TRUSTe Europese Safe Harbor-certificering

Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2015

Onze websites (zoals hieronder gedefinieerd) maken gebruik van cookies om degenen die onze websites bezoeken een optimale ervaring te bieden door het verstrekken van persoonlijke gegevens, het definiëren van marketing-, verkoop-, product- en andere specifieke NetApp-gerelateerde voorkeuren en te helpen bij het verkrijgen van de juiste informatie. Informatie over cookies en gelijkaardige technologieën van NetApp en de manier waarop deze kunnen worden gebruikt en beheerd vindt u hieronder.

Hoe NetApp cookies gebruikt
Dit beleid beschrijft de manier waarop NetApp, onze partners en derden gebruik maken van cookies of gelijkaardige technologieën (zoals pixeltags, webbakens, GIF's, JavaScript en lokale storage). In de onderstaande toelichting op dit beleid zullen we deze cookies en gelijkaardige technologieën eenvoudig aanduiden als 'cookies'. We beschrijven ook welke opties u ter beschikking staan met betrekking tot cookies. Dit beleid betreft het gebruik door NetApp van cookies die worden gebruikt op de websites (mobiele websites en apps inbegrepen) die eigendom zijn van NetApp of die door NetApp worden beheerd (de 'websites').

In sommige gevallen gebruiken we cookies om gegevens te verzamelen die worden gedefinieerd als persoonlijke gegevens of die persoonlijke gegevens kunnen worden als we ze combineren met andere informatie. In dergelijke gevallen is behalve dit cookiebeleid van NetApp ook het beleid van NetApp op het gebied van gegevensprivacy van toepassing.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden (meestal bestaande uit letters en cijfers) die op uw computer, tablet, smartphone of een gelijkaardig apparaat worden geplaatst als u dit gebruikt om een website te bezoeken. Cookies worden veel door eigenaren van websites gebruikt om deze (beter) te laten werken, ze efficiënter te maken en analytische informatie te verzamelen.

Er zijn verschillende soorten cookies die wij en onze serviceproviders gebruiken op onze websites:

 • Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn nodig om onze websites te laten functioneren (bijvoorbeeld om u te laten inloggen op beveiligde gedeelten of om het gebruik van een winkelwagentje mogelijk te maken). Dankzij deze cookies kunt u de websites bekijken en de hierin opgenomen functies gebruiken. Door deze cookies uit te schakelen, worden de prestaties van de websites nadelig beïnvloed en kunnen bepaalde functies en services worden uitgeschakeld.
 • Analyse- en prestatiecookies Met behulp van deze cookies kunnen we activiteiten analyseren die plaatsvinden op onze websites en op andere websites, waar we content plaatsen om de manier te verbeteren waarop onze websites werken. Bijvoorbeeld: we kunnen dit soort cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat bezoekers de informatie waarnaar ze op onze websites op zoek zijn, snel kunnen vinden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het aantal bezoekers bij te houden en te analyseren hoe en wanneer ze onze websites gebruiken. Analysecookies dienen ook om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, zodat we deze kunnen verbeteren en we de content van onze websites beter kunnen afstemmen op degenen die zich met onze advertenties bezighouden.
 • Functionaliteitscookies Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen als u terugkeert naar onze websites. Hierdoor kunnen we onze content persoonlijk op u afstemmen, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld de door u gekozen taal of regio).
 • Advertentiecookies Deze cookies leggen uw online activiteiten vast, waaronder uw bezoeken aan onze websites, de pagina's die u hebt bezocht en de links en advertenties die u hebt aangeklikt. Dit dient onder meer om ervoor te zorgen dat de getoonde content op onze websites relevanter is voor u. Ook stelt dit ons en onze serviceproviders in staat om advertenties of andere berichten aan u te tonen die beter op uw interessesfeer zijn afgestemd. (Hierbij zijn ook andere partners betrokken zoals uitgevers, platforms voor datamanagement en platforms aan de vraagzijde die helpen bij het beheren van de data.) Als u bijvoorbeeld een pagina op een van onze websites bekijkt, kunnen we ervoor zorgen dat op onze websites of op andere websites een advertentie wordt getoond voor producten waarnaar op die pagina wordt verwezen of voor gelijkaardige producten en diensten. Wij en onze serviceproviders en partners kunnen ook andere gegevens koppelen aan informatie die door deze cookies wordt verzameld, waaronder informatie die wordt verkregen van derden, en deze informatie delen met derden om advertenties aan u te kunnen tonen.

Hoe verzamelt en gebruikt NetApp andere informatie?
Wij en onze serviceproviders gebruiken cookies voor uiteenlopende doeleinden, onder meer om:

 • Ons en derden te helpen bij het verzamelen van informatie over uw bezoeken aan de websites
 • Uw bestellingen te verwerken
 • Uw bezoekpatroon te analyseren zodat we onze websites kunnen verbeteren
 • Advertenties, berichten, sociale functies en content van ons en van derden op onze websites en op websites van derden te kunnen aanbieden die specifiek op uw interesses zijn afgestemd;
 • Uw taal- en andere voorkeuren te kunnen onthouden
 • U te helpen bij het vinden van de informatie waarnaar u op zoek bent
 • Te zorgen voor een veilige service voor online betalingen
 • Te meten hoeveel mensen onze websites bezoeken en op welke manier ze dat doen, om onze websites efficiënt te laten werken en een beter beeld te krijgen van de bezoekers van onze websites
 • Als u zich aanmeldt op een van onze websites (bijvoorbeeld de NetApp-community) of op een andere manier persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kunnen we deze gegevens koppelen aan andere informatie die we van of over u hebben verzameld of die u hebt verstrekt, informatie met betrekking tot uw gebruik van onze websites of informatie die we van of over u hebben gekregen van derden. We gebruiken deze gecombineerde gegevens voor marketing- en analysedoeleinden.

Hoe lang blijven cookies bewaard op de computer?
Sommige cookies werken vanaf het moment dat u een service van NetApp bezoekt tot het einde van die specifieke sessie. Deze cookies vervallen en worden automatisch verwijderd als u uw browser afsluit. Deze cookies worden sessiecookies genoemd.

Andere cookies worden ook tussen sessies op uw computer bewaard. Ze komen niet te vervallen als u uw browser afsluit. Deze cookies worden permanente cookies genoemd. Hoe lang een permanente cookie op uw computer wordt bewaard, varieert van de ene tot de andere cookie. Wij en anderen gebruiken permanente cookies om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld om uw voorkeuren op te slaan zodat ze bij uw volgende bezoek ter beschikking staan en om nauwkeuriger te kunnen bijhouden hoe vaak u onze websites bezoekt, hoe vaak u terugkeert, hoe uw bezoekfrequentie over langere tijd varieert en hoe effectief onze advertenties zijn.

Wie zet de cookies op de computer?
Cookies kunnen door NetApp als websiteoperator op uw computer worden gezet. Deze cookies worden 'first party'-cookies genoemd. Sommige cookies worden door een andere partij dan NetApp op uw computer gezet. Deze cookies worden 'third party'-cookies genoemd. Bijvoorbeeld: een partner van NetApp kan een 'third party'-cookie opslaan om online chatten mogelijk te maken.

Er kunnen ook cookies worden gebruikt die ons en derden vertellen wanneer u onze websites bezoekt en die duidelijker maken hoe u met e-mails, advertenties en andere content omgaat. Via cookies kan samengestelde en andere informatie die niet tot de persoonlijke gegevens behoort (zoals uw besturingssysteem, browserversie en de URL waar u vandaan komt, onder meer e-mails en advertenties) worden verzameld en gebruikt om de website beter te laten werken en inzicht te krijgen in patronen in het internetverkeer. Deze techniek telt het aantal bezoekers dat een specifieke website bezoekt vanuit specifieke banneradvertenties buiten de website van NetApp of houdt bij wie er op links of afbeeldingen heeft geklikt in e-mailnieuwsbrieven die van NetApp zijn ontvangen. Deze techniek wordt ook gebruikt om samengestelde statistieken te compileren over de manier waarop de websites van NetApp worden gebruikt, analyses te maken, ons te helpen bij het optimaliseren van onze websites en advertenties te kunnen aanbieden die op uw interessesfeer zijn afgestemd (zie ook hierna).

Hoe gebruikt NetApp online en mobiele reclame?
Wij en derden (technologiepartners en serviceproviders inbegrepen) maken gebruik van op interesses gebaseerde advertenties en gepersonaliseerde content waarvan wij en andere adverteerders denken dat ze u zullen interesseren. Voor zover andere leveranciers cookies gebruiken om deze diensten voor NetApp aan te bieden, heeft NetApp geen zeggenschap over het gebruik van deze technologie of de hieruit resulterende informatie, en NetApp is niet verantwoordelijk voor activiteiten of het beleid van deze derden.

Advertenties kunnen aan u worden getoond op basis van uw online of mobiel gedrag (op websites van NetApp en andere websites), uw zoekactiviteit, uw reacties op een van onze advertenties of e-mails, de pagina's die u bezoekt, uw algemene geografische locatie en andere gegevens. Deze advertenties kunnen worden getoond op onze websites of op websites van derden. De technologiepartners waarmee wij samenwerken om ons te helpen bij het plaatsen van op interesse gebaseerde advertenties zijn voor het grootste deel leden van zelfregulerende verenigingen zoals het Network Advertising Initiative (NAI) en de Digital Advertising Alliance (DAA). Voor websites die zijn gericht op personen die zich in de Europese Economische Zone bevinden, kunnen we samenwerken met technologiepartners die lid zijn van de European Digital Advertising Alliance (EDAA). Wellicht ziet u ook advertenties voor derden op websites van NetApp of op andere websites op basis van uw bezoeken aan en activiteiten op websites van NetApp en andere websites.

Wilt u in de toekomst geen e-mails meer van ons ontvangen, ga dan naar het abonnementencentrum van NetApp om u uit te schrijven of om uw abonnementsvoorkeuren aan te passen: www.netapp.com/nl/forms/sp-update.aspx. U kunt ook contact opnemen via privacy@netapp.com. NetApp houdt zich aan de nationale vereisten voor het hanteren van de 'opt out'-regeling binnen de wettelijk toegestane termijn.

Hoe kan ik cookies beheren?
U beslist zelf of u cookies accepteert of niet. NetApp houdt zich aan alle wereldwijde voorschriften met betrekking tot het gebruik van cookies. Indien dit volgens de plaatselijke wetgeving vereist is, wordt bezoekers aan onze websites gevraagd of ze ermee akkoord gaan dat er cookies in hun browsers worden geplaatst. Als u aangeeft dat u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, houdt NetApp zich hieraan en worden er geen cookies die wij persoonlijk beheren op uw computer opgeslagen. In landen waar een nadrukkelijke 'opt in'-regeling niet vereist is, bieden we u de gelegenheid om te allen tijde cookies te weren, anders plaatsen we cookies op uw computer om de hierboven vermelde redenen.

Het is belangrijk te onderstrepen dat NetApp de eerste multinational was die ervoor koos om de cookierichtlijn van de Europese Unie na te leven. Naarmate de wetgeving op het gebied van de bescherming van gegevens verandert, past NetApp zijn beleid, procedures en processen aan om de naleving van alle geldende wetten, voorschriften en richtlijnen te garanderen.

Hoe NetApp de wetgeving en voorschriften op het gebied van cookies naleeft
NetApp streeft ernaar om alle betreffende nationale wetten na te leven, los van ons hoofdkantoor. Wij nemen de privacy van onze medewerkers, klanten, potentiële klanten, leveranciers, partners en andere bezoekers aan onze websites zeer serieus en onderhouden de vereiste beleidsregels, procedures en processen om te waarborgen dat we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen en de privacy van alle gegevens wordt beschermd. Waar dit wettelijk verplicht wordt gesteld, vragen we nadrukkelijk om uw toestemming voordat we cookies op uw computer plaatsen. Indien nadrukkelijke toestemming wettelijk niet verplicht is, bieden we u de gelegenheid om cookies te weren. We plaatsen echter wel cookies op uw computer zoals hierboven aangegeven tot u besluit om uw toestemming in te trekken.

Privacy bij NetApp
Privacy staat bij NetApp hoog in het vaandel. Meer informatie over de manier waarop NetApp met privacy omgaat, vindt u in het NetApp-privacybeleid, of neem contact op met ons Legal Privacy Office op privacy@netapp.com.

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Hebt u vragen over de manier waarop NetApp gebruik maakt van cookies, neem dan contact op met NetApp via het onderstaande e-mailadres of stuur een e-mail naar privacy@netapp.com. Vermeld hierbij uw contactgegevens en de naam van de NetApp-website of -service en geef een gedetailleerde beschrijving van uw verzoek of zorg op het gebied van cookies.

NetApp, Inc.
ATTN: Legal Operations Privacy Group
Boeingavenue 300 Java Drive
Sunnyvale, CA 94089
Verenigde Staten

We kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen. In het gedeelte 'LAATST BIJGEWERKT' onder aan deze pagina ziet u wanneer dit beleid het laatst werd herzien. Wijzigingen aan deze aankondiging worden van kracht als we het herziene beleid bekend maken op of via onze websites.