יתרון השימוש לפי דרישה

יתרון השימוש לפי דרישה ייחודי לפתרון 'תשלום לפי שימוש' של NetApp. הוא מסייע לך לשדרג את קיבולת האחסון במהירות וביעילות, ובה בעת מגביל את העלות לפי ניצולת האחסון.

באמצעות הפיכת הוצאות התפעול להוצאות הון, באפשרותך להקצות מחדש תקציבי הון לטובת השקעות IT נוספות, ועדיין לעמוד בדרישות האחסון לתקופה הקרובה.

יתרון השימוש לפי דרישה מאפשר להתקין מראש את מערכת האחסון כך שתהיה זמינה לשימוש מיידי ותעמוד בדרישות הקיבולת המתוכננות והבלתי צפויות. החל מהיום הראשון, מספקת המערכת כמות בסיסית של נפח אחסון כדי לעמוד בדרישות לתקופה הקרובה וקיבולת רזרבית נוספת כדי לעמוד בעומסים ובצמיחה העתידית.

יתרון השימוש לפי דרישה מתעלה על המודלים המסורתיים מכיוון שהוא מייעל את מנגנון הרכישה של אחסון מצטבר. אין משא ומתן על המחיר, אין צורך לאשר חוזה חדש ואין תהליך רכישה ממושך.

יתרון השימוש לפי דרישה הוא פתרון האחסון 'תשלום לאחר שימוש' של NetApp. הוא מספק את ההחזר הטוב ביותר על ההשקעה ויוצר התאמה הדוקה בין העלויות לניצולת האחסון בפועל.

למידע נוסף על אודות On Demand Advantage.