NetApp Logo
  • Följ oss:
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Blog

Visa övriga berättelser

BlackLine
BlackLine
Turning risk into growth with hybrid cloud.
Symantec
Symantec
Protecting the world’s information with an innovative private cloud
California
Kalifornien
Kalifornien: En ny modell för hur myndigheter kan använda molntjänster
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA förbättrade sin lagringsinfrastruktur och tänjer på gränserna för vad som är möjligt
orange
Orange Business Services
Orange Business Services anpassar verksamheten till innovativa molntjänster.
revlon
Revlon
Revlon förenklade sin struktur och fick en agil IT som kan hantera en stor mängd data.
sauber
Sauber F1 Team
Saubers F1-stall tänjer IT-gränserna för att vinna den 0,001 sekund som gör skillnaden mellan vinst och förlust.
CERN
CERN tillhandahåller kritiska data till forskare som löser universums gåtor.
SOFTBANK-gruppen
SOFTBANK omstrukturerade och hjälpte till att lyfta en hel nation med hjälp av molnet.
Be The Match
Be The Match
Hur Be The Match omvandlade IT och fick snabbhet och flexibilitet som räddar liv.
Thomson Reuters skapar produkter som kan förändra spelreglerna.
Thomson Reuters
Thomson Reuters skapar produkter som kan förändra spelreglerna.
Bygg inte bara moln. Få dem att regna också. Lönsamma moln har NetApp som bas.
Moln
Bygg inte bara moln. Få dem att regna också. Lönsamma moln har NetApp som bas.
Suncorp minskade IT-kostnaderna med 30 % och ökade innovationstakten i hela företaget.
Suncorp
Suncorp minskade IT-kostnaderna med 30 % och ökade innovationstakten i hela företaget.
BlackLine turns risk into growth with hybrid cloud - Watch the Video
Symantec: Gaining 700 Years of Efficiency - Watch the Video
California
NVIDIA
Orange
Revlon
Sauber
För Be The Match är data lika med liv.  Ju snabbare flöde, desto fler liv kan räddas. Se filmen.
Hur Be The Match omvandlade IT för livräddande snabbhet och flexibilitet. Se filmen.
Hur Thomson Reuters  omskapade en bransch
En delad IT-infrastruktur från  NetApp hjälper Thomson Reuters  att skapa innovation
Utnyttja fördelarna  med molnet fullt ut
Ny innovationskultur med NetApp: berättelsen om Suncorp.
En innovationskultur skapas med NetApp: berättelsen om Suncorp.

Unleashing Opportunity

BlackLine sustains 50% annual growth and gains agility to seize new opportunities with hybrid cloud.
Read Executive Summary

Data Resiliency in the Hybrid Cloud

BlackLine gains control over data with Verizon cloud services and a Data Fabric enabled by NetApp.
Read Technical Case Study

Embrace Hybrid Cloud on Your Terms

Find out how you can maintain data control and choice with a Data Fabric enabled by NetApp.
Learn More

Cloud: A Catalyst for Change

A support lab’s private cloud transformed Symantec’s entire organisation. Learn more.
Read Executive Summary

Private Cloud Performance

Symantec cut the time to deploy a new environment from 2 weeks to 15 minutes. Find out how.
Read Technical Case Study

UnboundCloud

Need to manage and control your data across cloud environments? NetApp can help so that your data lives without limits.
Learn More

Myndighetens IT i takt med sina medborgare

Kaliforniens molnstrategi förbättrar servicenivåer med 70 % och etablerar en ny IT-standard
Läs Executive Summary

Bästa praxis för myndigheter som använder molntjänster

Multitenant-teknik är nyckeln till Kaliforniens säkra och effektiva molnimplementering
Läs Technical Summary

Obundna moln

Vill du kunna hantera och styra din information mellan olika molnmiljöer? Med NetApp har din information inga begränsningar
Läs mer

Innovation som löser det omöjliga

NVIDIA tänjer på gränserna för vad som är möjligt och skapar nya marknader.
Läs Executive Summary

Från datorfarm till innovationsfabrik

NVIDIA förändrande sin lagringsinfrastruktur och fick nyskapande innovation.
Läs den tekniska fallstudien

Optimera lagringsprestanda och kostnader med flashlösningar

NVIDIA fördubblade I/O-kapaciteten och bearbetar 4,5 miljoner uppgifter per dag utan att utöka lagringen.
Läs mer om flashlagring

Innovation: Verksamhetens kärna

Anpassad verksamhet och ambitiösa mål för molnintäkter på 500 miljoner euro år 2015.
Läs sammanfattningen

Fördelen med agil IT

Omvandla verksamheten och leverera ett globalt och heltäckande IT-system i molnet.
Läs den tekniska fallstudien

Bana väg till molnet

Hjälper kunder att förmedla tjänster över molnen.
Komma igång

Enkelhet som konkurrensfördel

Revlon förvandlade IT från att vara begränsning till att bli en besparing, en källa för innovation.
Läs sammanfattningen

Detta är agil IT

Revlon IT tyglade en stor mängd data med en privat molninfrastruktur och en global huvuddatamodell.
Läs den tekniska fallstudien

Uppgradera IT utan avbrott

Programvaran Data ONTAP underhåller systemen utan att störa verksamheten.
Läs mer

0,001 sekunder

Hur Sauber F1 Team tänjer gränserna för snabbhet och rörlighet i motorsportens främsta tävlingsform.
Läs Executive Summary

Formeln för hastighet

Hur effektivitet och oavbruten datatillgång hjälper Sauber F1 Team att hitta nya lösningar både på och vid sidan av banan.
Läs den tekniska fallstudien

Mobilt datacenter

Datacenterplattformen FlexPod® integrerar komponenter i en enda flexibel arkitektur, vilket höjer effektiviteten och minskar riskerna.
Kom igång

Att hitta en nål i 20 miljoner höstackar

Hur forskningen flyttar fram gränserna för tekniken och vår förståelse av universum
Läs Executive Summary

Att flytta fram gränserna för agilitet

Ta reda på mer om hur CERN driver sin viktiga verksamhet med Oracle-databaser och NetApp-lagring
Läs den tekniska fallstudien

Uppgradera IT utan avbrott

Programvaran Data ONTAP underhåller systemen utan att störa verksamheten.
Läs mer
[*] Källa: NetApps interna uppskattning av omsättning samt lagringskapacitet på den globala marknaden för öppna lagringsnätverk, juni 2012. VNX, VNXe och Celerra NS kan köra alla Flare- och Dart-operativsystem. Hur stor del av operativsystemanvändningen som produkterna utgör har bedömts baserat på andelen NAS- och SAN-installationer för produkterna (NAS – Dart; SAN – Flare).
SOFTBANK-gruppens resa
Visionen om molntjänster

Visionen om molntjänster

SOFTBANK kunde planera offentliga molntjänster för två år framåt, tack vare sin ambitiösa vision.
Mars 2011: Jordbävning och tsunami

Mars 2011: Jordbävning och tsunami

Inom tre dagar kunde de erbjuda molntjänster till företag som påverkades av katastrofen (ett år tidigare än planerat).
En grund för framtiden

En grund för framtiden

De omvandlade IT från att vara en utgift till att bli en vinstmaskin och idag ger de support till mer än 22 000 interna virtuella datorer.

Glädjespridare

SOFTBANK omstrukturerade sin verksamhet och blev en glädjespridare genom sina molntjänster.
Läs företagsberättelsen

Gör IT lönsamt

SOFTBANK omvandlade IT från att vara en utgift till att bli en vinstmaskin.
Läs en teknisk fallstudie

Gör molnet mer lönsamt

Läs mer om molnlösningar som gör att din verksamhet når längre, snabbare.
Kom igång
Ställ upp djärva mål

Ställ upp djärva mål

Be The Match har aggressiva mål för att möjliggöra fler transplantationer, minska tid till transplantation och rädda fler liv.
Ta bort IT-hinder

Ta bort IT-hinder

En NetApp-baserad delad IT-infrastruktur påskyndar dataflöde och hjälper dem att snabbt få ut nya livräddande funktioner.
Nå 10 000 innan 2015

Nå 10 000 innan 2015

De fördubblade registreringar och ökade transplantationer från 3 700 till 5 500 per år – på god väg mot 10 000 innan 2015.
Förbättra överlevnad

Förbättra överlevnad

Snabbare behandling hjälper Be The Match att utveckla sin sökalgoritm och nå sitt mål att halvera tid till transplantation.
Rädda liv i hela världen

Rädda liv i hela världen

Be The Match utökar tjänster till sitt nätverk med 525 partner i över 40 länder via ett NetApp-baserat privat moln.
Livräddande data

Livräddande data

Be The Match förlitar sig på enorma mängder data och möjliggör livräddande transplantationer för tusentals patienter.
Omvandla IT

Omvandla IT

Be The Match omvandlade sin äldre arkitektur till en effektiv plattform för tillväxt.
Snabbare och flexiblare

Snabbare och flexiblare

Med mer kraft och bandbredd går det att köra 10 gånger fler sökningar samtidigt, vilket ger fler transplantationer på kortare tid.
Minska IT-kostnader

Minska IT-kostnader

Be The Match minskade lagringsbehov med 900 TB och skalade 5x utan att utöka, vilket frigör fler resurser för att rädda liv.
Följ upp nya möjligheter

Följ upp nya möjligheter

Cellterapi kan snart användas för att behandla många sjukdomar. Be The Match kan skala 100 gånger och påskynda möjligheterna.

Ny IT för att rädda liv

Läs mer om hur Be The Match omvandlade IT till en katalysator för att rädda fler liv.
Hämta vitbok

Moln: En ny möjlighet

Enligt Forrester utnyttjar många företag inte sina privata molnlösningar fullt ut. De ger därför förslag på hur man på bästa sätt kan öka sin effektivitet.
Läs rapporten från Forrester

Ett smart beslut

Få bra värde för ditt medelstora företag med en enkel och effektiv lösning för tillväxt.
Kom igång

Rädda liv med lagring

Be The Match kan nu växa, leta upp nya möjligheter och rädda fler liv.
Läs mer

Omvandla med lagring

Läs mer om de tekniker som möjliggör livräddande IT-omvandling på Be The Match.
Läs Tech OnTap-fallstudie

Ett smart beslut

Få bra tillväxt för ditt medelstora företag med en enkel och effektiv lösning.
Kom igång
Höj ribban

Höj ribban

Thomson Reuters ville höja ribban för juridiska efterforskningar med snabbare, enklare och mer exakta informationssökningar i 16 PB.
Börja med lagring

Börja med lagring

Lagring var avgörande för förändringen och skapade en plattform där nya produkter kan utvecklas snabbt och billigt.
Spara 65 miljoner USD

Spara 65 miljoner USD

Thomson Reuters genomsöker nu 50 gånger så mycket data dubbelt så snabbt och har sparat 65 miljoner USD genom att eliminera behovet av ett nytt datacenter.
Fördubbla prognoserna

Fördubbla prognoserna

Kunderna älskar Thomson Reuters nya verktyg. Försäljningen överträffade prognoserna det första året!
Skapa nya förutsättningar

Skapa nya förutsättningar

En delad IT-infrastruktur stöder kundinriktad utveckling, ändrar spelreglerna för juridiska efterforskningar och ger förutsättningar för fortsatt framgång.
Kunskapseffekten

Kunskapseffekten

Thomson Reuters använder sofistikerade program och sökverktyg för att söka igenom mer än 16 PB data världen över.
En grund för tillväxt

En grund för tillväxt

En NetApp®-baserad delad IT-infrastruktur möjliggjorde ett snabbt resursutnyttjande, skalbarhet och automatiska tester av skalbarheten.
Utveckla verksamheten, inte IT-kostnaderna

Utveckla verksamheten, inte IT-kostnaderna

Thomson Reuters sänkte strömförbrukningen med mellan 20 % och 25 % och eliminerade behovet av att bygga ett nytt datacenter, och sparade på så sätt 65 miljoner USD.
Magiska datacenter

Magiska datacenter

De kan nu söka i 50 gånger mer data dubbelt så snabbt, uppfylla eller överträffa en driftstid på 99,99 % och utnyttja skalbarheten för att hantera oförutsebar arbetsbelastning.
Skapa innovation

Skapa innovation

Thomson Reuters delade IT-infrastruktur gör att de kan hantera ambitiösa mål och släppa produkter som förändrar spelreglerna.

Tekniken ändrar allt

Se hur Thomson Reuters förändrade spelreglerna för juridiska eftersökningar och samtidigt sparade 65 miljoner USD.
Hämta vitbok

Lagring förändrar spelreglerna

Läs mer om Thomson Reuters delade IT-infrastruktur som förändrar spelreglerna.
Läs fallstudie

Flytta till molnet

Med NetApp ger molnet affärsresultat.


Kom igång

Prisvärd innovation

Läs hur Thomson Reuters släppte en banbrytande ny produkt och sparade 65 miljoner USD.
Läs mer

Lagring förändrar spelreglerna

Läs mer om Thomson Reuters delade IT-infrastruktur som förändrar spelreglerna.
Läs fallstudie

Hur effektivt är ditt datacenter?

Utvärdera och förbättra din IT-effektivitet och förändra ekonomin.
Testa våra verktyg
Komma igång
Visualisera omvandlingen

Visualisera omvandlingen

Högre effektivitet och större kostnadsbesparingar är inte det enda du kan åstadkomma med molntjänster.
Lyft blicken från servrarna

Lyft blicken från servrarna

Med allt fokus på servrarna är det lätt att glömma lagringsarkitekturen och de potentiella fördelar som kan finnas med molnet.
Mer än bara virtualisering

Mer än bara virtualisering

Med en solid och innovativ lagringslösning som grund kan du mångfaldiga fördelarna med virtualisering.
Öka lönsamheten

Öka lönsamheten

IT kan bli ett verktyg som förändrar verksamheten, men då krävs nya sätt att bedöma lagringslösningar.
Expertteam

Expertteam

NetApp samarbetar med ledande IT-leverantörer. Vi skapar integrerade tekniker som förvandlar molnet till en lönsamhetsmotor.

Moln: En ny möjlighet

Enligt Forrester utnyttjar många företag inte sina privata molnlösningar fullt ut. De ger därför förslag på hur man på bästa sätt kan öka sin effektivitet.
Läs rapporten från Forrester

Kunder som ökar lönsamheten

NetApp-kunder över hela världen når längre, snabbare med innovativa och lönsamma molninfrastrukturer.

Läs om våra nöjda kunder

NetApps molnerbjudanden i korthet

Läs mer om våra molnlösningar, samarbetspartner och tips.


Kom igång
Dyr, långsam och komplicerad IT

Dyr, långsam och komplicerad IT

Suncorps miljö präglades av höga kostnader, låga hastigheter och en mycket komplex IT-infrastruktur. De behövde en förändring.
Börja med lagringen

Börja med lagringen

Därför vände de sig till NetApp.
Minskade IT-kostnader med 30%

Minskade IT-kostnader med 30%

Suncorp minskade sina IT-kostnader med 30% på 3 år.
Bli 3 gånger snabbare

Bli 3 gånger snabbare

Nya projekt blev mer effektiva. Mobilplattformen för banktjänster t.ex genererade 250 miljoner dollar i transaktioner under sin första månad.
Förändra verksamheten

Förändra verksamheten

Nu drivs Suncorps framgångar av kraftfull och väloljad IT.
Dyr, långsam och komplicerad IT-struktur

Dyr, långsam och komplicerad IT-struktur

Med sju olika datacenter, kablar överallt, gammal utrustning och massor av okompatibla program var det problematiskt att hantera data på Suncorp.
Börja med lagringen

Börja med lagringen

Suncorp flyttade 80 % av sin lagringsinfrastruktur till NetApp.
Öka produktiviteten

Öka produktiviteten

Suncorp ökade produktiviteten samtidigt som antalet transaktioner som strömmar igenom deras infrastruktur ökar med 30 % om året.
Ta fram produkter snabbare

Ta fram produkter snabbare

För några år sedan tog det upp till tre månader att etablera ett virtuellt callcenter. Nu klarar Suncorp av det på några dagar.
Omvandla verksamheten

Omvandla verksamheten

Suncorps delade och virtualiserade infrastruktur banar väg för innovationer i hela företaget, vilket också ger konkurrensfördelar.

Gynna innovationer genom IT

Suncorp minskade kostnaderna, ökade marginalerna och höjde tempot i verksamheten.
Läs mer

Avkastningsanalys

I den här rapporten beräknas de ekonomiska och organisationsmässiga fördelarna med Suncorps förvandling av IT-infrastrukturen.
Läs avkastningsstudien

Översikt över NetApp

NetApp är innovatörer inom lagring och datahantering som hjälper företag runt om i världen att komma längre på kortare tid.
Läs fakta om NetApp

Suncorps nya arkitektur

Läs om hur Suncorp omvandlade sin IT med en enhetlig, säker lösning med Multi-Tenancy-teknik.
Läs mer

IT-chefens perspektiv

Läs om hur Suncorps övergång till en enhetlig, säker arkitektur med Multi-Tenancy-teknik gav flexibel IT.
Läs artikeln

Forma din infrastruktur

Se hur du kan göra IT-besparingar på 30 % och få konkurrensmässiga fördelar för verksamheten.
Testa vårt verktyg
Kontakt: +46 8-5946 9580