שיעור של עד 143% תשואה על ההשקעה בעזרת MetroCluster

השגת זמינות מתמשכת של נתונים ליישומים קריטיים במחצית מהעלות, ובפשטות רבה יותר.

מידע נוסף

לקבל תובנות במהירות הבזק

מערך ה-Flash של NetApp מדגם EF550 מספק זמני השהיה של פחות מאלפית שניה עבור יישומים מונחי ביצועים.

מידע נוסף

Tech OnTap

FAS8000: Designed for performance from the ground up.

Read the article