NetApp Virtual Storage Console voor Citrix XenServer

NetApp Virtual Storage Console verlaagt de kosten en complexiteit en verbetert de efficiency voor virtuele Citrix-omgevingen.

NetApp® Virtual Storage Console (VSC) voor Citrix® XenServer® is een plugin waarmee Citrix-beheerders storagerepository's kunnen maken, configureren, provisionen, dedupliceren, beheren en verwijderen. Met VSC voor XenServer, onderdeel van het managementsoftwarepakket van NetApp OnCommand™, kunnen Citrix-beheerders ook reageren op veranderende bedrijfsbehoeften door duizenden VM's te klonen binnen een paar minuten met NetApp FlexClone®-technologie.

Management speelt een sleutelrol in een gevirtualiseerde omgeving en het Citrix XenCenter®-platform is een krachtige tool voor het management van virtuele servers en desktops. VSC voor XenServer® verbetert de operationele efficiency doordat afstemming tussen Citrix-beheerders en storagebeheerders overbodig is voor de provisioning en het management van storage voor XenServer en XenDesktop®. Citrix-beheerders kunnen tijd besparen en sneller reageren en storagebeheerders behouden het eigendom en de controle over storagepolicy's.

VSC verkleint de risico's door rolgebaseerde toegangsregeling (RBAC) en ingebouwde best practice-instellingen voor het gebruik van virtuele Citrix-machines op NetApp.