NetApp יוצרת שיתוף פעולה בין ספקיות יישומים מובילות בתעשייה, אשר מתמחות בתוכנות עסקיות, תוכנות הנדסיות ופתרונות למסדי נתונים, ואשר היתרונות הגלומים בהם מתבטאים בצורה המיטבית דרך חידושי האחסון של NetApp. השותפות שלנו שמה את הדגש על אספקת הפתרון הטוב מסוגו אשר מתאים לך ביותר - במועד ובגבולות התקציב.

שיתופי הפעולה שלנו

מידע נוסף