שם משווק Country רמת משווק מורשה שירותים מקצועיים מורשה שירותי תמיכה מומחה פתרונות
Ankor Computing Infrastructures Ltd. Israel Star
E&M Computing Ltd Israel Platinum

Yes

Harel Information Technologies Israel Platinum

Yes

We! Israel Platinum