TRUSTe Europese Safe Harbor-certificering

Laatst bijgewerkt: 17 december 2015

Toewijding van NetApp aan de bescherming van dataprivacy
NetApp legt zich erop toe om alle geldende nationale wetten op het gebied van dataprivacy in acht te nemen. Het beschermen van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft topprioriteit bij NetApp. Daarom houden wij ons aan de geldende wetten op het gebied van de privacy en beveiliging van data.

Dit document beschrijft het beleid en de methoden die NetApp volgt voor het verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan, overdragen en onthullen van informatie die we over u verzamelen via onze websites en services, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de website of subdomeinen van www.netapp.com/nl (bijvoorbeeld onze Communities-site, Training-site en Support-site). Voordat u onze websites en services gebruikt, wordt u om toestemming gevraagd door akkoord te gaan met de voorwaarden van dit privacybeleid en in te stemmen met de verwerking van informatie over uzelf zoals hier beschreven en met inachtneming van de geldende wetten op het gebied van de bescherming van data. Het verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen en onthullen van uw persoonlijke gegevens wordt streng beperkt door de voorwaarden op grond waarvan u uw toestemming verleent. Binnen het kader van dit beleid omvatten verwijzingen naar persoonlijke gegevens onder meer het begrip 'persoonlijk te identificeren informatie'.

NetApp streeft naar compliance met alle geldende nationale wetten op het gebied van dataprivacy, waaronder de goedkeuring en implementatie van onze bindende bedrijfsregels binnen de Europese Unie. Het wereldwijde complianceprogramma voor dataprivacy van NetApp bestaat ook uit de implementatie van eenduidige toe- en instemming, contractclausules volgens EU-normen, modelcontracten/overdrachtsovereenkomsten, privacyprincipes, privacyverklaringen, privacybeleid en landspecifieke registraties en vergunningen. Dit privacybeleid geldt voor de website www.netapp.com/nl en alle overige desbetreffende websites van NetApp.

Persoonlijke gegevens
NetApp verzamelt via zijn websites alleen persoonlijke gegevens over u, de gebruiker (bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) als u deze vrijwillig aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via aanmelding of deelname aan een enquête of prijsvraag), als u nadrukkelijk uw toestemming verleent of op basis van geldende wetten en voorschriften voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens.

Gebruiksdoel
Als u ons op vrijwillige basis persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze om te reageren op uw vragen, om uw bestellingen te verwerken, u aan te melden voor een evenement, informatie aan te bieden met betrekking tot producten, services en evenementen van NetApp, uw Community-, Support- en/of NOW-accounts te beheren, u de gelegenheid te bieden tot deelname aan enquêtes en prijsvragen, u in te schrijven voor cursussen van NetApp of om u toegang te geven tot aanvullende informatie of aanbiedingen. Om onze relatie met u als klant te onderhouden, kunnen wij bovendien:

  • persoonlijke gegevens opslaan en verwerken en deze delen met onze gelieerde ondernemingen wereldwijd zodat we een beter beeld krijgen van uw bedrijfsbehoeften en van de manier waarop we onze producten en services kunnen verbeteren;
  • persoonlijke gegevens gebruiken (of door derden laten gebruiken) om contact met u op te nemen over een aanbieding van NetApp die bij uw bedrijfsbehoeften past of om online enquêtes te houden die ons meer inzicht geven in de behoeften van onze klanten.

Als u aangeeft dat u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om onze klantrelatie met u te onderhouden (met name direct marketing of marktonderzoek), zullen we uw keuze respecteren. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden behalve aan de gelieerde ondernemingen van NetApp.

Informatie die we verzamelen en gebruiken
Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u als u zich aanmeldt bij NetApp. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, functie en andere contactgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt. Neem voor een volledige lijst met alle soorten gegevens die wij verzamelen en het gebruik van deze gegevens contact met ons op via privacy@netapp.com.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over degenen die met ons communiceren, waaronder e-mailadressen, gebruikersspecifieke informatie over de pagina's die bezoekers oproepen en informatie die door de bezoeker wordt verstrekt, zoals enquête-informatie en aanmeldingen op de website. Deze informatie wordt gebruikt voor het personaliseren van onze communicatie met u betreffende producten die relevant zijn voor uw behoeften en interesses. We proberen u informatie te geven die specifiek voor u belangrijk is in plaats van u te bestoken met informatie die voor u niet interessant of relevant is. Er worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonlijke gegevens van u verzameld, gebruikt, opgeslagen of verspreid. Ook nadat u toestemming hebt gegeven, kunt u te allen tijde aangeven dat u deze berichten niet meer wilt ontvangen door contact met ons op te nemen via privacy@netapp.com of door op onze link ‘Uitschrijven’ te klikken.

Wij gebruiken de door ons verzamelde informatie voor het verbeteren van onze webpagina's door hierin informatie op te nemen die relevant is voor onze klanten, om klanten op de hoogte te brengen van updates aan onze website, om contact op te nemen met klanten voor marketing- en verkoopdoeleinden (met inbegrip van bekendmakingen van productverbeteringen, garantieregelingen en vernieuwingen) die specifiek de behoeften en interesses van die klanten betreffen, om sollicitanten te benaderen en om te communiceren met onze partners. Deze informatie wordt zonder uw uitdrukkelijke toestemming om geen enkele zakelijke of commerciële reden gedeeld met andere organisaties.

Wanneer u het gedeelte Carrières van onze website bezoekt en/of solliciteert, kunnen uw sollicitatie en de aanvullende informatie die u verstrekt, worden gebruikt om uw vaardigheden en interesse voor carrièremogelijkheden bij NetApp te beoordelen en om te voldoen aan rapportageverplichtingen die voortvloeien uit de Amerikaanse wet of nationale wetten. Dit gebruik valt onder de aanvankelijke toestemming die u aan NetApp geeft. Als u ons systeem voor het volgen van sollicitanten wilt gaan gebruiken, vragen we uw toestemming voor het verzamelen, verwerken, opslaan, overdragen en verspreiden van uw persoonlijke gegevens voordat u deze invoert. We gebruiken uw gegevens om met u te communiceren en u op de hoogte te houden van carrièremogelijkheden.

NetApp gebruikt entiteiten van derden om in uw naam waardevolle services aan te bieden. Om deze services te kunnen aanbieden, moet u er uitdrukkelijk mee instemmen dat we uw persoonlijke gegevens delen met derden. Derden waarmee we uw gegevens delen, zijn eveneens gebonden aan alle geldende privacywetten, geheimhoudingsverplichtingen, de bindende bedrijfsregels van NetApp en dit privacybeleid. Al onze goedgekeurde externe providers worden grondig doorgelicht op hun naleving van de wetgeving op het gebied van de bescherming van data voordat ze als een externe provider worden geselecteerd. Voor een volledig overzicht van deze externe providers en de services die ze aanbieden kunt u contact met ons opnemen via privacy@netapp.com.

NetApp vult de verzamelde data aan met data die wordt ontvangen van externe bronnen door gebruik te maken van aanhechtservices of databrokers. De aanvullende data bestaat uit contact-, bedrijfs- en branchedata, alsook functies, afdelingen, adressen, telefoonnummers en geactualiseerde e-mailadressen. Als we de informatieverstrekker gebruiken via deze services, nemen we per e-mail contact met u op om ofwel uw uitdrukkelijke instemming voor het voortzetten van de marketing met u te verkrijgen of om uw uitdrukkelijke instructie tot verwijdering uit onze contactdatabase te krijgen (afhankelijk van het desbetreffende voorschrift op het gebied van dataprivacy). Neem voor meer informatie over aanvullende data en externe bronnen contact met ons op via privacy@netapp.com.

Het bedrijf zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming om welke reden dan ook geen persoonlijke gegevens met derden delen of verhandelen of deze aan derden verkopen of verhuren. Wilt u in de toekomst geen e-mails meer van ons ontvangen, ga dan naar het Subscripton Center van NetApp om u af te melden of om uw inschrijfvoorkeuren aan te passen: www.netapp.com/nl/forms/sp-update.aspx, of neem contact op via privacy@netapp.com. NetApp houdt zich aan de nationale vereisten voor het hanteren van de 'opt out'-regeling binnen de wettelijk toegestane termijn.

NetApp biedt ook een gedeeltelijke 'opt out'-mogelijkheid aan. Via deze mogelijkheid kunt u specifiek aangeven welke soorten gegevens u wel of niet aan ons wilt verstrekken. Neem voor meer informatie over het uitzonderen van bepaalde soorten gegevens contact met ons op via privacy@netapp.com.

Als u ons online uw postadres verstrekt en uw toestemming geeft, ontvangt u af en toe mailings van ons met informatie over nieuwe producten en services of toekomstige evenementen. Als u op een later tijdstip besluit dat u dergelijke mailings niet meer wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@netapp.com, een brief schrijven naar het postadres dat onder aan dit document wordt vermeld of ons benaderen via www.netapp.com/nl/forms/sp-update.aspx. Als u ons uw naam en adres doorgeeft, verwijderen we uw naam van alle lijsten die wij intern gebruiken en/of delen met andere niet-commerciële organisaties. NetApp houdt zich aan de nationale vereisten voor het implementeren van de 'opt out'-regeling binnen de wettelijk toegestane termijnen.

Als u ons online uw telefoonnummer verstrekt en uw toestemming geeft, kunnen we u bij gelegenheid bellen met informatie over nieuwe producten en services of toekomstige evenementen. Als u op een later tijdstip besluit dat u dergelijke oproepen niet meer wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@netapp.com, een brief schrijven naar het postadres dat onder aan dit document wordt vermeld of ons benaderen via www.netapp.com/nl/forms/sp-update.aspx. Als u ons uw naam en telefoonnummer doorgeeft, verwijderen we uw naam van alle lijsten die wij intern gebruiken en/of delen met andere niet-commerciële organisaties. NetApp houdt zich aan de nationale vereisten voor het implementeren van de 'opt out'-regeling binnen de wettelijk toegestane termijnen.

Klanten en sollicitanten kunnen verhinderen dat hun gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld en waarvoor toestemming is verleend door contact met ons op te nemen via privacy@netapp.com of door ons te benaderen via www.netapp.com/nl/forms/site-feedback.aspx.

Op verzoek biedt NetApp bezoekers de mogelijkheid om hun gegevens te laten verwijderen of corrigeren. Wilt u uw gegevens laten corrigeren, neem dan contact met ons op via privacy@netapp.com, schrijf een brief naar het adres onder aan dit document of benader ons via www.netapp.com/nl/forms/site-feedback.aspx. We zullen binnen de nationale termijnen op uw verzoek reageren; dit kan variëren van 5 tot 30 werkdagen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de doelen die worden beschreven in dit privacybeleid en/of in overeenstemming met toepasselijke federale, regionale, landelijke, staats- of lokale dataretentieregelgeving.
Maakt u gebruik van community's, blogs of chatrooms op websites van NetApp, dan moet u zich realiseren dat persoonlijke gegevens die u daar indient, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze forums en dat ze kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. NetApp is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u op deze forums verstrekt, tenzij deze zonder uw toestemming door NetApp zijn vrijgegeven.

Van elke bezoeker aan onze webpagina herkent onze webserver automatisch alleen de domeinnaam, maar niet het e-mailadres.

Doelbeperking
NetApp verzamelt, gebruikt of onthult de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen voor de doelen die aan u bekend zijn gemaakt, tenzij de onthulling:

  • inhoudt dat de persoonlijke gegevens worden gebruikt voor een aanvullend doel dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens werden verzameld;
  • noodzakelijk is om een contract met u voor te bereiden, te onderhandelen of ten uitvoer te brengen;
  • verplicht is volgens de wet of op instigatie van bevoegde overheids- of wetsinstanties;
  • noodzakelijk is om een juridische claim of verdediging neer te leggen respectievelijk te voeren;
  • noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals aanvallen op IT-systemen van NetApp.

Communicatie- of gebruiksgegevens
Via uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze website, worden uw communicatiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres) of gebruiksgegevens (bijvoorbeeld informatie over het begin, het einde en de omvang van elk bezoek en informatie over de telecommunicatiediensten waarvan u gebruik hebt gemaakt) technisch gegenereerd en deze kunnen eventueel verband houden met uw persoonlijke gegevens. Voor zover hiervoor een dwingende noodzaak bestaat, vindt de verzameling, verwerking en het gebruik van uw communicatie- of gebruiksgegevens plaats binnen het desbetreffende juridische raamwerk op het gebied van de bescherming van dataprivacy.

Niet-persoonlijke informatie die automatisch wordt verzameld
Als u onze websites gebruikt, kunnen wij automatisch (d.w.z. niet via aanmelding) niet-persoonlijke informatie (bijvoorbeeld het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de site werd doorgebracht en bekeken pagina's) verzamelen. Wij kunnen deze informatie gebruiken en met onze gelieerde ondernemingen wereldwijd delen om de relevantie van onze websites bij te houden en de prestaties of content hiervan te verbeteren.

'Cookies' - Informatie die automatisch wordt opgeslagen op uw computer
Voorkeurmanagement is het beheer van de natuurlijke voorkeur van een individu voor bepaalde onderwerpen, producten, behoeften en dergelijke. Om op maat met u te kunnen communiceren en er zeker van te zijn dat we voldoen aan uw specifieke behoeften en u niet overstelpen met ongewenste informatie, gebruiken we cookies voor het bijhouden van uw voorkeuren. Een cookie is een klein bestand met informatie dat door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u www.netapp.com/nl opnieuw bezoekt, herkent onze server de cookie, die ons informatie verschaft over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om automatische acceptatie te voorkomen. Als u ervoor kiest om geen cookies te ontvangen, kunt u toch de meeste functies van onze website gebruiken, onder meer voor het plaatsen van bestellingen.

Deze privacyverklaring betreft alleen het gebruik van voorkeurmanagement door deze website en strekt zich niet uit tot het gebruik van voorkeurmanagement door adverteerders. Wij werken samen met bedrijven zoals Adobe die cookies van derden en webbakens gebruiken voor het verzamelen van anonieme informatie met behulp waarvan wij onze content en de effectiviteit van advertenties kunnen meten en verbeteren. Adobe verzamelt en analyseert anonieme statistische informatie over gebruik- en volume onder onze gebruikers. Deze informatie wordt alleen in samengestelde vorm verzameld.

NetApp houdt zich aan alle wereldwijde voorschriften met betrekking tot het gebruik van cookies, waaronder de EU-richtlijn voor cookies. Bezoekers aan onze website wordt om toestemming gevraagd voordat we cookies op hun computer plaatsen. Voor gedetailleerde informatie over de manier waarop NetApp cookies gebruikt, raadpleegt u het NetApp-cookiebeleid.

Clear GIF's (webbakens, webbugs)
We maken gebruik van een softwaretechnologie genaamd clear GIF’s (ook bekend als webbakens of webbugs) naast andere technologieën zoals e-tags, en javascript waarmee we de content van onze websites beter kunnen beheren door te achterhalen welke content effectief is. Clear GIF's zijn piepkleine afbeeldingen met een unieke identificator die dezelfde functie hebben als cookies die worden gebruikt om de online bewegingen van internetgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen, worden clear GIF's (die zo klein zijn als een punt) onzichtbaar ingebed in webpagina's. Wij koppelen de informatie die door clear GIF's, e-tags of javascripts wordt verzameld niet aan persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten. Voor een gedetailleerde uitleg over de manier waarop NetApp clear GIF's en andere technologieën gebruikt, raadpleegt u het NetApp-cookiebeleid.

Kinderen
NetApp verzamelt geen persoonlijke gegevens van kinderen zonder vooraf de toestemming van hun ouders te vragen indien dit door de geldende wet verplicht is gesteld. Wij gebruiken of onthullen persoonlijke gegevens van een kind alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan, om toestemming van de ouders te vragen conform de plaatselijke wetgeving en voorschriften of om een kind te beschermen. Bij de definitie van 'kind' of 'kinderen' moet rekening worden gehouden met relevante wetten alsook met nationale en regionale culturele gebruiken.

Beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en ongeoorloofde onthulling of toegang, maakt NetApp gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Links naar andere websites
De websites van NetApp bevatten links naar andere websites. NetApp is niet verantwoordelijk voor de privacymethoden of de content van andere websites.

Schendingen van de databeveiliging
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik of onbedoeld verlies en vernietiging, heeft NetApp strenge veiligheidsmaatregelen en software voor het detecteren van intrusie geïmplementeerd om ons in te lichten wanneer er feitelijk of mogelijk in onze systemen wordt binnengedrongen. We hebben een beleid omtrent meldingen van databeveiligingsschendingen en een blokkadeplan geïmplementeerd. Verder is er/hebben we een incidentteam opgericht dat is getraind om onmiddellijk te reageren op onbevoegde toegangspogingen bij onze databases en systemen. Is er sprake van een inbreuk op de databeveiliging die negatieve gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke gegevens, dan stellen we u hiervan onmiddellijk na het vaststellen van deze inbreuk van op de hoogte.

Het recht om vergeten te worden
NetApp doet alles wat redelijk mogelijk is om ervoor te zorgen dat alle gegevens die u wilt laten verwijderen, ook daadwerkelijk worden verwijderd voor zover de bestaande technologie dit mogelijk maakt. Gegevens echter die u op onze websites plaatst en waarbij u ermee akkoord bent gegaan dat deze aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt, vallen buiten de gegevens die NetApp kan wissen. NetApp doet alles wat technisch mogelijk is om uw gegevens te wissen indien deze naar uw mening langer worden vastgehouden dan nodig is of als u uw toestemming voor het ontvangen van informatie van ons intrekt en gebruikmaakt van het recht om vergeten te worden. NetApp is echter niet in staat om uw gegevens te wissen indien:

  • dit technisch onmogelijk is;
  • dit om wettelijke redenen niet mag (volgens de plaatselijke wetgeving).

Niet volgen
NetApp ontvangt wellicht datalijsten die uw contactgegevens bevatten die afkomstig zijn van derden. In landen of regio's waar 'Niet volgen'-wetgeving van kracht is, zal NetApp, alvorens met u te communiceren, alle stappen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de lijsten die we hebben ontvangen, te vergelijken met de 'Niet volgen'-lijsten die verkrijgbaar zijn via overheidsinstanties. NetApp houdt zich aan alle 'Niet volgen'-voorschriften.

Vragen en opmerkingen
NetApp reageert op redelijke verzoeken om uw persoonlijke gegevens te controleren en te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Hebt u vragen of opmerkingen over het wereldwijde beleid van NetApp ten aanzien van de privacy van data (bijvoorbeeld een verzoek om uw persoonlijke gegevens te controleren en te actualiseren), laat het ons dan weten. U kunt contact met ons opnemen via het volgende adres of telefoonnummer.

NetApp B.V.
Boeingavenue 300 

1119 PZ Schiphol-Rijk

Wij zijn te bereiken via internet, telefonisch op +31 20 503 9600 of via staffingsupport@netapp.com (Engels) voor inlichtingen over vacatures.

Naarmate het internet, de technologie en onze systemen zich steeds verder ontwikkelen, zal ons wereldwijde privacybeleid ook verder worden ontwikkeld. We publiceren wijzigingen van ons wereldwijde beleid voor dataprivacy op deze pagina en zullen stappen ondernemen om u te informeren over belangrijke wijzigingen van dit beleid door een kennisgeving te publiceren op www.netapp.com/nl, of een e-mail te verzenden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven. U kunt ook een exemplaar van de bindende bedrijfsregels van NetApp aanvragen via privacy@netapp.com.