Optimaliseer de performance van de resources in uw datacenter door een betere bewaking en meting.

Door een brede kijk op de performancedata van uw IT-resources te verstrekken, helpt NetApp® OnCommand® Insight u bij het verbeteren van uw end-to-end datacenterperformance, van de VM-omgeving (virtuele machines), via het datastoragenetwerk tot de disks.

Met performancemanagement van OnCommand Insight kunt u:

  • Bijna in realtime data over de performance van virtuele machines, de fabric en storage verzamelen en in kaart brengen via applicaties, hosts en servicepaden.
  • Proactief VM-dichtheid plannen.
  • Belangrijke en onbelangrijke resources bepalen.
  • Loadbalancing uitvoeren op uw VM's, servers of elk datastorageapparaat om congestie of contentie te voorkomen.
  • Applicaties, hosts en VM's bewaken en de dagelijkse patronen herkennen die van invloed zijn op de performance.
  • Applicatieperformance optimaliseren door de werkelijke bezettingsgraad van een applicatie in uw IT-infrastructuur te raadplegen.
  • Risico's van IT-activiteiten verminderen met data waarmee de kwaliteit van de service wordt bewaakt om zo applicatiestoringen te voorkomen en de recoverytijd te verbeteren.
  • Kosten verlagen door de benutting te verbeteren en de tijd en de moeite te verminderen die wordt besteed aan het oplossen van problemen.

Lees hoe OnCommand Insight u kan helpen bij het verbeteren van uw capaciteitsplanning, het versnellen van consolidatieprojecten en het voldoen aan rapportageverwachtingen van C-level leidinggevenden: