שם משווק רמת משווק מורשה שירותים מקצועיים מורשה שירותי תמיכה מומחה פתרונות
012 Smile Telecom Ltd. Silver
Ankor Computing Infrastructures Ltd. Star
Btech Silver
Bynet Data Communications Ltd. Silver

Yes

Bynet Semech Silver
CAV Systems Silver
E&M Computing Ltd Platinum

Yes

Harel Information Technologies Platinum

Yes

Meteorit Silver
Omnitech Silver
PurePeak Ltd. Silver
Taldor Gold
We! Platinum