NetApp-oplossingen voor Oracle bieden verbeterde doorvoer en dataflexibiliteit in de cloud en maken geplande downtime overbodig.

NetApp® Solution for Oracle® Database levert consistent hoge doorvoer, beschikbaarheid en dataprotectie. NetApp ontwikkelt al jaren Oracle-oplossingen die IT- en bedrijfskosten en complexiteit verlagen. Nu kan NetApp u helpen Oracle Database-applicaties in de cloud te implementeren.

90% van alle problemen met databasedoorvoer kan worden herleid naar de storagelaag. Met flashstorage van NetApp beschikt u over extra verwerkingscapaciteit voor Oracle-databases waar het echt nodig is om latentie bij piekbelastingen te verminderen. De datamigratiesoftware van geclusterde Data ONTAP® maakt dynamische workloadverdeling mogelijk en optimaliseert I/O zonder dat gebruikers of applicaties dit merken. Ook behoort geplande downtime tot het verleden. Bovendien worden storageprocessen niet verstoord en is de omgeving uitbreidbaar, waardoor een ideaal Oracle RAC-platform ontstaat. Onze Snapshot™-technologie maakt backup en restore mogelijk in een fractie van de tijd en ruimte van traditionele methoden.

NetApp-storage biedt onbegrensde verwerking van Oracle Database, zodat u kunt voorzien in uw groeiende databasebehoeften.

Meer informatie