Software bij de NetApp EF540 Flash Array

Er is een nieuwe versie van dit product verkrijgbaar.
Zie de pagina over de EF550.

NetApp SANtricity-software is gestroomlijnd en geoptimaliseerd voor een verwerking met minimale latentie en ondersteunt de EF540 Flash Array.

NetApp® SANtricity®-software maakt gebruik van 20 jaar ervaring in het verwerken van zware workloads en cruciale databaseomgevingen. De software verwerkt data altijd met minimale latentie en biedt beschikbaarheid en dataprotectie. De gestroomlijnde firmware is uitermate geschikt voor de extreme eisen van latentiegevoelige workloads. Daarnaast zorgt de SANtricity-software dat de I/O goed blijft lopen dankzij geautomatiseerde failover, online beheer, geavanceerde dataprotectie, proactieve monitoring en herstel, upgrades zonder downtime, en uitgebreide diagnose.

SANtricity-software:

  • Maakt gebruik van de gestroomlijnde firmware om data altijd met minimale latentie te verwerken
  • Biedt uitgebreide performancetuning om alle soorten workloads zo snel mogelijk te verwerken
  • Houdt SSD-slijtage bij en waarschuwt wanneer gedefinieerde grenzen worden bereikt
  • Levert optimale betrouwbaarheid met geavanceerde dataprotectie, geavanceerde monitoring, proactief herstel en AutoSupport™
  • Beschikt over uitgebreide dataprotectie via FC- en IP-gebaseerde externe mirroring, Dynamic Disk Pools, Snapshot™-kopieën, controle van de data-integriteit en uitgebreide diagnose

De volgende tabel geeft een overzicht van de standaardmogelijkheden van de SANtricity-software.

Functionaliteit Product/kenmerk Beschrijving
Management Storagebeheer Met SANtricity Storage Manager-software kunt u de storagesystemen uit de EF- en E-serie via een gebruiksvriendelijke interface voor aanpassing en continue bedrijfsprocessen beheren en grafisch weergeven.
Enterprise Management Window Het EMW geeft een uitgebreid overzicht van alle storagesystemen uit de EF- en E-serie in het managementdomein. Vanuit het EMW kunnen beheerders hosts en storagesystemen toevoegen en verwijderen, de storagestatus monitoren en een algemene status bekijken, waarschuwingsconfiguraties configureren en batchgewijze managementscripts uitvoeren. Verder kunnen zij een geselecteerd storagesysteem openen in het Array Management Window, voor gedetailleerde configuratie- en managementtaken.
Array Management Window Elke afzonderlijke Flash Array uit de EF-serie wordt beheerd via een vast aangewezen Array Management Window. Het AMW wordt gebruikt om volumes (opnieuw) te configureren (zoals de grootte, naam, modificatieprioriteit, cache-instellingen en segmentgrootte), hosts en hostgroepen te definiëren, host- of hostgroeptoegang te verlenen aan volumesets (oftewel storagepartities), de status van systeemonderdelen te monitoren, het eventlogboek en storageprofiel weer te geven en de prestaties van het storagesysteem te monitoren.
Hoge beschikbaarheid Protectie van I/O-routering Dankzij protectie van I/O-routering kunt u de belasting verdelen en kunt u een failover van I/O via een andere route uitvoeren in het geval van een niet-werkende verbinding, HBA of server.
Online beheer Alle managementtaken kunnen worden uitgevoerd terwijl de storage online blijft met volledige lees-/schrijftoegang tot data. Hierdoor kunnen storagebeheerders de configuratie aanpassen, onderhoud uitvoeren (waaronder firmware-upgrades) en de storagecapaciteit uitbreiden zonder de I/O te onderbreken.
Dataprotectie RAID-niveaus 0, 1, 3, 5, 6, 10 Dankzij de verschillende ondersteunde RAID-niveaus kan SANtricity-software voorzien in uiteenlopende verwerkings- en capaciteitsbehoeften en serviceniveaus.
Dynamic Disk Pools Met DDP kunnen storagebeheerders de dataprotectie verbeteren en op elk moment voorspelbare prestaties garanderen. DDP zorgt voor gelijke verdeling van data, protectiegegevens en reservecapaciteit over alle schijven van de flasharray. De nieuwe technologie minimaliseert de prestatie-impact bij uitval van een schijf en kan het systeem wel acht keer zo snel als traditionele RAID herstellen. Met kortere hersteltijden en een gepatenteerde reconstructietechnologie waarin prioriteiten kunnen worden toegekend, zorgt DDP voor minder blootstelling aan gelijktijdige defecte schijven en biedt een dataprotectieniveau dat met traditionele RAID eenvoudigweg niet mogelijk is.
Proactive Drive Health Monitoring Proactive Drive Health Monitoring onderzoekt elke afgeronde I/O en houdt het foutpercentage en uitzonderingen bij die worden geretourneerd door de schijven, en daarnaast de verslechtering van schijfprestaties die vaak samenhangt met niet-gemelde interne schijfproblemen. SANtricity-software gebruikt analysetechnologie voor storingsvoorspelling als een drempel voor foutpercentages of verminderde prestaties wordt overschreden, waaruit blijkt dat een schijf tekenen van een naderende storing vertoont. De software geeft dan een kritiek waarschuwingsbericht af en neemt corrigerende maatregelen om de data te beschermen.
Wear Life Monitoring SANtricity-software houdt proactief SSD-slijtage bij en waarschuwt wanneer gedefinieerde grenzen worden bereikt.
Datareplicatie Logische kopie — SANtricity Snapshot™-software De SANtricity Snapshot-software maakt een point-in-time image, of logische kopie, van een storagevolume. Hierdoor krijgen secundaire servers toegang tot een opgeschorte versie van productiedata voor uiteenlopende applicaties, waaronder backup, applicatietests of -ontwikkeling, informatieanalyse en datamining.
Klonen — Volume Copy Met Volume Copy wordt een complete fysieke kopie (kloon) gemaakt van een volume in een storagesysteem. Het kloonvolume is een unieke entiteit die kan worden toegewezen aan een willekeurige host. Het kan worden gebruikt door applicaties die een volledige point-in-time kopie nodig hebben van productiedata (zoals backup, applicatietests of ontwikkeling, informatieanalyse of datamining) zonder gevolgen voor de prestaties van het productievolume.
Disasterrecovery — Externe volumemirroring Software voor synchrone en asynchrone datareplicatie met eenvoudige, efficiënte en flexibele disasterrecovery voor cruciale applicaties.
Probleemoplossing Geavanceerde diagnose Dankzij uitgebreide registratie en monitoring van diagnostische data kunnen storingen worden geïsoleerd en kunnen onverwachte gebeurtenissen eenvoudiger worden geanalyseerd.
Recovery Guru Recovery Guru helpt bij het oplossen van problemen en bepaalt de juiste herstelprocedure, zodat de bedrijfsprocessen zo snel mogelijk weer online zijn. Recovery Guru geeft gedetailleerde informatie over een specifiek probleem en vermeldt de herstelstappen.