SafeNet StorageSecure-encryptiesysteem

Bescherm uw gevoelige data in Ethernet NAS-omgevingen met behulp van het SafeNet StorageSecure-encryptiesysteem.

NetApp en Gemalto hebben samengewerkt bij de ontwikkeling van geavanceerde, onderbrekingsvrije data-encryptieservices in Network-Attached Storage (NAS) op basis van Ethernet. Gebruik het alles omvattende, veilige SafeNet StorageSecure-systeem van Gemalto voor:

  • Data-encryptie met snelle 256-bits AES-standaarden.
  • Hoge betrouwbaarheid via redundante componenten en geclusterde failover.
  • Verbinding met 1 Gb of 10 Gb Ethernet-netwerken via CIFS en NFS.
  • Encryptie van informatie op basis van gedefinieerde bedrijfspolicy's.
  • Bescherming van inactieve data in shares, mappen en bestanden.
  • Veilige opslag van data zonder onderbreking van de doorlopende activiteiten of verminderde beschikbaarheid van de informatie.
  • Bescherming van offline gearchiveerde data tegen toegang door onbevoegden of diefstal.
  • Versterking van bestaande LDAP-, MS AD- en NIS-toegang met een extra laag toegangsregelingen.

Nadat data is geëncrypt in SafeNet StorageSecure, blijft de encryptie van kracht gedurende de volledige lifecycle zonder dat verdere tussenkomst van de beheerder nodig is.

Bewaar alle encryptiesleutels en de bijbehorende parameters binnen hardware. Profiteer van gecentraliseerd sleutelmanagement door sleutels te delen met de gecentraliseerde sleutelmanagementoplossing SafeNet KeySecure van Gemalto.

Download het datasheet van StorageSecure en volg onze blog om te ontdekken hoe u uw waardevolle data kunt beschermen met NetApp®-oplossingen voor storagebeveiliging en geïntegreerde dataprotectie.