Bedrijfcontinuïteit voor IBM DB2

NetApp SnapMirror biedt eenvoudige, efficiënte, flexibele en snelle replicatie van DB2-data over uw hele netwerk.

Het is een uitdaging om de ononderbroken bedrijfscontinuïteit te bewerkstelligen die is vereist in de mondiale bedrijfsomgeving van nu. Tekortschieten op dit serviceniveau betekent verlies van inkomsten en productiviteit, reputatieschade en zelfs sluiting van uw bedrijf. Deze uitdaging omvat ook het beschermen van uw belangrijkste bedrijfsmiddel, na uw medewerkers: uw data.

NetApp® SnapMirror®-technologie maakt mirroring van uw data op een of meer NetApp-storagesystemen mogelijk, zodat de kosten van downtime van uw primaire locatie worden geminimaliseerd. U kunt met SnapMirror ook tapebackups van data uit meerdere datacenters centraliseren, om investeringen in tape-infrastructuur te reduceren en uw productiesysteem over te hevelen vanaf tapebackups.

Informeer bij uw vertegenwoordiger hoe u met SnapMirror de efficiency, betaalbaarheid en beschikbaarheid van uw IBM DB2-omgeving kunt verbeteren.