NetApp Tech OnTap הלוגו של NetApp
NetApp Tech OnTap
     
חזרה ליסודות: דחיסת נתונים

מאמר זה הוא השישי בסדרה 'חזרה ליסודות' - סדרת מאמרים שעוסקים ביסודות של טכנולוגיות פופולריות של ‎NetApp®‎.

טכנולוגיות דחיסת נתונים קיימות זה זמן רב, אך הן מעמידות אתגרים משמעותיים בפני מערכות אחסון בהיקף גדול, במיוחד מן ההיבט של ההשפעה על הביצועים. עד לא מכבר, הדחיסה עבור התקנים כגון כונני קלטות או VTL, סופקה כמעט תמיד באמצעות חומרה ייעודית, שהוסיפה על העלויות והמורכבות.

חברת NetApp פיתחה טכנולוגיה לדחיסה שקופה בתוכנה, באופן מובנה או לאחר העיבוד, תוך צמצום ההשפעה על משאבי המחשוב. כך מתאפשר לנו לספק את יתרונות הדחיסה בארכיטקטורת ‎Data ONTAP®‎ ללא עלות נוספת, לשימוש במערכות אחסון קיימות של NetApp. מאז המהדורה הראשונית של הדחיסה, במערכת ההפעלה Data ONTAP 8.0.1, המשוב שקיבלנו לגבי תכונה זו היה חיובי ביותר. היא מותקנת ברישיון במערכות במגוון רחב של ענפי תעשייה. ארבעים אחוזים ממערכות אלה משתמשות בדחיסה עבור האחסון הראשי, ואילו שישים אחוזים משתמשות בה לגיבוי/ארכוב.

דחיסת הנתונים של NetApp מציעה יתרונות משמעותיים, ובכללם:

 • פעולה בשילוב עם טכנולוגיות מובילות אחרות לאחסון יעיל מבית NetApp. הדחיסה, בשילוב עם טכנולוגיות יעילות אחרות, כגון הקצאה חכמה ומניעת כפילויות, מצמצמת באופן ניכר את שטח האחסון הדרוש ובכך מפחיתה הן את ההשקעה ההונית והן את הוצאות התפעול. החיסכון הכולל בשטח עשוי להגיע עד 87% עבור דחיסה בלבד, בהתאם ליישום. השימוש בטכנולוגיות יעילות אחרות עשוי להגדיל את החיסכון אף יותר.
 • השפעה מזערית על הביצועים. אף שכל טכנולוגיות הדחיסה כרוכות בפגיעה מסוימת בביצועים, NetApp הקפידה במיוחד על מזעור ההשפעה תוך השגת חיסכון מרבי בשטח.
 • אין צורך בתשלום על רישיונות תוכנה. Data ONTAP 8.1 כוללת את טכנולוגיית דחיסת הנתונים של NetApp כסטנדרט. השימוש אינו כרוך ברישיון ולכן הפעלת הדחיסה אינה כרוכה בעלויות חומרה או תוכנה נוספות.
 • הדחיסה מתאפשרת עבור אחסון ראשי ומשני גם יחד. ניתן להפעיל דחיסה על מחיצות אחסון ראשי, מחיצות אחסון משני או שתיהן.
 • לא נדרשים שינויים ביישומים. הדחיסה אינה תלויה ביישום ספציפי, כך שניתן להשתמש בה במגוון יישומים, ללא כל צורך בשינויים בתוכנה.
 • החיסכון בשטח עובר בירושה במהלך השכפול, תוך שימוש ב- DataMotion. בשכפול של אמצעי אחסון דחוס באמצעות SnapMirror או בהעברה של אמצעי אחסון באמצעות ‎DataMotion™‎, מועתקים הבלוקים במצבם הדחוס. פעולה זו חוסכת זמן ורוחב פס בעת העברת הנתונים וכן שטח במערכת האחסון המשמשת כיעד, ללא צורך במחזורי CPU נוספים לשם דחיסה חוזרת של אותם הבלוקים.

פרק זה של 'חזרה ליסודות' דן בהטמעה של טכנולוגיית דחיסת הנתונים של NetApp, בביצועים שלה, בתרחישי שימוש רלבנטיים, בבחירה בין דחיסה מובנית לבין דחיסה לאחר העיבוד וכן בשיטות עבודה מומלצות.

אופן הטמעת הדחיסה ב-Data ONTAP

דחיסת הנתונים של NetApp מצמצמת את הנפח הפיזי הדרוש לאחסון נתונים במערכות אחסון, באמצעות דחיסת נתונים באמצעי אחסון גמיש (‎FlexVol®‎) עבור אחסון ראשי, משני וארכיון. המערכת דוחסת קבצים רגילים, דיסקים מקומיים וירטואליים ומערכות LUN. בכל התייחסות לקבצים בהמשך המאמר, הכוונה היא גם לדיסקים מקומיים וירטואליים ולמערכות LUN.

דחיסת הנתונים של NetApp אינה דוחסת קובץ שלם כרצף בתים יחיד ורצוף. דחיסה כזו תהיה יקרה יתר על המידה בכל הנוגע לטיפול בפעולות קריאה קטנות מחלק מהקובץ, מאחר שהיה הכרח לקרוא את כל הקובץ מהדיסק ולפתוח את הדחיסה לפני הטיפול בבקשת הקריאה. הדבר יהיה קשה במיוחד לגבי קבצים גדולים. כדי להימנע מכך, פועלת דחיסת הנתונים של NetApp על-ידי דחיסת קבוצה קטנה של בלוקים עוקבים בכל פעם. זהו רכיב עיקרי בתכנון, אשר מאפשר לדחיסת הנתונים של NetApp לפעול באופן יותר יעיל. כאשר מגיעה בקשת קריאה, יש צורך לקרוא ולפתוח את הדחיסה של קבוצת בלוקים קטנה בלבד, ולא של הקובץ כולו. גישה זו מאפשרת אופטימיזציה של פעולות קטנות של קריאה וכתיבה מחדש ויכולת הרחבה רבה יותר של גודל הקבצים הנדחסים.

אלגוריתם הדחיסה של NetApp מחלק קובץ לפיסות נתונים הנקראות "קבוצות דחיסה" בגודל מרבי של 32KB. למשל, קובץ בגודל 60KB יחולק לשתי קבוצות דחיסה. הראשונה תהיה בגודל 32KB והשנייה - בגודל 28KB. כל קבוצת דחיסה מכילה נתונים מקובץ אחד בלבד, ולא מבוצעת דחיסה על קבצים שגודלם עד 8KB.

כתיבת נתונים. בקשות כתיבה מטופלות ברמת קבוצת הדחיסה. לאחר יצירת קבוצה, מתבצעת בדיקה כדי לקבוע אם ניתן לדחוס את הנתונים. אם החיסכון אינו 25% לפחות, הקבוצה נותרת ללא דחיסה. רק אם הבדיקה מעלה שניתן לדחוס את הנתונים, מתבצעת דחיסה של הנתונים הנכתבים לדיסק. כך החיסכון הנו אופטימלי תוך צמצום תקורת המשאבים.

מאחר שנתונים דחוסים מכילים פחות בלוקים שיש לכתוב לדיסק, הדחיסה עשויה לצמצם את מספר פעולות הקלט/פלט לכתיבה הנדרשות עבור כל פעולת כתיבה דחוסה. בכך לא רק מצמצמים את היקף הנתונים בדיסק, אלא גם מצמצמים את הזמן הנדרש לביצוע גיבויים.

תחומי האחריות של מנהל מערכת ה- VMware ושל מנהל האחסון בעת שימוש בתוסף VSC vCenter.

(תרשים 1) קבצים מחולקים לפיסות נתונים הנקראות 'קבוצות דחיסה', אשר נבדקות לבירור יכולת הדחיסה שלהן. כל קבוצת דחיסה מרוקנת לדיסק במצב דחוס או בלתי דחוס, בהתאם לתוצאות הבדיקה.

קריאת נתונים. כאשר מגיעה בקשת קריאה של נתונים דחוסים, קוראת Data ONTAP רק את קבוצות הדחיסה המכילות את הנתונים המבוקשים, ולא את הקובץ כולו. הדבר עשוי למזער את היקף פעולות הקלט/פלט הנדרשות לטיפול בבקשה, את התקורה של משאבי המערכת ואת משך הזמן לטיפול בבקשת הקריאה.

פעולה מובנית. כאשר דחיסת נתונים של NetApp מוגדרת לפעולה מובנית, הנתונים נדחסים בזיכרון לפני כתיבתם לדיסק. באפשרות שיטה זו לצמצם באופן משמעותי את היקף פעולות הקלט/פלט לאמצעי אחסון, אך היא עשויה גם להשפיע על ביצועי הכתיבה, ולכן חשוב לבצע בדיקה מראש לפני שימוש בה ביישומים תלויי-ביצועים.

להשגת תפוקה אופטימלית, דוחסת הדחיסה המובנית את מרבית פעולות הכתיבה החדשות, אך תדחה חלק מפעולות הדחיסה עתירות-הביצועים - כגון כתיבה חוזרת של קבוצה בדחיסה חלקית - עד להפעלת תהליך הדחיסה הבא לאחר העיבוד.

פעולה לאחר העיבוד. דחיסה לאחר העיבוד יכולה לדחוס הן נתונים שנכתבו לאחרונה והן נתונים שהיו קיימים בדיסק לפני הפעלת הדחיסה. פעולה זו משתמשת באותו לוח זמנים של מניעת כפילויות של NetApp. אם הדחיסה מאופשרת, היא מופעלת תחילה ולאחריה - מניעת הכפילויות. מניעת הכפילויות אינה צריכה לפתוח דחיסת נתונים לצורך פעולתה - היא פשוט מסירה בלוקים כפולים, דחוסים או בלתי דחוסים, מאמצעי אחסון הנתונים.

אם מאפשרים דחיסה מובנית וגם דחיסה לאחר העיבוד, הדחיסה לאחר העיבוד תנסה לדחוס רק בלוקים שעדיין לא נדחסו. מדובר על בלוקים אשר לא טופלו במהלך הדחיסה המובנית, כגון פעולות כתיבה חוזרת של קבוצה בדחיסה חלקית.

ביצועי הדחיסה וחיסכון בשטח

דחיסת נתונים ממנפת את המאפיינים הפנימיים של Data ONTAP לשם השגת ביצועים יעילים במיוחד. אף שדחיסת הנתונים של NetApp ממזערת את ההשפעה על הביצועים, היא אינה מבטלת אותה לחלוטין. השפעה זו משתנה בהתאם למספר גורמים, ובכללם: סוג הנתונים, דפוסי גישה לנתונים, פלטפורמת חומרה, היקף משאבי המערכת הפנויים ועוד. יש לבדוק את ההשפעה בסביבת מעבדה לפני ביצוע הדחיסה באמצעי אחסון בסביבת הייצור.

בדיקות הדחיסה לאחר עיבוד במערכת FAS6080 הצביעו על תפוקת דחיסה של עד 140 מגה-בתים לשנייה עבור תהליך יחיד, או תפוקה מרבית של 210 מגה-בתים לשנייה עבור מספר תהליכים במקביל. עבור עומסי עבודה כגון שירותי קבצים, מערכות שבהן ניצול ה- CPU קטן מ- 50% הראו גידול של 20% לערך בשימוש ב- CPU עבור ערכות נתונים שהיו ניתנות לדחיסה בשיעור 50%. עבור מערכות שבהן ניצולת ה- CPU גדולה מ- 50%, ההשפעה עשויה להיות משמעותית יותר.

בתרשים 2 מוצג החיסכון בשטח המושג בעקבות שימוש בדחיסה ובמניעת כפילויות במגוון עומסי עבודה.

תחומי האחריות של מנהל מערכת ה- VMware ושל מנהל האחסון בעת שימוש בתוסף VSC vCenter.

(תרשים 2) חיסכון אופייני באחסון כתוצאה משימוש בדחיסה, במניעת כפילויות, או בשתיהן.

תרחישי שימוש

כאמור, הבחירה מתי להפעיל דחיסה או מניעת כפילויות מצריכה איזון בין היתרונות שבחיסכון בשטח לבין ההשפעה האפשרית על הביצועים. חשוב להביא בחשבון את שני הגורמים על מנת לקבוע היכן הכי כדאי להפעיל דחיסה בסביבת האחסון הנתונה.

גיבויים של מסדי נתונים (וגיבויים באופן כללי) הם היעד המושלם לדחיסת נתונים. מסדי נתונים הם לרוב גדולים מאוד, וישנם משתמשים רבים שיסכימו לוותר על מעט ביצועים באחסון הגיבויים תמורת חיסכון של 65% ויותר בשטח. למשל, גיבוי בו-זמני של ארבעה אמצעי אחסון של Oracle עם דחיסה מובנית הביא לחיסכון של 70% בשטח ולגידול של 35% בשימוש ב- CPU, ללא כל שינוי בחלון הגיבוי. קרוב לוודאי שרובנו היינו בוחרים להפעיל דחיסה בנסיבות כאלה, בהתחשב בחיסכון המשמעותי, ובהנחה שקיימים משאבי CPU זמינים במערכת היעד לאחסון. לקראת גיבוי של מערכות אחסון חדשות, רצוי לוודא שקיימים משאבי CPU מספיקים לדחיסה.

תרחיש שימוש אפשרי נוסף הוא שירותי קבצים. בבדיקה שנערכה בעומס עבודה של שירותי קבצים במערכת שהייתה עמוסה כדי 50% עם ערכת נתונים הניתנת לדחיסה בשיעור 50%, נמדדה ירידה של 5% בלבד בתפוקה. בסביבת שירותי קבצים עם זמן תגובה של אלפית השנייה עבור קבצים, פירוש הדבר גידול של 0.05 אלפית השנייה בלבד, וכתוצאה מכך – זמן תגובה של 1.05 אלפית שנייה. למטרת חיסכון בשיעור של 65% בשטח האחסון, פגיעה קטנה זו בביצועים היא פשרה סבירה. ניתן להגדיל את החיסכון עוד יותר על-ידי שכפול הנתונים באמצעות טכנולוגיית‎‎ NetApp SnapMirror® ‎לאמצעי אחסון, אשר חוסכת רוחב פס ברשת ושטח באחסון המשני. (האחסון המשני יורש את הדחיסה מהאחסון הראשי במקרה זה, על כן לא נדרש כל עיבוד נוסף.) תרחיש זה יניב:

 • חיסכון של 65% בנפח באחסון הראשי
 • חיסכון של 65% בנתונים הנשלחים דרך הרשת לשכפול
 • שכפול מהיר ב- 65%
 • חיסכון של 65% בנפח האחסון באחסון המשני

ישנם תרחישי שימוש רבים נוספים שבהם הגיוני להשתמש בדחיסה, ויש לנו מספר כלים ומדריכים שיכולים לסייע לך לקבוע אילו תרחישי שימוש מתאימים במיוחד לסביבה שלך. עבור אחסון ראשי, שקול להשתמש בדחיסה עבור תרחישי השימוש הבאים:

 • שירותי קבצים
 • נתונים גיאוסיסמיים
 • בדיקות ופיתוח

עבור אחסון של גיבוי/ארכיב שקול להשתמש בדחיסה עבור תרחישי השימוש הבאים:

 • שירותי קבצים
 • נתונים גיאוסיסמיים
 • שרתים וירטואליים
 • Oracle OLTP
 • Oracle Data Warehouse
 • Microsoft® Exchange 2010

שימוש בדחיסה

דחיסת הנתונים של NetApp פועלת בכל מערכות NetApp מסוג FAS או V-Series המבוססות על Data ONTAP 8.1 ואילך. דחיסת נתונים מופעלת ברמת אמצעי האחסון. פירוש הדבר שתוכל לבחור עבור אילו אמצעי אחסון להפעיל אותה. אם אתה יודע שאמצעי אחסון מכיל נתונים שאינם ניתנים לדחיסה, אל תפעיל דחיסה עבור אמצעי אחסון זה. דחיסת הנתונים פועלת בשילוב עם מניעת כפילויות, ולכן יש להפעיל תחילה את מניעת הכפילויות באמצעי האחסון. על אמצעי האחסון להיכלל במצבור של 64 סיביות - תכונה חדשה בגרסת Data ONTAP 8.0. החל בגרסה Data ONTAP 8.1, אין כל מגבלות על גודל אמצעי האחסון - למעט מגבלות הנובעות מפלטפורמת FAS או V-Series המסוימת שבשימוש. ניתן להפעיל ולנהל את הדחיסה באמצעות כלים בשורת הפקודה או באמצעות NetApp System Manager 2.0.

לפני הפעלת הדחיסה, מומלץ לבדוק ולוודא שברשותך המשאבים הנדרשים ולהבין את ההשפעות האפשריות. להלן כמה מהגורמים שמכתיבים את היקף ההשפעה:

 • סוג היישום
 • יכולת הדחיסה של ערכת הנתונים
 • דפוס הגישה לנתונים (למשל, גישה סדרתית לעומת גישה אקראית, הגודל והדפוס של פעולות קלט/פלט)
 • גודל הקובץ הממוצע
 • קצב השינוי
 • מספר המחיצות שבהן מופעלת דחיסה
 • פלטפורמת החומרה - היקף ה- CPU והזיכרון במערכת
 • העומס על המערכת
 • סוג הדיסק ומהירותו
 • מספר הצירים במצבור

ככלל, ניתן לפעול על פי העקרונות המנחים הבאים:

 • ביצועי הדחיסה עומדים ביחס ישר לסוג פלטפורמת החומרה.
 • יותר ליבות פירושן יותר תפוקה.
 • ליבות מהירות יותר פירושן השפעה קטנה יותר על התפוקה.
 • ככל שיכולת הדחיסה של הנתונים גבוהה יותר, כך ההשפעה על הביצועים תהיה קטנה יותר.

בחירה בין דחיסה מובנית לבין דחיסה לאחר עיבוד

בעת הגדרת תצורת הדחיסה, תוכל לבחור בין דחיסה מובנית מידית בשילוב עם דחיסה תקופתית לאחר העיבוד, או דחיסה לאחר העיבוד בלבד. דחיסה מובנית עשויה להוביל לחיסכון מיידי בשטח, לצמצום פעולות קלט/פלט לדיסק ולעותקי ‎Snapshot™‎ קטנים יותר. מאחר שדחיסה לאחר העיבוד כותבת תחילה בלוקים בלתי דחוסים לדיסק, ורק אז קוראת ודוחסת אותם, אפשרות זו עדיפה אם אינך רוצה לשלם את המחיר האפשרי בביצועים בגין פעולות כתיבה חדשות, או כאשר אינך רוצה להשתמש ביותר משאבי CPU בשעות העומס.

דחיסה מובנית שימושית ביותר במצבים שבהם הביצועים אינם חשובים במיוחד ושאפשר להתפשר במידת מה על ביצועי הכתיבה, וכאשר ברשותך משאבי CPU זמינים בשעות העומס. חלק מהשיקולים לגבי דחיסה מובנית מול דחיסה לאחר העיבוד מובאים בטבלה 1.

מטרה המלצה
מזעור שטח ה- Snapshot. דחיסה מובנית תמזער את השטח המשמש לאחסון עותקי Snapshot.
מזעור השימוש בשטח דיסק עבור יעדי qtree SnapMirror או SnapVault®‎. דחיסה מובנית מאפשרת חיסכון מידי עם השפעה מזערית על חלונות הגיבוי. כמו כן, היא צורכת פחות שטח במאגר Snapshot.
מזעור פעולות קלט/פלט לדיסק. דחיסה מובנית מצמצמת את מספר הבלוקים החדשים שנכתבים לדיסק.
מניעת השפעה על הביצועים בפעולות כתיבה חדשות. דחיסה לאחר העיבוד כותבת את הנתונים החדשים לדיסק ללא דחיסה, ללא כל השפעה על ביצועי הכתיבה הראשונית. לאחר מכן תוכל לקבוע מתי תבוצע הדחיסה כדי לשחרר שטח.
מזעור ההשפעה על ה- CPU בשעות העומס. דחיסה לאחר העיבוד מאפשרת לקבוע מתי תבוצע הדחיסה, תוך מזעור השפעת הדחיסה בשעות העומס.

(טבלה 1) שיקולים לשימוש בדחיסה לאחר עיבוד בלבד, לעומת דחיסה מובנית בשילוב עם דחיסה לאחר עיבוד.

דחיסת נתונים וטכנולוגיות NetApp נוספות

דחיסת נתונים של NetApp פועלת יחד עם מניעת כפילויות של NetApp. פרק זה דן בשימוש בדחיסת נתונים בשילוב עם טכנולוגיות נפוצות אחרות של NetApp.

עותקי Snapshot. עותקי Snapshot מאפשרים לשחזר נתונים עד לנקודת זמן מסוימת, על-ידי שמירת בלוקים שמשתנים לאחר יצירת עותק ה- Snapshot. דחיסה עשויה לצמצם את השטח הנדרש לאחסון עותק Snapshot, מאחר שהנתונים הדחוסים תופסים שטח קטן יותר בדיסק.

דחיסה לאחר העיבוד עשויה לדחוס נתונים אשר ננעלו על ידי עותק Snapshot, אך החיסכון אינו זמין מיידית, שכן הבלוקים המקוריים הבלתי-דחוסים נותרים בדיסק עד לפקיעת עותק ה- Snapshot או למחיקתו. NetApp ממליצה להשלים את הדחיסה לאחר העיבוד לפני יצירת עותקי Snapshot. לעיון בשיטות עבודה מומלצות לגבי עותקי Snapshot, עיין בדוח TR-3958 או TR-3966.

Volume SnapMirror. Volume SnapMirror פועל ברמת הבלוק הפיזי. כאשר מניעת כפילויות ו/או דחיסה מופעלות באמצעי האחסון המקורי, החיסכון הודות למניעת הכפילויות ולדחיסה נשמר בעת ההעברה וכן ביעד. הדבר עשוי לצמצם באופן משמעותי את רוחב הפס הנדרש ברשת בעת השכפול, כמו גם את הזמן שנדרש להשלמת העברת SnapMirror. להלן מספר הנחיות כלליות שכדאי לזכור:

 • כדאי להשתמש באותה גרסה של Data ONTAP במערכת המקור ובמערכת היעד.
 • הדחיסה ומניעת הכפילויות מנוהלות רק במערכת המקור - אמצעי האחסון שבמערכת היעד יורש את החיסכון בשטח האחסון.
 • הדחיסה מנוהלת במהלך ההעברה כולה, ולכן היקף הנתונים המועברים מוקטן, ובכך מצטמצם השימוש ברוחב פס ברשת והזמן הנדרש להשלמת ההעברה.
 • דחיסת קישורי SnapMirror אינה הכרחית, מאחר שהנתונים כבר נדחסו באמצעות דחיסת נתונים של NetApp.

מידת הצמצום ברוחב הפס ברשת ובזמן העברת SnapMirror עומדת ביחס ישר למידת החיסכון בשטח. לדוגמה, אם הצלחת לחסוך 50% בנפח הדיסק, זמן העברת SnapMirror יקטן גם הוא ב- 50% והיקף הנתונים שיהיה עליך להעביר דרך הרשת יקטן ב- 50%.

Qtree SnapMirror ו- SnapVault. הן qtree SnapMirror והן SnapVault פועלות ברמת הבלוק הלוגי. מערכות המקור והיעד מפעילות מניעת כפילויות ודחיסת נתונים באופן בלתי-תלוי, כך שתוכל להפעיל אותן באחת המערכות או בשתיהן, לפי הצורך. כך תוכל לדחוס ו/או למנוע כפילויות בגיבויי qtree SnapMirror ו/או SnapVault, גם כאשר הנתונים במקור לא עברו דחיסה או מניעת כפילויות. דחיסה לאחר העיבוד ומניעת כפילויות מופעלות אוטומטית לאחר השלמת העברת SnapVault - אלא אם לוח הזמנים נקבע להפעלה ידנית.

שכפול. טכנולוגיית ‎NetApp FlexClone®‎ יוצרת באופן מידי עותקים וירטואליים של קבצים או מחיצות נתונים - ללא צריכת שטח אחסון נוסף עד לביצוע שינויים בעותקים המשוכפלים. FlexClone תומכת במניעת כפילויות ובדחיסה. כאשר אתה מאפשר דחיסה באמצעי האחסון המקורי של העותק המשוכפל, החיסכון עובר בירושה לעותק המשוכפל. או שתוכל להפעיל דחיסה על אמצעי האחסון שבו העותק המשוכפל, כך שנתונים חדשים שנכתבים לעותק המשוכפל ייהנו מדחיסה ללא השפעה על העותק המקורי.

מסקנות

טכנולוגיית דחיסת הנתונים של NetApp היא כלי חשוב להשגת יעילות באחסון, שניתן להשתמש בו למיטוב החיסכון בשטח במערכות אחסון ראשי ומשני כאחד. למידע מפורט על כל הנושאים שנדונו בפרק זה ועוד, עיין במסמך TR-3958: מדריך לפריסה והטמעה של דחיסת נתונים ומניעת כפילויות מבית NetApp: Data ONTAP 8.1 מופעלת במצב 7-Mode ובמסמך TR-3966: מדריך לפריסה והטמעה של דחיסת נתונים ומניעת כפילויות מבית NetApp :Data ONTAP 8.1 מופעלת במצב Cluster-Mode.

 יש לך דעה בנושא דחיסת נתונים?

שאל שאלות, החלף דעות ושתף במחשבותיך בקהילות NetApp באינטרנט.

Sandra Moulton
מהנדסת שיווק טכני
NetApp


מאז שהצטרפה אל NetApp לפני שנתיים, התמקדה Sandra כמעט אך ורק ביעילות האחסון, תוך התמחות במניעת כפילויות ובדחיסת נתונים. היא הייתה אחראית לפיתוח סקירות טכניות, מדריכים לשיטות עבודה מומלצות וארכיטקטורות לדוגמה עבור טכנולוגיות קריטיות אלה. ל- Sandra למעלה מ- 20 שנות ניסיון בתעשייה, כולל ביצוע תפקידים דומים בחברות מובילות אחרות בעמק הסיליקון.


Tech OnTap
הירשם כעת כמנוי
Tech OnTap מספק מדי חודש תובנות בתחום ה-IT כמו גם גישה בלעדית לשיטות עבודה מומלצות ובדוקות, עצות וכלים, ראיונות עם מהנדסים מאחורי הקלעים, מצגות, סקירות של עמיתים ועוד ועוד.

בקר ב- Tech OnTap בקהילת NetApp כדי להירשם עוד היום.

סייר
סייר
עוד פרקי 'חזרה ליסודות'

בפרקים האחרים בסדרה זו ניתן ללמוד על היסודות של טכנולוגיות הליבה מבית NetApp:

סייר
TRUSTe
צור קשר   |   כיצד לרכוש   |   משוב   |   דרושים  |   מינויים   |   מדיניות פרטיות   |   c 2012 NetApp