מדיניות הפרטיות של NetApp

TRUSTe European Safe Harbor certification

עודכן לאחרונה: 1 בינואר 2014

המחויבות של NetApp להגנה על פרטיות הנתונים
NetApp מחויבת לציית לכל החוקים החלים במדינות הרלוונטיות אשר נועדו להגן על פרטיות הנתונים. NetApp מייחסת חשיבות עליונה להגנה על הפרטיות והאבטחה של הנתונים האישיים שלך; לפיכך, אנו מנהלים את עסקינו תוך ציות לחוקים החלים בנושא פרטיות נתונים ואבטחת נתונים.

מדיניות פרטיות זו מפרטת את כללי המדיניות ושיטות העבודה של NetApp בתהליכי האיסוף, השימוש, העיבוד, האחסון, ההעברה והחשיפה של מידע שאנו עשויים לאסוף אודותיך דרך האתרים והשירותים שלנו, לרבות וללא הגבלה, אתר האינטרנט או אתרי המשנה של www.netapp.com/il‏, (לדוגמה, אתר הקהילות, אתר ההדרכות ואתר התמיכה שלנו). לפני השימוש באתרים ובשירותים שלנו, תתבקש לאשר/להסכים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו ולהסכים לעיבוד מידע אודותיך כמפורט כאן ובכפוף לחוקים הרלוונטיים הקשורים להגנה על נתונים. האיסוף, השימוש, האחסון, ההעברה והחשיפה של הנתונים האישיים שלך יתנהלו אך ורק בכפוף לתנאים הסכמת להם. לצורך מדיניות זו, הביטוי "נתונים אישיים" מתייחס גם ל"מידע המאפשר זיהוי אישי".

NetApp מצייתת לתקנות Safe Harbor של האיחוד האירופי וארה"ב, כפי שנקבעו על ידי משרד המסחר והיא חברה ברישיון בתוכנית הפרטיות TRUSTe. תוכנית TRUSTe מכסה אך ורק מידע אשר נאסף דרך אתר אינטרנט של NetApp ואינה מכסה מידע שעשוי להיאסף באמצעות תוכנות שהורדו מאתר זה. NetApp שבה ומחזקת את מחויבותינו לדרישות Safe Harbor מדי שנה.

יתרה מזאת, NetApp אינה מסתפקת באישור Safe Harbor של האיחוד האירופי וארה"ב. אנו מחויבים לציית לכל החוקים החלים במדינות הרלוונטיות אשר נועדו להגן על פרטיות הנתונים, כולל כולל אישורים/הסכמות שאינם משתמעים לשתי פנים, סעיפי חוזים סטנדרטיים של האיחוד האירופי, הסכמי העברה/חוזים לדוגמה, עקרונות פרטיות, הצהרות פרטיות, מדיניות פרטיות, רישומים והצהרות ספציפיים-למדינה וכללי החברה המחייבים (BCR‏). מדיניות הפרטיות מכסה את אתרי www.netapp.com/il, ואת כל שאר אתרי NetApp הרלוונטיים

נתונים אישיים
NetApp לא תאסוף באמצעות אתרי האינטרנט שלנו נתונים אישיים אודותיך (לדוגמה, שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני שלך), אלא אם כן תסכים מרצונך לספק לנו מידע זה (לדוגמה, דרך הרשמה, סקר, השתתפות בתחרות), תיתן את הסכמתך המפורשת או ככל שמתירים החוקים והתקנות החלים אשר נועדו להגן על הנתונים האישיים שלך.

מטרות שימוש
במקרה שתסכים מרצונך לספק לנו נתונים אישיים, אנו נשתמש בהם כדי להשיב לשאלות שלך, לעבד הזמנות שלך, לרשום אותך לאירוע מסוים, לספק מידע הקשור למוצרים, לשירותים ולאירועים של NetApp, לנהל את חשבון הקהילה, התמיכה וחשבון NOW שלך, להציע לך להשתתף בסקרים ובתחרויות, להירשם לקורסי הדרכה של NetApp או להעניק לך גישה למידע נוסף או למבצעים. כמו כן, כדי לתמוך בקשרי הלקוח שלנו איתך:

  • אנו עשויים לאחסן נתונים אישיים ולשתף אותם עם חברות המסונפות לנו בכל העולם כדי שנוכל להיטיב להבין מהם צרכיך וכיצד ביכולתנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו; לחלופין,
  • אנו (או צד שלישי מטעמינו) עשויים להשתמש בנתונים אישיים כדי ליצור איתך קשר בנוגע להצעה של NetApp שתוכל לתמוך בצרכים העסקיים שלך או כדי לערוך סקרים מקוונים שמטרתם לסייע לנו להבין טוב יותר מהם צורכי הלקוחות שלנו.

אם תבחר לא לאפשר לנו להשתמש בנתונים האישיים שלך לתמיכה בקשרי הלקוח שלנו (בעיקר בכל הקשור לשיווק ישיר או לסקרי שוק), אנו נכבד את החלטתך. איננו מוכרים או משווקים בכל צורה שהיא את הנתונים האישיים שלך לגורמי צד שלישי, למעט חברות המסונפות ל- NetApp‏.

המידע שאנו אוספים ומשתמשים בו
אנו אוספים ממך מידע אישי כאשר אתה מבצע רישום באתר אינטרנט של NetApp‏. להלן דוגמאות למידע אישי: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שם חברה, תפקיד ופרטי קשר אחרים שתספק לנו מרצונך. לרשימה המלאה של כל מרכיבי הנתונים שאנו אוספים והשימוש בהם, פנה אלינו בכתובת privacy@netapp.com‏.

אנו אוספים נתונים אישיים על מי שמקיים אתנו תקשורת, כגון כתובת דואר אלקטרוני, מידע ספציפי למשתמש או הדפים שמשתמשים ניגשים אליהם או מבקרים בהם וכן מידע שנותנים לנו המבקרים מרצונם, כגון מידע הניתן בעת השתתפות בסקרים או בעת הרשמה לאתרים. אנו משתמשים במידע זה כדי להתאים אישית את התקשורת שלנו איתך לגבי מוצרים המתאימים לצרכים ולתחומי העניין הספציפיים שלך. במקום להכביד עליך עם מידע לא רלוונטי או נטול עניין עבורך, אנו משדתלים להתמקד במידע בעל חשיבות ספציפית עבורך. לא יתבצעו איסוף, שימוש, גישה, אחסון ו/או הפצה של מידע אישי ללא אישורך המפורש. בכל עת, גם לאחר שנתת את הסכמתך, תוכל לפנות אלינו בכתובת privacy@netapp.com ולבקש שנפסיק לשלוח לך תוכן מסוג זה או ללחוץ על הקישור "ביטול מינוי".

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים כדי לשפר את התוכן המופיע בדפי האינטרנט שלנו ולהציג בהם מידע רלוונטי ללקוחותינו, כדי להודיע ללקוחות על עדכונים באתר, כדי לפנות ללקוחות למטרות שיווק ומכירה (כולל הודעות על שיפורים במוצרים, מסמכי אחריות וחידושי מנוי) אשר קשורות לצרכים ולתחומי העניין הספציפיים שלהם, כדי לעקוב אחרי מועמדים למשרות פנויות וכדי לקיים תקשורת עם השותפים שלנו. אנו לא משתפים מידע זה עם ארגונים אחרים לכל מטרה שהיא, מסחרית או עסקית, ללא קבלת הסכמתך המפורשת מראש.

אם אתה מחפש ו/או מגיש מועמדות למשרות בדף הצעות העבודה של אתר האינטרנט שלנו, אנו עשויים להשתמש בפרטי מועמדותך ובכל מידע נוסף שתספק לנו כדי להעריך את מידת התאמתך למשרות פנויות ב- NetApp בהסתמך על כישוריך ותחומי העניין שלך, וכן למטרות דיווח, בהתאם לדרישות החוק בארה"ב או במדינה רלוונטית אחרת. שימוש זה מכוסה באישור הראשוני שאתה מעניק ל- NetApp‏. כאשר תיכנס למערכת איתור המועמדים שלנו, תתבקש לתת לנו אישור לאסוף, להשתמש, לעבד, לאחסן, להעביר ולהפיץ את הנתונים האישיים שלך לפני שתזין נתונים אישיים. אנו משתמשים במידע כדי ליצור עמך קשר ולדווח לך על משרות פנויות.

NetApp אינה משתמשת בגורמי צד שלישי לצורך אספקת שירותים בעלי ערך בשמה. על מנת לספק לך שירותים אלה, אנו זקוקים להסכמתך המפורשת לשתף את נתוניך האישיים עם גורמים אלה. הגופים שעמם אנו משתפים את הפרטים שלך יהיו מחויבים לכל חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים, לתנאי הסודיות ולמדיניות פרטיות זו. כל גורמי הצד השלישי שאנו עובדים עמם עוברים בדיקה מקיפה כדי לוודא שהם מצייתים לחוקי ההגנה על נתונים לפני שאנו בוחרים בהם כספק צד שלישי. לקבלת רשימה מלאה של גורמי צד שלישי אלה והשירותים שהם מספקים, צור עמנו קשר בכתובת privacy@netapp.com.

בנוסף לפרטים שהיא אוספת בעצמה, NetApp משתמשת גם במידע ממקורות צד שלישי המגיע לידיה דרך שירותי הצלבת מידע או ספקי נתונים. הנתונים המשלימים הנוספים מורכבים ממידע על אנשי קשר, חברה, תעשייה וכן תפקיד, מחלקה, כתובת, מספר טלפון וכתובות דואר אלקטרוני מעודכנות. כאשר נשתמש במידע שהגיע דרך שירותים אלה, ניצור עמך קשר בדואר אלקטרוני כדי לבקש ממך לומר לנו מפורשות אם אתה מסכים שנמשיך לשווק לך מוצרים ושירותים או אם אתה מבקש שנפסיק ונסיר אותך ממסד נתוני אנשי הקשר שלנו, בכפוף לתקנות פרטיות הנתונים הרלוונטיות. לקבלת מידע נוסף על נתונים משלימים ועל מקורות צד שלישי, פנה אלינו בכתובת privacy@netapp.com.

החברה לא משתפת, מוכרת, משכירה או סוחרת בנתונים אישיים עם גורמי צד שלישי למטרות קידום מכירות או למטרות אחרות של גורמים אלה, ללא הסכמתך המפורשת.

אם אינך מעוניין להמשיך לקבל מאתנו הודעות בדואר האלקטרוני, עבור למרכז המינויים של NetApp כדי לבטל את המינוי או לעדכן את העדפות המינוי שלך: www.netapp.com/il/forms/sp-update.aspx‏. כמו כן, ניתן לפנות אלינו גם בכתובת privacy@netapp.com‏. NetApp פועלת בהתאם לדרישות ספציפיות-למדינה ביישום הבקשה לביטול המינוי במסגרת תקופות הזמן המותרות על פי החוק.

NetApp גם מציעה אפשרות ביטול מינוי חלקי. ביטול חלקי מאפשר לך לבחור את מרכיבי הנתונים שברצונך לספק ואת אלה שאינך מעוניין לספק. למידע נוסף על ביטול ההסכמה לקבלת תוכן מסוים פנה אלינו בכתובת privacy@netapp.com.

אם תספק לנו את כתובת הדואר שלך באופן מקוון, בנוסף להסכמתך, ייתכן שנשלח לך בדואר מעת לעת מידע על מוצרים ושירותים חדשים או על אירועים שיתקיימו בקרוב. אם לא תרצה לקבל בדואר תוכן מסוג זה בשלב כלשהו לאחר שנתת את הסכמתך, פנה אלינו בכתובת privacy@netapp.com, כתוב לנו לכתובת הדואר המופיעה בסוף מסמך זה או עבור לכתובת www.netapp.com/il/forms/sp-update.aspx. ציין את שמך וכתובתך ואנו נסיר את שמך מכל הרשימות שאנו משתמשים בהן בתוך הארגון ו/או משתפים עם ארגונים לא מסחריים אחרים. NetApp פועלת בהתאם לדרישות ספציפיות-למדינה ביישום הבקשה לביטול המינוי במסגרת תקופות הזמן המותרות על פי החוק.

אם תמסור לנו את מספר הטלפון שלך דרך האינטרנט, ותיתן את הסכמתך, ייתכן שתקבל שיחות טלפון מאתנו עם מידע על מוצרים ושירותים חדשים או על אירועים שיתקיימו בקרוב. אם לא תרצה לקבל שיחות טלפון כאלו בשלב כלשהו לאחר שנתת את הסכמתך, פנה אלינו בכתובת privacy@netapp.com, כתוב לנו לכתובת הדואר המופיעה בסוף מסמך זה או עבור לכתובת www.netapp.com/il/forms/sp-update.aspx. ציין את שמך ומספר הטלפון שלך ואנו נסיר את שמך מכל הרשימות שאנו משתמשים בהן בתוך הארגון ו/או משתפים עם ארגונים לא מסחריים אחרים. NetApp פועלת בהתאם לדרישות ספציפיות-למדינה ביישום הבקשה לביטול המנוי במסגרת תקופות הזמן המותרות על פי החוק.
איננו פועלים בשיתוף עם חברות המנהלות שרתי פרסומות וגם אין לנו קשרים מיוחדים עם חברות כאלו.

לקוחות ומועמדים לעבודה רשאים למנוע שימוש במידע שלהם לכל מטרה, למעט זו שלשמה נאסף המידע במקור ושבשבילה הם נתנו את הסכמתם על-ידי פנייה אלינו בכתובת privacy@netapp.com או בכתובת www.netapp.com/il/forms/site-feedback.aspx.

עם קבלת הבקשה, NetApp מציעה למבקרים אפשרות למחוק או לתקן מידע שלהם או לתקן פרטים לא מדויקים. כדי לתקן את הפרטים שלך, פנה אלינו בכתובת privacy@netapp.com, כתוב לנו לכתובת הדואר המופיעה בסוף מסמך זה או עבור לכתובת www.netapp.com/il/forms/site-feedback.aspx. אנו נגיב לבקשתך במסגרת פרקי זמן המוגדרים הספציפיים-למדינה, אשר נעים בין 5 ל-30 ימי עסקים.

אם אתה משתמש באתרים קהילתיים, בבלוגים או בחדרי צ'אט באתרי האינטרנט של NetApp, עליך להיות מודע לכך שמשתמשים אחרים בפורומים אלה עשויים לקרוא, לאסוף ולהשתמש בנתונים האישיים שאתה מוסר שם, וכן ניתן להשתמש במידע זה לצורך משלוח הודעות ללא הסכמתך. NetApp לא תישא באחריות לנתונים אישיים שתבחר למסור בפורומים אלה, אלא אם המידע פורסם על ידי NetApp ללא הסכמתך.

עבור כל מבקר בדף האינטרנט שלנו, שרת האינטרנט מזהה באופן אוטומטי רק את שם התחום של המבקר, אך לא את כתובת הדואר האלקטרוני שלו.

הגבלת מטרות שימוש
NetApp תאסוף, תשתמש או תחשוף נתונים אישיים שמסרת באינטרנט רק למטרות שהוצהרו בפניך, אלא אם כן חשיפתם:

  • הינה שימוש בנתונים האישיים למטרות אחרות הקשורות קשר ישיר למטרה המקורית שלשמה הם נאספו
  • נחוצה לצורך הכנה, משא ומתן וחתימה של חוזה עמך
  • נדרשת על-פי חוק או על-ידי הרשויות המשפטיות או הממשלתיות המוסמכות
  • נחוצה לצורך ביסוס או שימור של תביעה או הגנה משפטית
  • נחוצה לצורך מניעת הונאה או עבירות אחרות, כגון התקפות מכוונות כלפי מערכות טכנולוגיות המידע של NetApp‏.

נתוני תקשורת או ניצולת
כאשר אתה משתמש בשירותי הטלקומוניקציה לצורך גישה לאתר האינטרנט שלנו, נתוני התקשורת שלך (למשל, כתובת פרוטוקול אינטרנט) או נתוני הצריכה (למשל, מידע על ההתחלה, הסיום ומשך הזמן של כל אירוע גישה, ומידע על שירותי הטלקומוניקציה שביקרת בהם) נוצרים בתהליכים טכניים ועשויים להיות קשורים לנתונים אישיים. במידת הצורך ההכרחי, האיסוף, העיבוד והשימוש בנתוני הטלקומוניקציה או הצריכה שלך יתרחשו ויתבצעו בכפוף לחוקים ולתקנות החלים אשר עוסקים בהגנה על פרטיות הנתונים.

נתונים לא אישיים הנאספים אוטומטית
כאשר אתה נכנס לאתרי האינטרנט שלנו, אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי (כלומר, לא דרך הרשמה) נתונים לא אישיים (לדוגמה, סוג דפדפן האינטרנט ומערכת ההפעלה, שם התחום של אתר האינטרנט שדרכו הגעת, מספר ביקורים, זמן ביקור ממוצע באתר, דפים שהוצגו). אנו עשויים להשתמש בנתונים הללו ולשתף אותם עם חברות המסונפות לנו בכל העולם כדי לפקח על מידת הרלוונטיות של האתרים שלנו ולשפר את הביצועים או התוכן שלהם.

קובצי "Cookie‏" - מידע אשר נשמר אוטומטית במחשב
ניהול נטיות פירושו ניהול הנטייה הטבעית של אדם לסוג מסוים של תחומי עניין, מוצרים, צרכים וכן הלאה. כדי שנוכל להתאים את התוכן שאנו שולחים לך ולוודא שאנו מתייחסים לצרכים הספציפיים שלך ולא מציפים אותך במידע לא רצוי, אנו משתמשים בקובצי Cookie לצורך ניהול נטיות. קובץ Cookie הוא פיסת מידע שדפדפן האינטרנט שלך מאחסן בכונן הקשיח של המחשב שלך. כאשר אתה חוזר לבקר באתר www.netapp.com/il, השרת שלנו מזהה את קובץ ה- Cookie ומספק לנו מידע על ביקורך האחרון. מרבית הדפדפנים מקבלים קובצי Cookie באופן אוטומטי, אך בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרות הדפדפן כך שימנע קבלה אוטומטית. אם תבחר שלא לקבל קובצי Cookie‏, עדיין תוכל להשתמש במרבית התכונות של אתר האינטרנט שלנו, כולל הזמנת פריטים.

הצהרת פרטיות זו מכסה את השימוש בניהול נטיות על ידי אתר זה בלבד ואינה מכסה את השימוש בניהול נטיות על ידי מפרסמים אחרים. אנו משתפים פעולה עם חברות כגון Adobe‏, אשר משתמשות בקובצי Cookie של צד שלישי ובאלומות אינטרנט לצורך איסוף מידע אנונימי המסייע לנו למדוד ולשפר את יעילות התוכן והפרסום שלנו. Adobe אוספת ומנתחת מידע אנונימי על שימוש ונתונים סטטיסטיים בכמויות גדולות של המשתמשים שלנו. נתונים אלו נאספים בצורה מצטברת בלבד.

NetApp מצייתת לכל התקנות העולמיות העוסקות בשימוש בקובצי Cookie‏, לרבות תקנת האיחוד האירופי בנוגע לקובצי Cookie‏. מבקרי האתר מתבקשים לתת את הסכמתם לפני שאנו מתחילים להשתמש בקובצי Cookie בהתקן שלך. למידע מפורט על השימוש ש- NetApp עושה בקובצי Cookie‏, עיין במדיניות קובצי ה- Cookie של NetApp‏

תמונות Gif שקופות (אלומות אינטרנט/באגים באינטרנט)
אנו משתמשים בטכנולוגיית תוכנה הנקראת תמונות Gif שקופות (המכונה גם אלומות אינטרנט או באגים מקוונים) והיא מודיעה לנו לאיזה תוכן יש השפעה יעילה וכך מסייעת לנו לשפר את ניהול התוכן באתר. תמונות Gif שקופות‏ הם קובצי גרפיקה זעירים עם מזהה ייחודי, הפועלים באופן דומה לקובצי Cookie‏, אשר משמשים למעקב אחר התנועות המקוונות של משתמשי אינטרנט. בניגוד לקובצי Cookie‏, המאוחסנים בכונן הקשיח של מחשב המשתמש, תמונות Gif שקופות, שגודלן בערך כגודל נקודה, מוטבעות בדפי אינטרנט בצורה נסתרת. אנו לא מקשרים את המידע שנאסף על ידי תמונות Gif שקופות‏ למידע המאפשר זיהוי אישי של לקוחותינו. למידע מפורט על השימוש ש- NetApp עושה בתמונות Gif שקופות, עיין במדיניות קובצי ה- Cookie של NetApp

ילדים
NetApp לא תאסוף במודע נתונים אישיים על ילדים מבלי לדרוש מהם לבקש תחילה את רשות ההורים ככל שהחוק דורש זאת. אנו נשתמש או נחשוף נתונים אישיים של ילד אך ורק ככל שהחוק מתיר זאת, כדי לבקש את הסכמת ההורים בכפוף דרישות החוק והתקנות המקומיים או כדי להגן על הילד. ההגדרה של "ילד" או "ילדים" צריכה לקחת בחשבון את החוקים החלים כמו גם מוסכמות תרבותיות אזוריות וארציות.

אבטחה
כדי להגן על הנתונים האישיים שלך מפני הרס, אובדן או שינוי הנגרמים בטעות או בניגוד לחוק ומפני חשיפה או גישה בידי גורמים שאינם מורשים לכך, NetApp משתמשת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים.

קישורים לאתרים אחרים
אתרי האינטרנט של NetApp מכילים קישורים לאתרים אחרים. NetApp לא תישא באחריות למנגנוני השמירה על הפרטיות או לתוכן של אתרים אחרים.

פגיעות באבטחת נתונים
כדי להגן על הנתונים האישיים שלך מפני גישה ושימוש בלתי מורשים, או מפני אובדן או הרס הנגרמים בטעות, NetApp הטמיעה תוכנה המספקת בקרת אבטחה קפדנית ותכונת זיהוי פריצות אשר מודיעה לנו על כל מקרה של פריצה ממשית או פוטנציאלית למערכות שלנו. הטמענו מדיניות ידוע על פריצה לנתונים ואת תכנית התיקון והקמנו צוות תגובה לתקריות אשר הוכשר להגיב מיד לכל גישה לא מורשית למסדי הנתונים ולמערכות שלנו. בכל מקרה של פריצה למערך אבטחת הנתונים אשר ישפיע לרעה על הנתונים האישיים שלך, תקבל על כך הודעה בהקדם האפשרי מרגע זיהוי הפריצה.

הזכות להישכח
NetApp מחויבת לנקוט את כל הצעדים הסבירים הנחוצים כדי להבטיח שכל הנתונים שתבקש שיישכחו ושניתן למחוק בעזרת הטכנולוגיה הקיימת אכן יימחקו ויישכחו. עם זאת, כל מידע אשר תפרסם באתרים שלנו ותסכים שיהיה ציבורי או זמין לגורמי צד שלישי, נמצא מחוץ לתחום שליטתנו ולא נוכל למחוק אותו. NetApp תעשה כל שביכולתה, במסגרת האילוצים הטכניים, למחוק את הנתונים שלך אם אתה סבור כי נעשה בהם שימוש למשך זמן ארוך מהנחוץ או במקרה שתבטל את הסכמתך לקבל מידע מאתנו ותבקש להשתמש בזכות להישכח. עם זאת, NetApp לא תוכל למחוק את הנתונים אם:

  • אין אפשרות טכנית לעשות זאת;
  • מסיבות משפטיות (במקרה שהחוק המקומי דורש ממנה לשמור אותם);

מניעת מעקב
NetApp עשויה לקבל מגורמי צד שלישי רשימות נתונים המכילות את פרטי הקשר שלך בארצות, במדינות או באזורים שבהם חלים חוקי מניעת מעקב, תנקוט NetApp כל פעולה סבירה כדי לאמת את הרשימות שקיבלנו מול רשימות מניעת המעקב שניתן להשיג דרך סוכנויות ממשלתיות לפני שניצור עמך קשר. NetApp מצייתת לכל תקנות מניעת המעקב.

שאלות ותגובות
NetApp תגיב לפניות סבירות שתגיש בבקשה לבדוק את הנתונים האישיים שלך ולתקן, לשנות או למחוק אי דיוקים. אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות פרטיות הנתונים העולמית של NetApp‏ (לדוגמה, בקשה לבדוק ולעדכן את הנתונים האישיים שלך), שלח לנו את השאלות והמשוב שלך. ניתן ליצור עמנו קשר דרך הכתובת או מספר הטלפון הבאים.

NetApp, Inc.‎
רחוב אהרון ברט 18
פתח - תקוה 49514, ישראל

לפניות בנושא משרות פנויות, ניתן להשיג אותנו דרך האתר, בטלפון ‎+1 877 263 8277, או בכתובת staffingsupport@netapp.com.

בדיוק כפי שרשת האינטרנט, הטכנולוגיות והמערכות שלנו מתבגרות, כך גם מדיניות פרטיות הנתונים הגלובלית שלנו. אנו נפרסם את השינויים במדיניות הנתונים הגלובלית שלנו בדף זה. בדוק דף זה באופן קבוע כדי להישאר מעודכן.