Datamanagementsoftware bij de NetApp E5400

Er is een nieuwe versie van dit product verkrijgbaar.
Zie de pagina over de E5600.

NetApp SANtricity-software is een krachtige, intuïtieve interface voor het beheren van storagesystemen uit de NetApp E-serie.

Met NetApp® SANtricity® Storage Manager-software kunnen storagebeheerders maximale performance en benutting van hun storage bereiken via configuratieflexibiliteit en performancetuning op maat. En door het online management, de geavanceerde protectie en uitgebreide diagnose van de software zijn data altijd beschikbaar en volledig beschermd op het storagesysteem.

SANtricity-software:

  • Vereenvoudigt storagemanagement door een eenvoudig te gebruiken intuïtieve interface met wizards
  • Levert optimale betrouwbaarheid met geautomatiseerde functies, online configuratieopties, geavanceerde RAID, proactieve monitoring en AutoSupport™.
  • Beschikt over uitgebreide dataprotectie via FC- en IP-gebaseerde externe replicatie, Dynamic Disk Pools, Snapshot™-kopieën, encryptie van inactieve data, data-assurance voor integriteit, en uitgebreide diagnosemogelijkheden.

De volgende tabel geeft een overzicht van de standaardmogelijkheden van de SANtricity-software die beschikbaar zijn bij elk systeem uit de E-serie.

Functionaliteit Product/kenmerk Beschrijving
Management Storagebeheer De SANtricity Storage Manager-software biedt managementmogelijkheden en een grafische weergave van de E-storage via een gebruiksvriendelijke interface voor aanpassing en continue bedrijfsprocessen.
Enterprise Management Window Het EMW geeft een uitgebreid overzicht van alle storagesystemen uit de E-serie in het managementdomein. Vanuit het EMW kunnen beheerders hosts en storagesystemen toevoegen en verwijderen, de storagestatus monitoren en een algemene status bekijken, waarschuwingsconfiguraties configureren en batchgewijze managementscripts uitvoeren. Verder kunnen zij een geselecteerd storagesysteem openen in het Array Management Window, voor gedetailleerde configuratie- en managementtaken.
Array Management Window Elk individueel storagesysteem wordt beheerd door een eigen Array Management Window. Het AMW wordt gebruikt om volumes (opnieuw) te configureren (zoals de grootte, naam, modificatieprioriteit, cache-instellingen en segmentgrootte), hosts en hostgroepen te definiëren, host- of hostgroeptoegang te verlenen aan volumesets (oftewel storagepartities), de status van systeemonderdelen te monitoren, het eventlog en storageprofiel weer te geven en de performance van het storagesysteem te monitoren.
Automatische tiers Intelligente cachetiers, met behulp van SSD Cache, verbeteren de verwerking en toegangstijden van de applicatie door de meest gebruikte datablokken weg te schrijven naar snelle SSD's. Het beheer met behulp van SSD Cache is eenvoudig, omdat de caching in realtime reageert op basis van data; gebruikers hoeven geen ingewikkelde policy's in te stellen om de verplaatsing van data tussen tiers te definiëren. SSD Cache versnelt de datatoegang door een cache bij te houden met behulp van SSD's in de disktrays en kan worden uitgebreid tot 5 TB per storagesysteem.
Hoge beschikbaarheid Protectie van het I/O-pad Dankzij protectie van het I/O-pad kunt u load-balancen en kunt u een failover via een ander pad uitvoeren in het geval van een niet-werkende verbinding, HBA of server.
Online beheer Alle managementtaken kunnen worden uitgevoerd terwijl de storage online blijft met volledige lees-/schrijftoegang tot data. Hierdoor kunnen storagebeheerders de configuratie aanpassen, onderhoud uitvoeren (waaronder firmware-upgrades) en de storagecapaciteit uitbreiden zonder de I/O naar de aangesloten hosts te onderbreken.
Disasterrecovery — Remote Volume Mirroring Software voor synchrone en asynchrone datareplicatie met eenvoudige, efficiënte en flexibele disasterrecovery voor bedrijfskritische applicaties.
Dataprotectie RAID-niveaus 0, 1, 3, 5, 6, 10 Dankzij de verschillende ondersteunde RAID-niveaus kan SANtricity-software voorzien in uiteenlopende verwerkings- en capaciteitsbehoeften en serviceniveaus.
Dynamic Disk Pools Dynamic Disk Pools (DDP's) maken dynamische herverdeling voor wijziging van het aantal disks mogelijk. DDP biedt extra dataprotectie met kortere reconstructietijden bij het uitvallen van disks. Dynamic Disk Pools garanderen dat data snel toegankelijk blijven bij het uitvallen van disks.
Proactive Drive Health Monitoring Proactive Drive Health Monitoring onderzoekt elke afgeronde I/O en houdt het foutpercentage en uitzonderingen bij die worden geretourneerd door de disks, en daarnaast de verslechtering van diskperformance die vaak samenhangt met niet-gemelde interne diskproblemen. SANtricity-software gebruikt analysetechnologie voor het voorspellen van storingen als een drempel voor foutpercentages of verminderde performance wordt overschreden, waaruit blijkt dat een disk tekenen van een naderende storing vertoont. De software geeft dan een kritiek waarschuwingsbericht af en neemt corrigerende maatregelen om de data te beschermen.
Achtergrondscan voor media Met de achtergrondscan voor media worden disks proactief gecontroleerd op defecten en wordt herstel gestart voordat de defecten tot problemen kunnen leiden. Dit omvat het opnieuw schrijven van sectoren die mogelijk niet correct zijn geschreven, het heralloceren van defecte sectoren en het vinden van inconsistenties in de pariteit.
Logische kopie — NetApp Snapshot™-software De SANtricity Snapshot-software maakt een point-in-time image, of logische kopie, van een storagevolume. Hierdoor krijgen secundaire servers toegang tot een opgeschorte versie van productiedata voor uiteenlopende applicaties, waaronder backup, applicatietests of -ontwikkeling, informatieanalyse en datamining.
Volume Copy Met Volume Copy wordt een complete fysieke kopie (kloon) gemaakt van een volume in een storagesysteem. Het kloonvolume is een unieke entiteit die kan worden toegewezen aan een willekeurige host. Het kan worden gebruikt door applicaties die een volledige point-in-time kopie nodig hebben van productiedata (zoals backup, applicatietests of ontwikkeling, informatieanalyse of datamining) zonder gevolgen voor de performance van het productievolume.
Probleemoplossing Recovery Guru Recovery Guru helpt bij het oplossen van problemen en bepaalt de juiste herstelprocedure, zodat de bedrijfsprocessen zo snel mogelijk weer online zijn. Recovery Guru geeft gedetailleerde informatie over een specifiek probleem en vermeldt de herstelstappen.

Extended-value software
De functionaliteit van het basissysteem kan worden uitgebreid met betaalbare, eenvoudig aan te schaffen extra software.

Functionaliteit Product/kenmerk Beschrijving
Databeveiliging SafeStore™-encryptie 128-bits AES-encryptie en vereenvoudigd sleutelmanagement beschermen de data tijdens de gehele lifecycle van de disk zonder concessies te doen aan de performance.