NetApp DataMotion-software

Voer een live dataverplaatsing uit en behoud ononderbroken datatoegang. Met NetApp DataMotion kunt u data altijd verplaatsen.

Gebruik NetApp® DataMotion™-datamigratiesoftware om data van de ene locatie voor geclusterde storage naar een andere te verplaatsen terwijl uw applicaties ononderbroken beschikbaar blijven.

DataMotion ondersteunt volume- of LUN-gedetailleerde dataverplaatsing en zorgt voor Non-Disruptive Operations (NDO). Uw gedeelde storage-infrastructuur blijft online terwijl u capaciteit toevoegt, de infrastructuur vernieuwt, data migreert tussen verschillende serviceniveaus en de performance in balans brengt.

Met NetApp DataMotion-software kunt u:

  • Logische resources in realtime beheren door de belasting en performance voor specifieke datasets opnieuw te verdelen.
  • Onderhoud uitvoeren en storagehardware upgraden zonder applicaties offline te halen.
  • Hotspots vermijden, capaciteit beheren en serviceniveaus aanpassen.
  • De performance nagenoeg onmiddellijk in balans brengen voor SAN-workloads.
  • Multitenancy implementeren met de hoge serviceniveaus die van virtuele server- en IT-as-a-Service-omgevingen worden verwacht.

DataMotion-software kan met alle grote virtuele-serveromgevingen worden geïntegreerd, waaronder VMware®, Microsoft® Hyper-V™ en Citrix XenServer.