching- och mjukvarupartners, samt genom att presentera ett nytt samarbete med Fusion-io. Den omfattande strategiuppdateringen för VST möjliggör end-to-end-lagring för kunder med en fysisk och virtuell miljö, allt från snabb åtkomst av Flashminnen i servern till kostnadseffektiv extern disklagring. Flash Accel kommer visas upp på plats i NetApps monter på VMworld i San Francisco, 26-30 augusti.

- Nya NetApp Flash Accel tillsammans med nya cachingprodukter från våra partners innebär ett mycket flexibelt och stabilt lagringslager på servernivå, säger Peter Källviks, Sverigechef för NetApp. Tillsammans med vår strategi för virtuell storage tiering ser vi en dramatisk prestandaförbättring som kommer driva på alla de fantastiska möjligheter som det innebär att använda en virtuell IT-miljö och skapa en agil datainfrastruktur.

I takt med de ständigt ökade kraven på lagringskapacitet fortsätter flashminnen, som ett kraftfullt komplement till traditionell hårddisklagring, att bli allt mer populära. Flashminnets stora förmåga att bryta igenom barriären av I/O -svarstid, en förutsättning för snabba och skalbara applikationer, gör att en effektiv och flexibel Flash-strategi är en kritisk del av en agil datainfrastruktur. Systemarkitekter måste idag, hela vägen från server till back-end-lagring, balansera hur Flash används inom organisationen, allt för att maximera applikationsprestanda, minimera kostnadsökningar för IT, säkerställa hög tillgänglighet, skydda data och förenkla hantering och underhåll.

VST skapar också nya möjligheter för partners att arbeta med NetApp för att utveckla innovativa teknologier som är integrerade med Data ONTAP-mjukvaran, NetApps ledande operativsystem för datahantering. Genom Data ONTAP och andra VST-innovationer, såsom NetApp Flash Cache och NetApp Flash Pool, kan IT-administratörer nu med en enda data management-infrastruktur hantera Flashminne på server-, kontroll- och disknivå, tillsammans med traditionell hårddisklagring. På så sätt ökar servicenivån och man uppnår högre lagringseffektivitet genom att rätt lagringsmedia används vid rätt tillfälle för rätt data.

NetApp Flash Accel förbättrar applikationsprestandan med upp till 90 procent
Nya NetApp Flash Accel förbättrar applikationsprestandan genom att göra om server-side Flash till cache för lagring av "het" och frekvent använd data. När man lagrar upp till 2TB "het data" i ett serverbaserat flashminne visar NetApp-tester att svarstiderna kan minska med upp till 90 procent[1] och IOPS ökar med upp till 80 procent. Dessutom, genom att lägga "het" IOPS på servern så hjälper Flash Accel till att minska belastning på back-end FAS-lagringen.

Som en del av en omfattande VST-strategi innefattar serve caching också följande:

  • Förbättrad applikations- och severprestanda: Förbättrar företagsapplikationer och serverprestandan med upp till 90 procent genom att rulla ut server cache på virituella maskiner.
  • Dataintegritet och stabilitet på högsta nivå: Jobbar tillsammans med ONTAP back-end-plattformar så att löpande kopiering av all data alltid lagras back-end på Data ONTAP-plattformen och drar nytta av Data ONTAP:s höga tillgänglighet och datasäkerhet.
  • Sammanhållen integration med Data ONTAP: Problem med sammanhållen data mellan datacentret och servern identifieras och rättas till, vilket möjliggör utrullning av mycket stabila och tillförlitliga lösningar.
  • Många användningsområden: Genom att använda sig av NetApp:s partnerlösningar kan kunder utveckla lösningar med en flera olika applikationer och IT-miljöer.
  • Maximal flexibilitet: NetApp:s lösningar erbjuder maximal flexibilitet vilket innebär att kunder kan implementera vilken server caching-lösning som helst (mjukvara och hårdvara) som blivit godkänd av NetApp.

Dessutom innefattar Flash Accel även följande funktioner:

  • Flexibilitet på servernivå: Erbjuder friheten att välja bland alla typer av server PCI-e flashkort eller SSD flash-enhet.
  • Intelligent sammanhållning av data end-to-end: Med hjälp av bland annat correction software-teknologi identifieras och löses problem med sammanhållning av data mellan server och extern lagring automatiskt.
  • Hög kvalitet och tillförlitlighet: Bevarar och skyddar cache-innehållet vid eventuella krascher och omstarter, och cachen kan alltid starta i "varmt läge", allt för att bibehålla en hög prestandanivå.

NetApp utökar sitt partnernätverk och inkluderar Server-Caching-partners
För att ytterligare visa sitt engagemang och fokus på intelligent caching utökar nu NetApp sitt partnernätverk och välkomnar såväl hårdvaru- som mjukvarupartners av server-cachinglösningar för att tillsammans med NetApp utveckla nya lösningar.

Partners kan ansöka och certifiera sina server-cachinglösningar som "NetApp validated" i enlighet med etablerade kriterier för integration med Data ONTAP och Flash Accel. Några av de första att lämna in server-cachinglösningar för certifiering är Fusion-io, LSI, Micron, SanDisk, Enterprise Storage Solution, STEC och Virident.

Tillsammans med sina partners kommer NetApp att kunna erbjuda de mest omfattande möjligheterna för kunders IT-infrastruktur i samband med att de implementerar server-side caching, allt för att uppnå förbättrad ROI. De nya möjligheterna kommer inkludera ett brett stöd för olika så kallade hypervisors och operativsystem. NetApps certifierade system innebär snabba utrullningar av partnerspecifika innovationer på en server flash- och caching-marknad som utvecklas i allt snabbare takt.

NetApp signerar återförsäljaravtal med Fusion-io
Som en del i arbetet med att erbjuda kunder en komplett lösning för VST-teknologier, så har NetApp ingått ett återförsäljaravtal med Fusion-io (NYSE: FIO), en ledande aktör inom flashminnes-lösningar. NetApp kommer sälja produkter för Fusion-io ioMemory platform och två olika server caching mjukvaruprodukter - ioTurbine för virtuella miljöer och Direct Cache för icke virtualiserade miljöer.

Tillgänglighet och leverans
Flash Accel kommer finnas tillgängligt i december 2012. Fusion-io-produkter som säljs via NetApp finns tillgängliga idag

För mer information om NetApp Flash Accel, besök www.netapp.com/us/library/videos.html?videoId=1788244667001.

About NetApp
NetApp creates innovative storage and data management solutions that deliver outstanding cost efficiency and accelerate business breakthroughs. Discover our passion for helping companies around the world go further, faster at www.netapp.com.

Presskontakt:
Sofia Toll
Marketing Manager Nordic Region
NetApp
+46 722067808
sofia.toll@netapp.com

[1] Data från NetApp:s egna tester baserade på branschjämförelser och inte konkreta leveransresultat.