מדיניות הפרטיות של NetApp

TRUSTe European Safe Harbor certification

עודכן לאחרונה: 17 בדצמבר, 2015

המחויבות של NetApp להגנה על פרטיות הנתונים
NetApp מחויבת לציית לכל החוקים החלים במדינות הרלוונטיות, שנועדו להגן על פרטיות הנתונים. NetApp מייחסת חשיבות עליונה להגנה על הפרטיות ולאבטחת הנתונים האישיים שלכם; לפיכך, אנו מנהלים את עסקינו תוך ציות לחוקים החלים בנושא פרטיות נתונים ואבטחת נתונים.

מדיניות פרטיות זו מפרטת את כללי המדיניות ואת שיטות העבודה של NetApp בתהליכי האיסוף, השימוש, העיבוד, האחסון, ההעברה והחשיפה של מידע שאנו עשויים לאסוף עליכם דרך האתרים והשירותים שלנו, לרבות וללא הגבלה, אתר האינטרנט או אתרי המשנה של www.netapp.com/il (לדוגמה, אתר הקהילות, אתר ההדרכות ואתר התמיכה שלנו). לפני השימוש באתרים ובשירותים שלנו, תתבקשו לאשר/להסכים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, ולהסכים לעיבוד מידע הנוגע לכם כמפורט כאן, ובכפוף לחוקים הרלוונטיים הקשורים להגנה על נתונים. האיסוף, השימוש, האחסון, ההעברה והחשיפה של הנתונים האישיים שלכם יתנהלו אך ורק בכפוף לתנאים שהסכמתם לקבל. לצורך מדיניות זו, הביטוי "נתונים אישיים" מתייחס גם ל"מידע המאפשר זיהוי אישי".

NetApp מחויבת לציית לכל חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים החלים במדינות השונות, לרבות אישור ואימוץ של כללי הארגון המחייבים (BCR) שלנו באיחוד האירופי. התוכנית הגלובלית של NetApp לציות לחוקי פרטיות הנתונים כוללת גם יישום של אישורים והסכמות שאינם משתמעים לשתי פנים, סעיפי חוזים סטנדרטיים של האיחוד האירופי, הסכמי העברה/חוזים לדוגמה, עקרונות פרטיות, הצהרות פרטיות, מדיניות פרטיות והפניות ורישומים ייחודיים לכל מדינה. מדיניות הפרטיות מכסה את אתרי www.netapp.com/il, ואת כל שאר אתרי NetApp הרלוונטיים

נתונים אישיים
NetApp לא תאסוף באמצעות אתרי האינטרנט שלנו נתונים אישיים שלכם (לדוגמה, שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני שלך), אלא אם כן תסכימו מרצונכם לספק לנו מידע זה (לדוגמה, דרך הרשמה, סקר, השתתפות בתחרות), תתנו את הסכמתכם המפורשת או ככל שמתירים החוקים והתקנות החלים שנועדו להגן על הנתונים האישיים שלכם.

מטרות השימוש
במקרה שתסכימו מרצונכם לספק לנו נתונים אישיים, אנו נשתמש בהם כדי להשיב לשאלות שלכם, לעבד הזמנות שלכם, לרשום אתכם לאירוע מסוים, לספק מידע הקשור למוצרים, לשירותים ולאירועים של NetApp, לנהל את חשבון הקהילה, התמיכה וחשבון NOW שלכם, להציע לכם להשתתף בסקרים ובתחרויות, להירשם לקורסי הדרכה של NetApp או להעניק לכם גישה למידע נוסף או למבצעים. כמו כן, כדי לתמוך בקשרי הלקוח שלנו אתכם:

  • אנו עשויים לאחסן נתונים אישיים ולשתף אותם עם חברות המסונפות לנו בכל העולם, כדי שנוכל להיטיב להבין מה דרוש לכם, וכיצד ביכולתנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו; לחלופין,
  • אנו (או צד שלישי מטעמנו) עשויים להשתמש בנתונים אישיים כדי ליצור אתכם קשר בנוגע להצעה של NetApp שתוכל לתמוך בצרכים העסקיים שלכם, או כדי לערוך סקרים מקוונים שמטרתם לסייע לנו להבין טוב יותר מה דרוש ללקוחות שלנו.

אם תבחרו לא לאפשר לנו להשתמש בנתונים האישיים שלכם לתמיכה בקשרי הלקוח שלנו (בעיקר בכל הקשור לשיווק ישיר או לסקרי שוק), אנו נכבד את החלטתכם. איננו מוכרים או משווקים בכל צורה שהיא את הנתונים האישיים שלכם לגורמי צד שלישי, למעט חברות המסונפות ל- NetApp‏.

המידע שאנו אוספים ומשתמשים בו
אנו אוספים מידע אישי שלכם כאשר אתם מבצע רישום באתר האינטרנט של NetApp‏. להלן דוגמאות למידע אישי: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שם חברה, תפקיד ופרטי קשר אחרים שתספקו לנו מרצונכם. לרשימה המלאה של כל מרכיבי הנתונים שאנו אוספים והשימוש בהם, פנו אלינו בכתובת privacy@netapp.com.

אנו אוספים נתונים אישיים על מי שמקיים אתנו תקשורת, כגון כתובת דואר אלקטרוני, מידע ספציפי למשתמש או הדפים שמשתמשים ניגשים אליהם או מבקרים בהם, וכן מידע שמספקיםלנו המבקרים מרצונם, כגון מידע הניתן בעת השתתפות בסקרים או בעת הרשמה לאתרים. אנו משתמשים במידע זה כדי להתאים אישית את התקשורת שלנו אתכם לגבי מוצרים המתאימים לצרכים ולתחומי העניין הספציפיים שלכם. במקום להכביד עליכם עם מידע לא רלוונטי או חסר עניין עבורכם, אנו משתדלים להתמקד במידע בעל חשיבות ספציפית עבורכם. לא יתבצעו איסוף, שימוש, גישה, אחסון ו/או הפצה של מידע אישי ללא אישורכם המפורש. בכל עת, גם לאחר שנתתם את הסכמתכם, תוכלו לפנות אלינו בכתובת privacy@netapp.com ולבקש שנפסיק לשלוח לכם תוכן מסוג זה, או ללחוץ על הקישור "ביטול מינוי".

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים כדי לשפר את התוכן המופיע בדפי האינטרנט שלנו ולהציג בהם מידע רלוונטי ללקוחותינו, כדי להודיע ללקוחות על עדכונים באתר, לפנות ללקוחות למטרות שיווק ומכירה (כולל הודעות על שיפורים במוצרים, מסמכי אחריות וחידושי מנוי) הקשורות לצרכים ולתחומי העניין הספציפיים שלהם, לאתר מועמדים למשרות פנויות ולקיים תקשורת עם השותפים שלנו. אנו לא משתפים מידע זה עם ארגונים אחרים לכל מטרה שהיא, מסחרית או עסקית, ללא קבלת הסכמתכם המפורשת מראש.

אם אתם מחפשים ו/או מגישים מועמדות למשרות בדף הצעות העבודה של אתר האינטרנט שלנו, אנו עשויים להשתמש בפרטי מועמדותכם ובכל מידע נוסף שתספקו לנו כדי להעריך את מידת התאמתכם למשרות פנויות ב- NetApp, בהסתמך על כישוריכם ותחומי העניין שלכם, וכן למטרות דיווח, בהתאם לדרישות החוק בארצות-הברית או במדינה רלוונטית אחרת. שימוש זה נכלל באישור הראשוני שאתם מעניקים ל- NetApp‏. בכניסה למערכת איתור המועמדים שלנו תתבקשו לתת לנו אישור לאסוף, להשתמש, לעבד, לאחסן, להעביר ולהפיץ את הנתונים האישיים שלכם לפני שתזינו נתונים אישיים. אנו משתמשים במידע כדי ליצור אתכם קשר ולדווח לכם על משרות פנויות.

NetApp אינה משתמשת בגורמי צד שלישי לצורך אספקת שירותים בעלי ערך בשמה. על מנת לספק לכם שירותים אלה, אנו זקוקים להסכמתכם המפורשת לשתף את הנתונים האישיים שלכם עם גורמים אלה. הגופים שעימם אנו משתפים את הפרטים שלכם יהיו מחויבים לכל חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים, לתנאי הסודיות, לכללי הארגון המחייבים (BCR) של NetApp ולמדיניות פרטיות זו. כל גורמי צד שלישי שאנו עובדים עימם עוברים בדיקה מקיפה כדי לוודא שהם מצייתים לחוקי ההגנה על נתונים, לפני שאנו בוחרים בהם כספק צד שלישי. לקבלת רשימה מלאה של גורמי צד שלישי אלה והשירותים שהם מספקים, צרו קשר בכתובת privacy@netapp.com.

בנוסף לפרטים ש-NetApp אוספת בעצמה היא משתמשת גם במידע ממקורות צד שלישי, המגיע לידיה דרך שירותי הצלבת מידע או ספקי נתונים. הנתונים המשלימים הנוספים מורכבים ממידע על אנשי קשר, חברה, תעשייה וכן תפקיד, מחלקה, כתובת, מספר טלפון וכתובות דואר אלקטרוני מעודכנות. כאשר נשתמש במידע שהגיע דרך שירותים אלה, ניצור אתכם קשר בדואר אלקטרוני כדי לבקשכם לומר לנו במפורש אם אתם מסכימים שנמשיך לשווק לכם מוצרים ושירותים, או אם אתם מבקשים שנפסיק, ואז נסיר אתכם ממסד נתוני אנשי הקשר שלנו, בכפוף לתקנות פרטיות הנתונים הרלוונטיות. לקבלת מידע נוסף על נתונים משלימים ועל מקורות צד שלישי, פנו אלינו בכתובת privacy@netapp.com.

החברה אינה משתפת, מוכרת, משכירה או סוחרת בנתונים אישיים עם גורמי צד שלישי למטרות קידום מכירות או למטרות אחרות של גורמים אלה, ללא הסכמתכם המפורשת. אם אינכם מעוניינים להמשיך לקבל מאתנו הודעות בדואר האלקטרוני, עברו למרכז המינויים של NetApp כדי לבטל את המינוי, או לעדכן את העדפות המינוי שלכם: www.netapp.com/il/forms/sp-update.aspx, כמו כן, ניתן לפנות אלינו גם בכתובת privacy@netapp.com. NetApp פועלת בהתאם לדרישות הייחודיות בכל מדינה בעת יישום הבקשה לביטול המינוי, במסגרת תקופות הזמן המותרות על פי החוק.

NetApp מציעה גם אפשרות ביטול מינוי חלקי. ביטול חלקי מאפשר לכם לבחור את מרכיבי הנתונים שברצונכם לספק, ואת אלה שאינכם מעוניינים לספק. למידע נוסף על ביטול ההסכמה לקבלת תוכן מסוים פנו אלינו בכתובת privacy@netapp.com.

אם תספקו לנו את כתובת הדואר שלכם באופן מקוון, בנוסף להסכמתכם, ייתכן שנשלח לכם בדואר מעת לעת מידע על מוצרים ושירותים חדשים, או על אירועים שיתקיימו בקרוב. אם לא תרצו לקבל בדואר תוכן מסוג זה בשלב כלשהו לאחר שנתתם את הסכמתכם, פנו אלינו בכתובת privacy@netapp.com, כתבו לנו לכתובת הדואר המופיעה בסוף מסמך זה או עברו לכתובת www.netapp.com/il/forms/sp-update.aspx. ציינו את שמכם וכתובתכם ואנו נסיר את שמכם מכל הרשימות שאנו משתמשים בהן בתוך הארגון, ו/או משתפים עם ארגונים לא מסחריים אחרים. NetApp פועלת בהתאם לדרישות הייחודיות בכל מדינה בעת יישום הבקשה לביטול המינוי במסגרת תקופות הזמן המותרות על פי החוק.

אם תמסרו לנו את מספר הטלפון שלכם דרך האינטרנט, ותתנו את הסכמתכם, ייתכן שתקבלו שיחות טלפון מאתנו בעניין מידע על מוצרים ושירותים חדשים, או על אירועים שיתקיימו בקרוב. אם לא תרצו לקבל שיחות טלפון כאלה בשלב כלשהו לאחר שנתתם את הסכמתכם, פנו אלינו בכתובת privacy@netapp.com, כתבו לנו לכתובת הדואר המופיעה בסוף מסמך זה או עברו לכתובת www.netapp.com/il/forms/sp-update.aspx. ציין את שמכם ומספר הטלפון שלכם ואנו נסיר את שמכם מכל הרשימות שאנו משתמשים בהן בתוך הארגון, ו/או משתפים עם ארגונים לא מסחריים אחרים. NetApp פועלת בהתאם לדרישות הייחודיות בכל מדינה בעת יישום הבקשה לביטול המינוי, במסגרת תקופות הזמן המותרות על פי החוק.

לקוחות ומועמדים לעבודה רשאים למנוע שימוש במידע שלהם לכל מטרה, למעט זו שלשמה נאסף המידע במקור ושעבורה הם נתנו את הסכמתם, באמצעות פנייה אלינו בכתובת privacy@netapp.com, או בכתובת www.netapp.com/il/forms/site-feedback.aspx.

עם קבלת הבקשה, NetApp מציעה למבקרים אפשרות למחוק מידע עליהם, או לתקן בו פרטים לא מדויקים. כדי לתקן את הפרטים שלכם, פנו אלינו בכתובת privacy@netapp.com, כתבו לנו לכתובת הדואר המופיעה בסוף מסמך זה או עברו לכתובת www.netapp.com/il/forms/site-feedback.aspx. אנו נגיב לבקשתכם במסגרת פרקי זמן המוגדרים לכל מדינה, בין 5 ל-30 ימי עסקים.

אנו נשמור את המידע האישי שלכם בפרק הזמן הדרוש למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, ו/או בכפוף לתקנות שמירת הנתונים החלות באזור, במדינה או בארץ הרלוונטיים. אם אתם משתמשים באתרים קהילתיים, בבלוגים או בחדרי צ'ט באתרי האינטרנט של NetApp, עליכם להיות מודעים לכך שמשתמשים אחרים בפורומים אלה עשויים לקרוא, לאסוף ולהשתמש בנתונים האישיים שאתם מוסרים שם, וכן ניתן להשתמש במידע זה לצורך משלוח הודעות ללא הסכמתכם. NetApp לא תישא באחריות לנתונים אישיים שתבחרו למסור בפורומים אלה, אלא אם המידע פורסם על ידי NetApp ללא הסכמתכם.

עבור כל מבקר בדף האינטרנט שלנו, שרת האינטרנט מזהה באופן אוטומטי רק את שם התחום של המבקר, אך לא את כתובת הדואר האלקטרוני שלו.

הגבלת מטרות השימוש
NetApp תאסוף, תשתמש או תחשוף נתונים אישיים שמסרתם באינטרנט רק למטרות שהוצהרו בפניכם, אלא אם כן החשיפה:

  • מהווה שימוש בנתונים האישיים למטרות אחרות, הקשורות קשר ישיר למטרה המקורית שלשמה הם נאספו.
  • נחוצה לצורך הכנה, משא-ומתן וחתימה של חוזה אתכם.
  • נדרשת על פי חוק או על ידי הרשויות המשפטיות או הממשלתיות המוסמכות.
  • נחוצה לצורך ביסוס או שימור של תביעה או הגנה משפטית.
  • נחוצה לצורך מניעת הונאה או עבירות אחרות, כגון התקפות מכוונות כלפי מערכות טכנולוגיות המידע של NetApp‏.

נתוני תקשורת או ניצולת
כאשר אתם משתמשים בשירותי הטלקומוניקציה לצורך גישה לאתר האינטרנט שלנו, נתוני התקשורת שלכם (למשל, כתובת פרוטוקול אינטרנט) או נתוני הצריכה (למשל, מידע על ההתחלה, הסיום ומשך הזמן של כל אירוע גישה, ומידע על שירותי הטלקומוניקציה שביקרת בהם) נוצרים בתהליכים טכניים, ועשויים להיות קשורים לנתונים אישיים. במידה שהצורך הכרחי, האיסוף, העיבוד והשימוש בנתוני הטלקומוניקציה או הצריכה שלכם יתרחשו ויתבצעו בכפוף לחוקים ולתקנות החלים, אשר עוסקים בהגנה על פרטיות הנתונים.

נתונים לא-אישיים הנאספים אוטומטית
כאשר אתם נכנס לאתרי האינטרנט שלנו, אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי (כלומר, לא דרך הרשמה) נתונים לא-אישיים (לדוגמה, סוג דפדפן האינטרנט ומערכת ההפעלה, שם התחום של אתר האינטרנט שדרכו הגעתם, מספר ביקורים, זמן ביקור ממוצע באתר, דפים שהוצגו). אנו עשויים להשתמש בנתונים הללו ולשתף אותם עם חברות המסונפות לנו בכל העולם, כדי לפקח על מידת הרלוונטיות של האתרים שלנו ולשפר את הביצועים או התוכן שלהם.

קובצי "Cookie‏" - מידע הנשמר אוטומטית במחשב
ניהול נטיות פירושו ניהול הנטייה הטבעית של אדם לסוג מסוים של תחומי עניין, מוצרים, צרכים וכן הלאה. כדי שנוכל להתאים את התוכן שאנו שולחים לכם ולוודא שאנו מתייחסים לצרכים הספציפיים שלכם ולא מציפים אתכם במידע לא רצוי, אנו משתמשים בקובצי Cookie לצורך ניהול נטיות. קובץ Cookie הוא פיסת מידע שדפדפן האינטרנט שלכם מאחסן בכונן הקשיח של המחשב שלכם. כאשר אתם חוזרים לבקר באתר www.netapp.com/il, השרת שלנו מזהה את קובץ ה-Cookie ומספק לנו מידע על ביקורכם האחרון. מרבית הדפדפנים מקבלים קובצי Cookie באופן אוטומטי, אך בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרות הדפדפן כך שימנע קבלה אוטומטית. אם תבחרו שלא לקבל קובצי Cookie‏, תוכלו בכל זאת להשתמש במרבית התכונות של אתר האינטרנט שלנו, כולל הזמנת פריטים.

הצהרת פרטיות זו כוללת את השימוש בניהול נטיות על ידי אתר זה בלבד, ואינה כוללת את השימוש בניהול נטיות על ידי מפרסמים אחרים. אנו משתפים פעולה עם חברות כגון Adobe‏, המשתמשות בקובצי Cookie של צד שלישי ובאלומות אינטרנט לצורך איסוף מידע אנונימי, המסייע לנו למדוד ולשפר את יעילות התוכן והפרסום שלנו. Adobe אוספת ומנתחת מידע אנונימי על שימוש ונתונים סטטיסטיים בכמויות גדולות של המשתמשים שלנו. נתונים אלה נאספים בצורה מצטברת בלבד.

NetApp מצייתת לכל התקנות העולמיות העוסקות בשימוש בקובצי Cookie‏, לרבות תקנת האיחוד האירופי בנוגע לקובצי Cookie‏. מבקרים באתר מתבקשים לתת את הסכמתם לפני שאנו מתחילים להשתמש בקובצי Cookie בהתקן שלכם. למידע מפורט על השימוש ש-NetApp עושה בקובצי Cookie‏, עיינו במדיניות קובצי ה-Cookie של NetApp‏.

תמונות Gif שקופות (אלומות אינטרנט/באגים באינטרנט)
אנו משתמשים בטכנולוגיית תוכנה הנקראת תמונות Gif שקופות (המכונה גם אלומות אינטרנט או באגים מקוונים) ובטכנולוגיות אחרות כגון e-Tags ו-JavaScript המודיעות לנו לאיזה תוכן יש השפעה יעילה, וכך מסייעות לנו לשפר את ניהול התוכן באתר. תמונות Gif שקופות‏ הם קובצי גרפיקה זעירים עם מזהה ייחודי, הפועלים באופן דומה לקובצי Cookie‏, אשר משמשים למעקב אחר התנועות המקוונות של משתמשי אינטרנט. בניגוד לקובצי Cookie‏ המאוחסנים בכונן הקשיח של מחשב המשתמש, תמונות Gif שקופות שגודלן בערך כגודל נקודה מוטבעות בדפי אינטרנט בצורה נסתרת. אנו לא מקשרים את המידע שנאסף דרך תמונות Gif שקופות‏, תגי e-Tags או JavaScript למידע המאפשר זיהוי אישי של לקוחותינו. למידע מפורט על השימוש ש-NetApp עושה בתמונות Gif שקופות ובטכנולוגיות אחרות, עיינו במדיניות קובצי ה-Cookie של NetApp‏.‏

ילדים
NetApp לא תאסוף באופן מודע נתונים אישיים על ילדים מבלי לדרוש מהם לבקש תחילה את רשות ההורים, ככל שהחוק דורש זאת. אנו נשתמש בנתונים אישיים של ילד או נחשוף אותם אך ורק ככל שהחוק מתיר זאת, כדי לבקש את הסכמת ההורים בכפוף לדרישות התקנות והחוק המקומיים, או כדי להגן על הילד. ההגדרה של "ילד" או "ילדים" צריכה להביא בחשבון את החוקים החלים, וכן מוסכמות תרבותיות אזוריות וארציות.

אבטחה
כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם מפני הרס, אובדן או שינוי הנגרמים בטעות או בניגוד לחוק, ומפני חשיפה או גישה מצד גורמים שאינם מורשים לכך, NetApp משתמשת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים

קישורים לאתרים אחרים
אתרי האינטרנט של NetApp מכילים קישורים לאתרים אחרים. NetApp לא תישא באחריות למנגנוני השמירה על הפרטיות או לתוכן של אתרים אחרים.

פגיעות באבטחת נתונים
כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם מפני גישה ושימוש בלתי-מורשים, או מפני אובדן או הרס הנגרמים בטעות, NetApp הטמיעה תוכנה המספקת בקרת אבטחה קפדנית ותכונת זיהוי פריצות, ומודיעה לנו על כל מקרה של פריצה ממשית או פוטנציאלית למערכות שלנו. הטמענו מדיניות יידוע על פריצה לנתונים ואת תוכנית התיקון, והקמנו צוות תגובה לתקריות שהוכשר להגיב מייד לכל גישה בלתי-מורשית למסדי הנתונים ולמערכות שלנו. בכל מקרה של פריצה למערך אבטחת הנתונים שתשפיע לרעה על הנתונים האישיים שלכם, תקבלו על כך הודעה בהקדם האפשרי מרגע זיהוי הפריצה.

הזכות להישכח
NetApp מחויבת לנקוט את כל הצעדים הסבירים הנחוצים כדי להבטיח שכל הנתונים שאתם מבקשים שיישכחו ושניתן למחוק בעזרת הטכנולוגיה הקיימת, אכן יימחקו ויישכחו. עם זאת, כל מידע שתפרסמו באתרים שלנו ותסכימו שיהיה ציבורי או זמין לגורמי צד שלישי נמצא מחוץ לתחום שליטתנו, ולא נוכל למחוק אותו. NetApp תעשה כל שביכולתה, במסגרת האילוצים הטכניים, למחוק את הנתונים שלכם, אם אתם סבורים שנעשה בהם שימוש במשך זמן רב מהנחוץ, או במקרה שתבטלו את הסכמתכם לקבל מידע מאתנו, ותבקשו להשתמש בזכות להישכח. עם זאת, NetApp לא תוכל למחוק את הנתונים, אם:

  • אין אפשרות טכנית לעשות זאת;
  • מסיבות משפטיות (במקרה שהחוק המקומי דורש ממנה לשמור אותם);

מניעת מעקב
NetApp עשויה לקבל מגורמי צד שלישי רשימות נתונים המכילות את פרטי הקשר שלכם. בארצות, במדינות או באזורים שבהם חלים חוקי מניעת מעקב תנקוט NetApp כל פעולה סבירה כדי לאמת את הרשימות שקיבלנו מול רשימות מניעת המעקב שניתן להשיג דרך סוכנויות ממשלתיות, לפני שניצור אתכם קשר. NetApp מצייתת לכל תקנות מניעת המעקב.

שאלות ותגובות
NetApp תגיב לבקשות סבירות שתגישו לבדיקת הנתונים האישיים שלכם, וכן לבקשות תיקון, שינוי או מחיקת אי-דיוקים. אם יש לכם שאלות או הערות לגבי מדיניות פרטיות הנתונים העולמית של NetApp‏ (לדוגמה, בקשה לבדוק ולעדכן את הנתונים האישיים שלכם), שלחו לנו את השאלות והמשוב שלכם. ניתן ליצור קשר באמצעות הכתובת או מספר הטלפון שלהלן.

NetApp, Inc.‎
רחוב אהרון ברט 18
פתח-תקוה 4951448

לפניות בנושא משרות פנויות, ניתן להשיג אותנו דרך האתר, בטלפון ‎+1 877 263 8277‎ או בכתובת staffingsupport@netapp.com.

ככל שרשת האינטרנט, הטכנולוגיות והמערכות שלנו מתבגרות, חלים שינויים במדיניות פרטיות הנתונים הגלובלית שלנו. אנו נפרסם שינויים במדיניות פרטיות הנתונים הגלובלית שלנו בדף זה, וכדי ליידע אתכם על שינויים מהותיים במדיניות נפרסם גם הודעה באתר www.netapp.com/il, או נשלח לכם הודעה בדואר האלקטרוני. בדקו דף זה באופן קבוע כדי שתהיו מעודכנים תמיד. תוכלו לבקש עותק של כללי הארגון המחייבים (BCR) של NetApp בפנייה לכתובת privacy@netapp.com