Services voor clustered Data ONTAP

Vereenvoudig datamigratie. Risico's voor lopende activiteiten minimaliseren Sneller profiteren van de voordelen van clustered Data ONTAP.

Zorgen dat u sneller aan de slag kunt met uw nieuwe storagesystemen. Vanaf dag één efficiënter opereren. Kiezen uit services van NetApp en onze servicepartners voor het clustered Data ONTAP®-besturingssysteem.

Strategie

Samen met deskundigen van NetApp werken aan een IT-planning voor een cloudimplementatie die is afgestemd op uw bedrijfsdoelen.

 

Implementatie en overgang

Uw FAS-storagesystemen met Data ONTAP implementeren en configureren, met minimale impact op uw bedrijfsprocessen.

Data migreren van NetApp en derden naar een geconfigureerd, getest en geverifieerd clustered Data ONTAP-systeem. Bedrijfsrisico en -impact minimaliseren.

 

Bedrijfsprocessen

Kostenefficiënte support evenredig aan uw behoeften.

Uw stationaire omgeving beheren om operationele risico's te beperken. De gebruiks- en storage-efficiency verbeteren. De kosten drukken.

Maak uitvoerbare plannen aan de hand waarvan u de allerbeste operationele services en workloadbalans kunt verkrijgen.