Met NetApp kunt u de beschikbaarheid, het applicatiemanagement en de TCO van Microsoft Exchange Server optimaliseren.

NetApp®-oplossingen benutten de nieuwste functionaliteit van Microsoft® Exchange Server, wat resulteert in hogere beschikbaarheid, lagere storagekosten en een eenvoudigere IT-omgeving. Verbeter de storagebenutting met 70% door uw Exchange Server-data te migreren en te consolideren naar NetApp-storage.

NetApp biedt een geoptimaliseerd portfolio voor Exchange Server waarmee u zowel de performance en efficiency van ons E-serieplatform als het intelligente datamanagement van onze FAS-storagesystemen krijgt. NetApp clustered Data ONTAP®-software zorgt voor schaalbaarheid, flexibiliteit en Non-Disruptive Operations. 

Met onze geïntegreerde NetApp- en Microsoft-technologie kunt u:

  • Geplande en ongeplande downtime minimaliseren en elimineren.
  • Veilige multitenancy en QoS realiseren.
  • Applicaties in een private cloud implementeren met automatisering en self-provisioning via de gevalideerde geconvergeerde infrastructuur van NetApp FlexPod®.
  • Applicatie-I/O maximaliseren met flashstorage.

NetApp-storageoplossingen voor Exchange Server werken volgens de best practices van Microsoft en zijn daardoor uiterst betrouwbaar.

Meer informatie over NetApp-oplossingen voor Exchange Server:

Lees meer over de voordelen die onze storageoplossingen voor Microsoft Exchange Server uw organisatie bieden. Maak via uw NetApp-vertegenwoordiger of -reseller een afspraak voor een bezoek aan uw lokale Microsoft Technology Center.