NetApp FlexCache-software verbetert de performance voor intensieve workloads met grote aantallen reads en stelt data sneller toegankelijk voor externe gebruikers.

Met NetApp® FlexCache®-software storage te versnellen voor intensieve workloads met veel reads. Door alleen gebruikte data te cachen in plaats van volledige volumes kan de FlexCache-software:

  • Performanceknelpunten elimineren voor intensieve applicaties met veel reads, zelfs voor meerdere clients op meerdere clusternodes, door primaire volumes bij zware loads in het cluster te cachen
  • Storage-efficiency en kosteneffectiviteit verbeteren door provisioning voor piekbelasting overbodig te maken
  • Veelgebruikte datasets in de cache bewaren en deze datasets overal in het cluster beschikbaar stellen voorintensieve applicaties die veel rekenkracht vereisen, zoals het renderen van films, ontwerpen van chips, seismische analyse en simulaties van financiële markten

FlexCache-software kan worden toegevoegd aan bestaande systemen uit de FAS- of V-serie waarop geclusterde Data ONTAP® is geïnstalleerd, met gebruik van NFS v3/4 of SMB 1.0/2.0/3.0.

De externe cachingmogelijkheid* van FlexCache vereenvoudigt bestandsverdeling, vermindert WAN-latentie en verlaagt de kosten voor WAN-bandbreedte. Het maakt gedistribueerde productontwikkeling op meerdere locaties mogelijk en geeft externe kantoren toegang tot bedrijfsdatasets.

Als u wilt weten hoe FlexCache u kan helpen uw bedrijf te vereenvoudigen en versnellen, downloadt u de FlexCache-informatiebrochure [PDF].

* Op FlexCache-storagesystemen voor volumecaching op externe sites moet Data ONTAP 8 of hoger in 7-Mode zijn geïnstalleerd met het NFSv3-protocol. Volumes kunnen in de cache worden opgeslagen vanuit een ander systeem in 7-Mode of vanuit een systeem met geclusterde Data ONTAP.