CIO/LinkedIn Report

?האם יש לך אסטרטגיית ענן ברמה ארגונית

מחשוב הענן חווה צמיחה מסיבית - תוצאה ישירה של היתרונות הכלכליים והגמישות שהוא מציע. מרבית ארגוני ה- IT יוותרו בסופו של דבר עם שילוב של ענן פרטי וציבורי. פיתוח אסטרטגיית ענן ברמה ארגונית, במיוחד עבור החלטות הנוגעות בתשתית כגון מערכות האחסון, חשובה מאוד ועשויה לשפר באופן ניכר את התועלת, במיוחד בסביבת ענן פרטי.

פרטים ליצירת קשר * שדה חובה