אנשי קשר דוברות ויח"צ

PR IL

Liz Rozenblat
Shachar Marketing Communication ltd.
972-3-5046111
liz@shachar-mc.co.il

NetApp EMEA PR

Heike Stautner
+49.89.230 877-20
heike.stautner@netapp.com

אנשי קשר- יח"צ ברחבי העולם