Tech OnTap של NetApp לוגו של NetApp
Tech OnTap של NetApp
     
יעילות האחסון ב- Clustered Data ONTAP
Julian Cates
מהנדס שיווק טכני

Clustered Data ONTAP®‎ היא מערכת הפעלה ברמת וירטואליזציה גבוהה, אשר מפשיטה את האחסון הפיזי לקבוצה של שרתי אחסון וירטואליים (SVM) כדי לספק שירותי אחסון מבוססי מדיניות עבור SAN ו- NAS עם ריבוי לקוחות מקורי. הידיעון Tech OnTap®‎ כלל לאחרונה מספק מאמרים על Clustered Data ONTAP, שהתמקדו ביכולות של מהדורה 8.2 האחרונה. המאמר הראשון היה עסק בסיכום של התכונות החדשות והמאמר השני כלל סקירה מעמיקה של תפעול ללא הפרעות.

Clustered Data ONTAP הופכת את מערכת האחסון ואת צוות ה- IT שלך ליעילים ופרודוקטיביים יותר, כדי שתוכל להרחיב את תשתית האחסון שלך מבלי להרחיב את ארגון ה- IT. תהליכי הניהול ניתנים להרחבה כך שאם נפח האחסון מוכפל, הדבר כבר אינו דורש כמות עבודה כפולה. קבוצה משותפת של תכונות ופרוצדורות מפשטת משימות מורכבות כך שצוות ה- IT יכול להתמקד בפתרון בעיות ברמה גבוהה יותר, והיעילות התפעולית משתפרת ככל שהמערכת מתרחבת.

באמצעות Clustered Data ONTAP, ניתן לאחד ולשתף את אותה תשתית עבור עומסי עבודה ולקוחות עם דרישות שונות עבור ביצועים, קיבולת ואבטחה. ניתן גם להשיג הפחתה בעלות האחסון באמצעות יעילות אחסון מקיפה.

במאמר זה, אסקור בצורה מעמיקה את חבילת הטכנולוגיות של יעילות האחסון ב- Clustered Data ONTAP. כאשר נעשה בהן שימוש בנפרד, ובמיוחד כאשר נעשה בהן שימוש במשולב, טכנולוגיות אלה יכולות להפחית במידה משמעותית את כמות האחסון הכוללת הדרושה לך. הפחתת כמות האחסון שפרסת מפחיתה את הוצאות ההון שלך, אך גם מביאה יתרונות משמעותיים במונחים של צריכת חשמל, קירור, נפח אחסון במרכז הנתונים ותקורה ניהולית.

איור 1) השימוש בטכנולוגיות מרובות של יעילות אחסון יכול לצבור חיסכון בנפח האחסון ולהפחית את עלויות האחסון הכוללות.

איור 1) השימוש בטכנולוגיות מרובות של יעילות אחסון יכול לצבור חיסכון בנפח האחסון ולהפחית את עלויות האחסון הכוללות.

במאמר זה גם אסקור מה חדש ומה השתנה בכל הטכנולוגיות המוכרות של Data ONTAP, אשר תורמות ליעילות האחסון, במיוחד טכנולוגיית SnapVault®‎, שנוספה לאחרונה ל- Clustered Data ONTAP 8.2.

Clustered Data ONTAP לעומת ‎7-Mode

‏ברוב המקרים, תכונות יעילות האחסון ב- Clustered Data ONTAP דומות ליכולות הקיימות ב- ‎Data ONTAP 7G‏ וב- ‎Data ONTAP 8‏ ‏במצב ‎7-Mode‏ שייתכן שאתה כבר מכיר. אם קראת את המאמרים בשנים הקודמות בסדרה 'חזרה ליסודות' של Tech OnTap, סביר להניח שאתה כבר יודע הרבה על התכונות של NetApp כגון הקצאה חכמה; מניעת כפילויות; טכנולוגיות FlexClone®‎,‏ SnapMirror®‎, ו- RAID-DP®‎; וכן דחיסה. אם חלק מהתכונות או כולן אינן מוכרות לך, הפרקים הבאים של 'חזרה ליסודות' הם נקודת התחלה טובה.

אין (עדיין) פרק המוקדש ל- SnapVault. חשוב להזכיר שהקצאה חכמה, מניעת כפילויות, דחיסה ו- RAID-DP ניתנים כולם ללא תשלום. כאשר אתה רוכש מערכת FAS או V-Series של NetApp, תכונות אלה כבר כלולות.

חלק מהטכנולוגיות של יעילות האחסון, כגון RAID-DP ו- Snapshot, הן זהות במידה מרובה ב- ‎7-Mode‏ וב- Clustered Data ONTAP, כך שלא אקדיש זמן לדיון לגביהן. עבור הטכנולוגיות האחרות, אסביר מה חדש ומה שונה, החל ב- SnapVault.

SnapVault: חדש ב- Clustered Data ONTAP 8.2

היכולת החדשה החשובה ביותר של יעילות אחסון ב- Clustered Data ONTAP היא התוספת של טכנולוגיית SnapVault עם הקצאה חכמה. SnapVault הוא הפתרון של NetApp לגיבוי מדיסק לדיסק החסכוני בנפח אחסון. פתרון זה מבצע שכפול א-סינכרוני באמצעות עותקי Snapshot של אמצעי אחסון ראשי של NetApp. לאחר שנוצר עותק מקורי, כל מה שנדרש הוא גיבויים מצטברים; גיבויים אלה יעילים ביותר, מאחר שרק הבלוקים שהשתנו מאז שנוצר עותק Snapshot האחרון מועתקים לעותק החדש.

ניתן להמיר קשר של SnapMirror ל- SnapVault בהתאם לצורך. ההבדל התפעולי העיקרי בין SnapMirror ל- SnapVault הוא ש- SnapVault מאפשר לך להגדיר לוחות זמנים שונים לשמירה עבור עותקי Snapshot באמצעי האחסון הראשי ובאמצעי האחסון המשני. (עותקי Snapshot משמשים כגיבויים מצטברים.) ניתן לשמור עותקי Snapshot ששוחררו מאמצעי האחסון הראשי באמצעי האחסון המשני. תוכל לשמור עד 251 עותקי Snapshot לכל אמצעי אחסון.

איור 2) תכונות חדשות ב- SnapVault עם Clustered Data ONTAP 8.2.

איור 2) תכונות חדשות ב- SnapVault עם Clustered Data ONTAP 8.2.

כמו במקרה של SnapMirror של אמצעי אחסון ב- ‎7-Mode‏,פועלת ‎SnapVault‏ ברמת אמצעי האחסון ושומרת על יעילות האחסון מהמקור בזמן המעבר ברשת ובאמצעי האחסון המשני. אם אמצעי האחסון הראשי עובר מניעת כפילויות ו/או דחיסה, אמצעי האחסון המשני יימצא באותו מצב. הפעלת תכונות אלה באמצעי האחסון הראשי גם הופכת כל גיבוי לקטן יותר ומפחיתה את דרישות רוחב הפס ברשת. אין עוד צורך להפעיל שוב את מניעת הכפילויות והדחיסה ביעד, דבר שיכול להפחית את זמני הגיבוי, לעיתים באופן משמעותי, משום שאתה שולח פחות בלוקים פיזיים ברשת במהלך הגיבוי.

באופן אופציונלי, תוכל לקבוע הגדרות שונות של יעילות אחסון באמצעי האחסון הראשי והמשני. לדוגמה, תוכל להגדיר מניעת כפילויות באמצעי האחסון הראשי כאשר מניעת כפילויות ודחיסה מופעלות באמצעי האחסון המשני.

היתרונות של SnapVault כוללים:

 • גיבויים מהירים ויעילים המאפשרים ביצוע גיבויים לעתים תכופות יותר כדי לקבל רמות הגנה גבוהות יותר
 • שחזורים מהימנים הכוללים עיון ושחזור של משתמש הקצה, שחזור של אמצעי אחסון מלא, ושחזורים של קבצים בודדים
 • יצירת עותקים ניתנים לשימוש של נתוני הגיבוי שלך באמצעות FlexClone
 • ניהול פשוט באמצעות System Manager 3.0 ו- Unified Manager 6.0
 • היכולת לקבוע תצורה של קשרי SnapVault באמצעות OnCommand® WorkFlow Automation 2.1

תצורות כיווץ, התרחבות ודירוג

כיווץ. ניתן להשתמש ב- SnapVault במגוון תצורות. לדוגמה, תצורה פופולרית היא "כיווץ" ממיקומים מרוחקים מרובים למיקום מרכזי אחד. ב- Clustered Data ONTAP 8.2, ניתן לכווץ עד שבעה מערכי אחסון למערך אחסון אחד. במילים אחרות, ניתן לגבות אמצעי אחסון מחלק מהצמתים או מכל הצמתים בשבעה מערכי יתירות למערך אחסון אחד. לכל אמצעי אחסון ראשי יש מערך אחסון משני תואם משלו ביעד. שים לב שדבר זה שונה במקצת מתצורת הכיווץ ב- ‎7-Mode‏, שבו ניתן להגדיר מצב שבו qtrees מרובים ממקורות שונים יגובו באותו אמצעי אחסון.

התרחבות. עבור כל אמצעי אחסון יחיד, תוכל להתרחב עד ארבעה יעדים נפרדים. יעדים אלה יכולים להיות קשרים של SnapMirror או של SnapVault.

דירוג. תוכל ליצור דירוגים שבהם אמצעי האחסון הראשי משוכפל לאמצעי אחסון משני, לאחר מכן אמצעי האחסון המשני משוכפל שוב, וכך הלאה. תוכל לשלב את SnapMirror ו- SnapVault (מופע אחד בלבד) בדירוג כזה.

הגדרה

כדי לקבוע את תצורת SnapVault לשימוש עם Clustered Data ONTAP, יש לקבוע את תצורתם של מערכי אחסון נפרדים ושרתי אחסון וירטואלי נפרדים בקשר עמיתים. יש לקבוע תצורה של ממשק לוגי אחד לפחות בין מערכי אחסון עבור כל צומת של מערך אחסון, והשכפול יתבצע בין שרתי אחסון וירטואליים. ניתן גם לקבוע את התצורה של SnapVault לפעול בתוך מערך אחסון אחד (SnapVault בין מערכי אחסון) אם תעדיף זאת. במקרה זה, ייתכן שיידרש קישור עמיתים בין שרתי אחסון וירטואליים וייתכן שלא יידרש קישור כזה, בהתאם למיקום של אמצעי האחסון במקור וביעד; קישור עמיתים של מערכי אחסון אינו נדרש.

תוכל ליצור את אמצעי האחסון של היעד עם האפשרות של גידול אוטומטי אם תרצה בכך. בצורה זו, אמצעי האחסון יוכל לגדול כדי לתמוך בגיבויים בהתאם לצורך, כל עוד קיים שטח פנוי בצבר.

לפרטים נוספים על השימוש ב- SnapVault עם Clustered Data ONTAP, עיין ב- TR-4183.

טכנולוגיות אחרות של יעילות האחסון

כעת אתאר בפירוט מה חדש או שונה בהקצאה חכמה, מניעת כפילויות, דחיסה, FlexClone, ו- SnapMirror ב- Clustered Data ONTAP, שוב תוך התמקדות במהדורה 8.2.

הקצאת משאבים דינמית

ההקצאה החכמה של NetApp מאפשרת לך להציג אחסון לוגי רב יותר למארחים או למשתמשים מהנפח שקיים בפועל במאגר האחסון הפיזי. במקום להקצות שטח מראש, מוקצה שטח האחסון באופן דינמי לכל אמצעי אחסון או LUN במהלך כתיבת הנתונים. ברוב התצורות, שטח פנוי משוחרר גם למאגר האחסון המשותף כאשר נתונים באמצעי האחסון או ב- LUN נמחקים.

היתרונות כוללים:

 • נמנעת הבעיה של הקצאת כמויות גדולות של אחסון שלא נעשה בהן שימוש.
 • הניצולת משתפרת ומפחיתה את כמות האחסון הדרושה לך.
 • התכנון הופך לפשוט יותר. אמצעי אחסון מרובים חולקים במשותף את אותו מאגר של שטח אחסון פנוי, כך שיש פחות מאגרי אחסון לניהול.

הקצאה חכמה ב- Clustered Data ONTAP זהה להקצאה חכמה כאשר היא פועלת ב- ‎7-Mode‏. בעת העברת אמצעי אחסון למיקום חדש באמצעות vol move (קרא את המאמר מהחודש האחרון על תפעול ללא הפרעות לפרטים נוספים בנושא זה), הגדרות ההקצאה החכמה באמצעי האחסון עוברים ביחד איתו.

מניעת כפילויות ודחיסה

אני מתאר את מניעת הכפילויות והדחיסה באותו סעיף משום שמדובר בטכנולוגיות משלימות. דחיסה דורשת הפעלה של מניעת כפילויות. קיימים מספר שיפורים בטכנולוגיות אלה ב- Clustered Data ONTAP גרסה 8.1 ו- 8.2.

מניעת הכפילויות של NetApp®‎ משפרת את היעילות על ידי איתור בלוקי נתונים זהים בגודל 4K באמצעי אחסון גמיש (אמצעי אחסון של FlexVol®‎) והחלפתם בהפניות לבלוק משותף אחד, לאחר ביצועי בדיקת אימות ברמת הבייט (בדיקה שנועדה לוודא שהבלוקים זהים לפני הסרתם, על מנת למנוע בעיות הקשורות להתנגשויות Hash). מניעת כפילויות מפחיתה את דרישות קיבולת האחסון על ידי מניעת בלוקי נתונים מיותרים.

אני די בטוח שכבר יש לך מושג כללי לגבי אופן הפעולה של דחיסה. המפתח בכל הקשור לדחיסה של NetApp הוא ש- NetApp פיתחה דרך לספק הן דחיסה שקופה מובנית והן דחיסת נתונים לאחר העיבוד בתוכנה, תוך מזעור ההשפעה על משאבי מערכת האחסון.

למניעת כפילויות ולדחיסה יש יתרונות דומים:

 • שתיהן פועלות הן באמצעות האחסון הראשי והן באמצעי האחסון המשני.
 • הן שקופות עבור היישומים הפועלים.
 • שתיהן ניתנות להחלה על נתונים חדשים או על נתונים שנכתבו לפני כן.
 • שתיהן ניתנות להפעלה מחוץ לשעות העומס.

כאשר אתה מבצע vol move, היעילות נשמרת הן עבור מניעת הכפילויות והן עבור הדחיסה. במילים אחרות, דבר אינו הולך לאיבוד ואין צורך להפעיל מחדש את הפעולות ביעד. אמצעי אחסון שהועבר שומר את כל הגדרות מניעת הכפילויות והדחיסה, כך שאין צורך לעשות דבר כדי שפעולות יעילות האחסון ימשיכו להתבצע באמצעי האחסון במיקום החדש.

איור 3) החיסכון האופייני שמתקבל כתוצאה מדחיסה ומניעת כפילויות עבור יישומים שונים.

איור 3) החיסכון האופייני שמתקבל כתוצאה מדחיסה ומניעת כפילויות עבור יישומים שונים.

שיפורים החל מגרסה Data ONTAP 8.1. החל מגרסה Data ONTAP 8.1, הוכנסו כמה שיפורים משמעותיים (שיפורים אלה חלים הן על ‎7-Mode‏ והן על Clustered Data ONTAP).

 • דרישות הרישוי עבור מניעת כפילויות ודחיסה הוסרו.
 • שיפורים משמעותיים בביצועים הוכנסו לשתי הטכנולוגיות.
 • מטה-נתונים של מניעת כפילויות עוקבים אחר אמצעי אחסון. כתוצאה מכך, פעולות של מניעת כפילויות ממשיכות גם במקרה של מעבר לגיבוי בעת כשל או כאשר מתבצע vol move.
 • הפעלת דחיסה באמצעי אחסון מפעילה דחיסה לאחר העיבוד כברירת מחדל. דחיסה לאחר העיבוד חולקת במשותף את אותו מתזמן עם מניעת הכפילויות: הדחיסה פועלת ראשונה, ואחריה מניעת הכפילויות. ניתן גם לאפשר דחיסה מובנית.
 • מגבלות הגודל של אמצעי האחסון הוסרו, מגבלת הגודל של הנתונים הפיזיים גדלה, ומגבלת שיתוף הבלוקים עלתה מ- 255 ל- 32 אלף. (במילים אחרות, בלוק שעבר מניעת כפילויות יכול להכיל עד 32 אלף הפניות.)

באופן ספציפי עבור Clustered Data ONTAP, הוספנו מדיניות של יעילות אחסון אשר מעניקה לך את היכולת לתזמן משימות בשעה מדויקת (לא רק לפי שעות עגולות) ומאפשרת לך לכלול את משך המשימה, כך שתוכל לתזמן זמן לעצירה. אם לא ניתן להשלים את הדחיסה ו/או מניעת הכפילויות בזמן שהוקצב, נוצרת נקודת ביקורת והפעולה ממשיכה במועד המתוזמן הבא. בנוסף, הפכנו את הניהול לפשוט יותר כך ששינויים במדיניות יכולים להשפיע על אמצעי אחסון מרובים, כדי שלא תצטרך לשנות כל אמצעי אחסון בנפרד. המדיניות שהוגדרה נשמרת בזמן העברה של אמצעי אחסון.

שיפורים החל מגרסה ‎Data ONTAP 8.2.‏ כעת כוללת ‎Data ONTAP 8.2‏ מספר שיפורים נוספים.

 • כמות המטה-נתונים של מניעת הכפילויות הופחתה. הכמות עומדת כעת על 7% לכל היותר מגודל הנתונים הפיזיים (הבלוקים הפיזיים בפועל באמצעי האחסון) במקום שתהיה מבוססת על גודל הנתונים הלוגיים (הגודל של אמצעי האחסון אלמלא מניעת הכפילויות). הפחתת כמות המטה-נתונים פירושה שמניעת הכפילויות תפעל מהר יותר.
 • גודל הנתונים הלוגיים המקסימלי גדל ל- 640 טרה-בייט.
 • עדיפויות נוספו למדיניות של יעילות האחסון עבור Clustered Data ONTAP.
  • המאמץ הטוב ביותר (ברירת המחדל). פעולות יעילות האחסון מתחרות על משאבים באותה מידה כמו עומסי העבודה של המשתמש ותהליכי מערכת אחרים שאינם פועלים ברקע. עדיפות זו מאפשרת את השלמת מניעת הכפילויות והדחיסה במהירות הגבוהה ביותר, אך עשויה להיות השפעה מסוימת על הביצועים של פעולות קלט/פלט של הלקוח.
  • רקע. פעולות יעילות האחסון משתמשות במשאבים שנותרו ולא נמצאו בשימוש על ידי עומדי עבודה של משתמשים ותהליכי מערכת אחרים שאינם פועלים ברקע. כתוצאה מכך, ייתכן שייקח זמן רב יותר להשלמת הפעולות, אך אמורה להיות להן פחות השפעה על פעולות קלט/פלט של הלקוח.

זיהוי נתונים שאינם ניתנים לדחיסה. היכולת לזהות נתונים שאינם ניתנים לדחיסה נוספה כדי להפחית את ההשפעה של דחיסה מובנית.

 • ניסיונות לדחיסה מובנית ייפסקו עבור קבצים הקטנים מ- 500 מגה-בייט (ערך ברירת מחדל זה ניתן לכוונון) אם נמצא שקבוצת דחיסה בתוך הקובץ מאפשרת חיסכון של פחות מ- 25%.
 • עבור קבצים בגודל 500 מגה-בייט או יותר (גם כאן הערך ניתן לכוונון), הדחיסה המובנית תנסה לדחוס את ה- 4K הראשונים בכל קבוצת דחיסה. אם מתקבל חיסכון של 25% לפחות, הדחיסה תימשך עבור קבוצת דחיסה זו; אם לא, קבוצת הדחיסה תיכתב ללא דחיסה.
 • דחיסה לאחר עיבוד אינה מושפעת על ידי שינויים אלה ותנסה לדחוס כל קבוצת דחיסה שהמערכת דילגה עליה.
 • FlexClone

  בעולם ה- IT, קיימים אינספור מצבים שבהם יש צורך ליצור עותק של ערכת נתונים. למרה הצער, עותקים אינם נוצרים ללא השפעה; הם צורכים כמות רבה של שטח אחסון ופעולות העתקה יכולות להימשך זמן רב עד להשלמתן. טכנולוגיית FlexClone של NetApp מאפשרת לך לשכפל אמצעי אחסון, קובץ או LUN קיים תוך דקות, תוך צריכת כמויות מצטברות בלבד של שטח אחסון נוסף.

  בנוסף להיותו מהיר וחסכוני בנפח אחסון, טכנולוגיית FlexClone מציעה מספר יתרונות אחרים.

  • הטכנולוגיה יכולה להפחית את נפח האחסון הנדרש עבור פיתוח ובדיקות או עבור סביבות וירטואליות ב- 50% או יותר.
  • הטכנולוגיה יכולה לשפר את איכות הפיתוח והבדיקות על ידי מתן ערכות נתונים לבדיקה רבות ככל שנדרש ועל ידי שיפור הפרודוקטיביות של הצוות שלך תוך צריכת קיבולת מינימלית של נפח אחסון מצטבר.
  • הקצאת המחשבים הווירטואליים מואצת.
  • תוכל לשכפל ולבדוק באופן מלא סביבת התאוששות מאסונות באמצעות קיבולת אחסון מצטברת בלבד.

  קיימות פעולות באמצעי אחסון של FlexClone שעליך להיזהר בשימוש בהן בסביבות Clustered Data ONTAP.

  • אם תשתמש ב- vol move כדי להעביר אמצעי אחסון של FlexClone לצבר חדש, תאבד את החיסכון בשטח האחסון מאחר שהעותק לא יוכל עוד לשתף בלוקים עם המקור שלו, שנמצא עדיין בצבר המקור.
  • אם תשתמש ב- vol move כדי להעביר אמצעי אחסון שיש לו שכפולים (אמצעי אחסון אב), אמצעי האחסון יועבר ופעולות קלט/פלט של הלקוח ינותבו מחדש אל צבר היעד. עם זאת, אמצעי האחסון המקורי נשאר בצבר המקור במצב מוגבל (ללא קלט/פלט של לקוח). דבר זה מתרחש כדי שכל אמצעי האחסון של FlexClone בצבר עדיין יוכלו לגשת לבלוקים המשותפים שלהם. אמצעי האחסון המקורי נשאר כפי שהוא עד שכל השכפולים מתפצלים, מועברים או נמצאים.
  • שכפולי קבצים ו- LUN עוברים עם אמצעי אחסון האב.

  SnapMirror

  יכולת השכפול החכם הקיימת בתוכנה SnapMirror של NetApp היתה הטכנולוגיה המועדפת לשכפול והתאוששות מאסונות במגוון רחב של סביבות אחסון של NetApp במשך שנים. הסיבה לכך היא התכונות המוכחות של יעילות, פשטות ועלות נמוכה של יכולת זו בהשוואה לפתרונות אחרים של התאוששות מאסונות. היתרונות של SnapMirror כוללים:

  • עדכונים יעילים ברמת הבלוק, אשר מפחיתים את דרישות משך הזמן ורוחב הפס ברשת.
  • יעילות האחסון (מניעת כפילויות, דחיסה) נשמרת ברשת ובאמצעי האחסון המשני.
  • ניתן לשכפל נתונים בצורה גמישה בין צמתי אחסון הטרוגניים של NetApp באמצעות טופולוגיות שכפול של אחד-לאחד, אחד-לרבים, רבים-לאחד, או רבים-לרבים (על ידי שכפול א-סינכרוני).
  • בשילוב עם FlexClone, תוכל להשתמש בנתוני התאוששות מאסונות עבור פיתוח ובדיקות, כריית נתונים או פונקציות אחרות, ותוכל לבדוק באופן מלא את תוכנית ההתאוששות מאסונות שלך מבלי להשפיע על הייצור ועל השכפול המתבצע.
  • תוכל להשתמש ב- SnapMirror במערך אחסון אחד או בין מערכי אחסון.

  אם אתה מכיר את SnapMirror של אמצעי אחסון הפועלת במערכת אחסון במצב ‎7-Mode‏,‏ SnapMirror ב- Clustered Data ONTAP תהיה מוכרת מאוד עבורך; החיסכון שמתקבל מיעילות האחסון באמצעי האחסון הראשי (כתוצאה ממניעת כפילויות ו/או דחיסה) עובר בירושה לעותק המשני.

  יכולות חדשות כגון שיקופים של שיתוף עומסים, אשר מאפשרים לך לשכפל אמצעי אחסון לצמתים מרובים באותו מערך אחסון כדי להאיץ עומסי עבודה לקריאה בלבד, זמינות לשימוש גם עם Clustered Data ONTAP.

  כמו במקרה של SnapVault, בעת קביעת התצורה של SnapVault ממערך אחסון אחד לאחר, עליך לקבוע את התצורה של ממשק לוגי אחד לפחות בין מערכי אחסון לכל צומת של מערכי אחסון, והשכפול מתרחש בין שרתי אחסון וירטואליים בקשר עמיתים. תוכל לסקור את כל הפרטים על השימוש ב- SnapMirror עם Clustered Data ONTAP ב- TR-4015.

  מסקנה

  טכנולוגיות יעילות האחסון ב- Clustered Data ONTAP הן יותר מאשר הרחבה של היכולות המוכרות של מצב ‎7-Mode‏. NetApp משקיעה מאמצים רבים כדי להוסיף פונקציונליות חדשה ומשופרת שתאפשר לך להשיג עוד יותר - עם פחות מאמץ ופחות נפח אחסון - בסביבת מערכי האחסון שלך.

   יש לך דעה בנושא יעילות האחסון?

  שאל שאלות, החלף רעיונות ושתף מחשבות באופן מקוון בקהילות NetApp.

  מאת Julian Cates, מהנדס שיווק טכני

  בתפקידו הנוכחי כמהנדס שיווק טכני, Julian מתמקד ב- Clustered Data ONTAP ובריבוי לקוחות במתכונת מאובטחת. במהלך תשע שנות הקריירה שלו ב- NetApp, הוא מילא תפקידים לפני ואחרי שלב המכירות בהנדסת מערכות ושירותים מקצועיים, כמו גם תפקידי שיווק טכני עבור פתרונות משותפים של VMware®‎ ו- NetApp.

  Tech OnTap
  הירשם עכשיו
  Tech OnTap מספק מדי חודש תובנות בנושא IT וגישה בלעדית לשיטות עבודה מומלצות ובדוקות, עצות וכלים, ראיונות עם מהנדסים מאחורי הקלעים, הדגמות, ביקורות של עמיתים ועוד ועוד.

  בקר ב- Tech OnTap בקהילת NetApp‏ והירשם עוד היום.

  סייר
  סייר
  מדידת יעילות האחסון

  NetApp מספקת מגוון כלים כדי לעזור לך להבין את יעילות האחסון. אל תשכח לבדוק את הכלים הבאים.

  • מחשבון יעילות ה- IT: הכלי מאפשר לך להעריך כמה נפח אחסון תוכל לחסוך באמצעות תכונות יעילות האחסון של NetApp.
  • NetApp Systems Manager: כלי זה מספק ממשק גרפי פשוט המאפשר לך להפעיל תכונות של יעילות האחסון ולראות כמה נפח אחסון אתה חוסך.
  • My AutoSupport: בין יתר היכולות הרבות של הכלי My AutoSupport™‎, כלי זה כולל לוח מחוונים של יעילות האחסון, אשר מאפשר לך לראות כמה נפח אחסון אתה חוסך. (נדרשת כניסה לתמיכה של NetApp.) קרא עוד על My AutoSupport ב- Tech OnTap.
  חזרה ליסודות

  למד את היסודות של טכנולוגיות מפתח של NetApp על ידי קריאת הסדרה 'חזרה ליסודות' של Tech OnTap:

  סייר
   
  TRUSTe
  צור קשר   |   כיצד לרכוש   |   משוב   |   משרות  |   מינויים   |   מדיניות פרטיות   |   ‎© 2013 NetApp