Versterk en vereenvoudig het management van de encryptie van uw enterprisedata.

SafeNet KeySecure van Gemalto is een veilig, geautomatiseerd en gecentraliseerd sleutelmanagementsysteem. U kunt data-encryptiesleutels opslaan en beheren voor honderden tot duizenden encryptiesystemen en eindpunten.

Of u nu data voor een paar maanden of jaren opslaat, KeySecure vereenvoudigt de behoeften voor sleutelmanagement op de lange termijn en versterkt het beveiligingsniveau en de algemene efficiëntie door de kans op administratieve fouten en een verkeerde verwerking te verminderen. Kies het model dat het beste past bij uw beveiligingsvereisten:

SafeNet KeySecure k460 levert een hoge beschikbaarheid voor geclusterde systemen. De directe replicatie van configuratiegegevens resulteert in een betere failover en grotere foutflexibiliteit voor datacenters die op verschillende geografische locaties zijn geïmplementeerd.

SafeNet Virtual KeySecure k150v is een virtueel systeem waarmee encryptiesleutels van geclusterde omgevingen veilig kunnen worden beheerd en opgeslagen tussen datacenters en de public cloud.

KeySecure is compatibel met de standaarden van NetApp® Storage Encryption, SafeNet StorageSecure en OASIS KMIP, ondersteunt bestaande dataprotectieomgevingen en biedt een eenvoudiger, uniform platform voor sleutelmanagement om te voorzien in toenemende beveiligingsbehoeften en toekomstige groei.

Download de KeySecure-productinformatie voor meer details over het SafeNet KeySecure-platform.

Lees onze blog en ontdek hoe u uw waardevolle data kunt beschermen met het volledige pakket oplossingen van NetApp voor geïntegreerde dataprotectie.